Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Sofoniasza » Rozdział 2
«  Księga Sofoniasza 1 Księga Sofoniasza 2 Księga Sofoniasza 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zbierzcie się i zgromadźcie, bezwstydny narodzie! [2] »Zanim wykona się wyrok, dzień minie jak plewa; zanim przyjdzie na was żar gniewu PANA; zanim przyjdzie na was dzień gniewu PANA! [3] »Szukajcie PANA, wszyscy pokorni ziemi, którzy czynicie zadość Jego słusznym sądom! Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory - może ukryjecie się w dniu gniewu PANA. [4] »Gdyż Gaza będzie opuszczona, a Aszkelon - spustoszone! Aszdod? Wyrzucą je w samo południe, a Ekron - wykorzenią! [5] »Biada mieszkańcom wybrzeża, narodowi Kreteńczyków! Przeciwko wam kieruje się Słowo PANA: Kanaanie, ziemio Filistynów, zniszczę cię, zabraknie ci mieszkańca! [6] »Wybrzeże morskie stanie się pastwiskiem, podwórzem pasterzy i zagrodą dla stad. [7] »Będzie ono dane reszcie domu Judy, tam będą wypasali; a w domach Aszkelonu wieczorem ułożą się spać, gdyż PAN, ich Bóg, zatroszczy się o nich i przywróci im powodzenie. [8] »Usłyszałem złorzeczenie Moabu i zniewagi synów Ammona! Obrzucali nimi mój lud, pysznili się nad ich granicą. [9] »Dlatego, jak żyję - oświadcza PAN Zastępów, Bóg Izraela - Moab stanie się jak Sodoma, a Ammon jak Gomora! Będzie to miejsce chwastów, wydobywania soli i pustkowie - na wieki. Reszta mojego ludu złupi ich, a pozostałość narodu ich posiądzie. [10] »Spotka ich to za ich pychę, gdyż złorzeczyli i wynosili się ponad lud PANA Zastępów. [11] »PAN okaże się dla nich straszny! On zuboży wszystkie bóstwa ziemi; i pokłoni Mu się każdy ze swojego miejsca, wszystkie wybrzeża narodów. [12] »Również was, Kuszytów, przeszyją moim mieczem! [13] »Pan wyciągnie także swą rękę na północ, zniszczy On Asyrię, Niniwę obróci w pustkowie, w kraj suchy, jak pustynia. [14] »Wylegiwać się w niej będą stada, przeróżne zwierzęta narodów. Również sowa i puszczyk przysiądą na głowicach jej kolumn. Pohukiwanie słychać będzie z okien, śmieci leżeć będą na progu, a cedrowe obicia będą pozrywane. [15] »Oto wesołe miasto! Mieszkano w nim bezpiecznie! Powtarzało sobie: Tylko my i nikt inny! Zamieniło się w taką okropność, w legowisko zwierząt! Każdy przechodzień, idąc obok, gwizdnie i machnie na nie ręką. 
«  Księga Sofoniasza 1 Księga Sofoniasza 2 Księga Sofoniasza 3  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).