Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Sofoniasza » Rozdział 3
«  Księga Sofoniasza 2 Księga Sofoniasza 3 Księga Aggeusza 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Biada miastu ucisku, krnąbrnemu, nieczystemu! [2] »Nie słuchało głosu, nie przyjmowało przestrogi, nie ufało PANU, nie zbliżało się do swego Boga. [3] »Jego książęta są jak lwy ryczące! Jego sędziowie jak wilki wieczorem - nic z ich uczty nie zostaje do rana. [4] »Jego prorocy to ludzie lekkomyślni, pełni wiarołomstwa. Jego kapłani bezczeszczą świętość, za nic mają Prawo. [5] »PAN jednak jest w nim sprawiedliwy, nikogo nie krzywdzi. Każdego poranka objawia swoje prawa, niczego w nich nie brak. Za to niegodziwi nie wiedzą, co to wstyd! [6] »Wytępiłem narody, spustoszone ich baszty! Wysuszyłem ulice, nie ma w nich przechodnia! Odłogiem leżą miasta, ponieważ brak w nich ludzi, ponieważ brak im mieszkańca! [7] »Powiedziałem: Na pewno odczujesz respekt przede Mną, przyjmiesz przestrogę, i choć cię chciałem ukarać, postanowiłem nie odbierać ci twojej siedziby. Lecz wy tym śpieszniej pobiegliście popełniać swoje niecne czyny! [8] »Dlatego poczekajcie na Mnie - oświadcza PAN - na dzień, w którym powstanę, by łupić. Postanowiłem bowiem zgromadzić narody, zebrać królestwa i wylać na nie me wzburzenie, cały żar mojego gniewu! Tak! Ogień mojej żarliwości pochłonie całą ziemię! [9] »Potem natomiast zamienię wargi ludów na czyste, aby wszystkie one wzywały imienia PANA, aby służyły Mu razem, ramię w ramię. [10] »Spoza rzek Kusz przybędą moi wyznawcy, ci, których rozproszyłem, przyniosą Mi ofiary. [11] »W tym dniu nie doznasz już wstydu z powodu wszystkich swych czynów, którymi grzeszyłaś przeciwko Mnie. Gdyż wówczas usunę spośród ciebie zarozumiałych pyszałków i nie będziesz już wyniosła na mojej świętej górze. [12] »I pozostawię u ciebie lud pokorny i ubogi, oni uciekać się będą do imienia PANA. [13] »Reszta Izraela nie splami się bezprawiem, nie będzie mówić kłamstw, w ich ustach nie znajdą oszustwa. Owszem, będą się paśli i odpoczywali i nikt nie będzie ich straszył. [14] »Wiwatuj, córko Syjonu! Podnieś głos, Izraelu! Raduj się, córko Jerozolimy, i z serca tryumfuj! [15] »PAN umorzył twój wyrok, usunął twoich wrogów, Królem Izraela jest PAN pośród ciebie, już więcej nie przestraszy cię zło! [16] »W tym dniu powiedzą do Jerozolimy: Nie bój się, Syjonie! Nie opuszczaj swoich rąk! [17] »PAN, twój Bóg, przebywa u ciebie, Waleczny, On wybawi! Uniesie się nad tobą radością, uciszy cię w swojej miłości, rozraduje się nad tobą przy pieśni, [18] »przygarnie zasmuconych świętem. Zbiorę ich, bo spośród ciebie byli, a pogarda była im ciężarem. [19] »Oto zajmę się w tym czasie wszystkimi, którzy cię upokorzyli. Uratuję utykających, zgromadzę rozproszonych, przywrócę im sławę i dobre imię na ziemiach ich zawstydzenia. [20] »W tym czasie sprowadzę was, w tym czasie was zgromadzę - tak, dam wam imię i sławę wśród wszystkich ludów ziemi przez to, że na waszych oczach przywrócę wam powodzenie - mówi PAN. 
«  Księga Sofoniasza 2 Księga Sofoniasza 3 Księga Aggeusza 1  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).