«  Księga Aggeusza 1 Księga Aggeusza 2 Księga Zachariasza 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W siódmym miesiącu, dwudziestego pierwszego dnia tego miesiąca, PAN przez proroka Aggeusza przekazał Słowo tej treści: [2] »Powiedz Zorobabelowi, synowi Szealtiela, namiestnikowi Judei, i arcykapłanowi Jozuemu, synowi Jehosadaka, i całej reszcie ludu: [3] »Czy pozostał pośród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim wy widzicie go teraz? Czy nie jest on jak nic w waszych oczach? [4] »Ale teraz, bądź mężny, Zorobabelu! - oświadcza PAN. Bądź mężny, Jozue, synu Jehosadaka, arcykapłanie! Bądź mężny, cały ludu tej ziemi! - oświadcza PAN. Do dzieła, bo Ja jestem z wami! - oświadcza PAN Zastępów. [5] »Zgodnie z obietnicą, którą z wami zawarłem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój Duch pozostaje wśród was - nie bójcie się! [6] »Gdyż tak mówi PAN Zastępów: Jeszcze raz - za niedługo - wstrząsnę niebem i ziemią, morzem i stałym lądem. [7] »Wstrząsnę też wszystkimi narodami i spłyną kosztowności ich wszystkich, i dom ten napełnię chwałą - mówi PAN Zastępów. [8] »Moje jest srebro i moje jest złoto - oświadcza PAN Zastępów. [9] »Przyszła chwała tego domu będzie większa niż poprzednia - mówi PAN Zastępów - i miejsce to obdarzę pokojem - oświadcza PAN Zastępów. [10] »W dwudziestym czwartym dniu dziewiątego miesiąca, w drugim roku panowania Dariusza PAN skierował do proroka Aggeusza Słowo tej treści: [11] »Tak mówi PAN Zastępów: Zapytaj kapłanów, jak rozstrzyga Prawo w tych sprawach: [12] »Ktoś niesie poświęcone mięso zawinięte w skraj swojej szaty. Niosąc je, dotyka tym skrajem chleba, czegoś gotowanego, wina, oliwy lub innego pokarmu. Czy rzecz dotknięta staje się przez to poświęcona? Kapłani odpowiedzieli: Nie! [13] »Wtedy Aggeusz zapytał: A jeśliby tego wszystkiego dotknął ktoś, kto stał się nieczysty przez dotknięcie zwłok - czy stałoby się to nieczyste? Kapłani odpowiedzieli: Tak, stałoby się nieczyste. [14] »Wtedy Aggeusz skierował do nich słowa: Tak właśnie jest z tym ludem i tak z tym narodem przed moim obliczem - oświadcza PAN. Tak też jest z wszelkim dziełem ich rąk: Z czymkolwiek tam się zbliżą, staje się to nieczyste. [15] »A teraz: Pomyślcie: Zanim przyszedł ten dzień i potem, od kiedy zaczęto kłaść kamień na kamieniu w świątyni PANA -  [16] »jak wam się wiodło? Gdy ktoś podszedł do stosu zboża, gdzie miało być dwadzieścia [miar], było ich dziesięć. Gdy ktoś podszedł do tłoczni, by zaczerpnąć pięćdziesiąt miar wina, było ich dwadzieścia. [17] »Smagałem was śniecią i pleśnią, biłem gradem dzieła waszych rąk, lecz żaden z was nie zwrócił się ku Mnie - oświadcza PAN. [18] »Pomyślcie: Od tego dnia i potem, od dwudziestego czwartego dziewiątego miesiąca, a nawet od dnia, w którym została posadowiona świątynia PANA - pomyślcie: [19] »Czy jest już ziarno w spichlerzu? Winorośl, figowce i granat, i drzewa oliwne nie zaowocowały. Ale od tego dnia będę zsyłał błogosławieństwo! [20] »I powtórnie, w dwudziestym czwartym dniu dziewiątego miesiąca PAN skierował do Aggeusza Słowo tej treści: [21] »Powiedz Zorobabelowi, namiestnikowi Judei: Oto Ja wstrząsnę niebem i ziemią. [22] »Przewrócę trony królestw, zniszczę siłę władzy narodów. Przewrócę rydwan i nim jadących, padną rumaki oraz ich jeźdźcy - padnie jeden od miecza drugiego. [23] »W tym właśnie dniu - oświadcza PAN Zastępów - wezmę cię, Zorobabelu, synu Szealtiela, mój sługo - oświadcza PAN Zastępów - i ustanowię cię jako sygnet, ponieważ ciebie wybrałem - oświadcza PAN Zastępów. 
«  Księga Aggeusza 1 Księga Aggeusza 2 Księga Zachariasza 1  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).