Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Zachariasza » Rozdział 1
«  Księga Aggeusza 2 Księga Zachariasza 1 Księga Zachariasza 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W ósmym miesiącu, w drugim roku panowania Dariusza, PAN skierował do Zachariasza, syna Berekiasza, syna Iddo, proroka, Słowo tej treści: [2] »PAN bardzo rozgniewał się na waszych ojców. [3] »Powiedz im jednak: Tak mówi PAN Zastępów: Zwróćcie się ku Mnie - oświadcza PAN Zastępów - a Ja zwrócę się ku wam - mówi PAN Zastępów. [4] »Nie bądźcie jak wasi ojcowie, których wzywali dawni prorocy: Tak mówi PAN Zastępów: Zawróćcie ze swoich złych dróg! Porzućcie swoje złe czyny! - a oni nie słuchali ani się Mną nie przejęli - oświadcza PAN. [5] »Gdzie są wasi ojcowie? A prorocy - czy żyją wiecznie? [6] »Doprawdy, czy moje słowa i moje ustawy, które zlecałem moim sługom, prorokom, nie dopadły waszych ojców? W końcu opamiętali się i przyznali: Jak postanowił z nami postąpić PAN Zastępów, to jest stosownie do naszego postępowania i odpowiednio do naszych czynów, tak też z nami postąpił. [7] »W dwudziestym czwartym dniu jedenastego miesiąca - to jest miesiąca Szebat - w drugim roku panowania Dariusza PAN skierował do Zachariasza, syna Berekiasza, syna Iddo, proroka, Słowo tej treści: [8] »Oto, co zobaczyłem nocą: jakiś mężczyzna siedział na czerwonym koniu stojącym wśród mirtów w dolinie. Za nim stały konie czerwone, kasztanowe i białe. [9] »Panie, proszę, co one oznaczają? - zapytałem. A anioł, który rozmawiał ze mną, odpowiedział: Zaraz wyjaśnię ci ich znaczenie. [10] »Wtedy odezwał się mężczyzna, który stał wśród mirtów: To są ci, których PAN wysłał na obchód ziemi. [11] »Oni zaś zwrócili się do anioła PANA, który również stał wśród mirtów: Obeszliśmy ziemię. Jest ona zasiedlona i panuje w niej spokój. [12] »Wówczas anioł PANA powiedział: PANIE Zastępów, proszę, kiedy zlitujesz się nad Jerozolimą i nad miastami Judei? Twój gniew trwa już siedemdziesiąt lat! [13] »W odpowiedzi PAN skierował do anioła, który rozmawiał ze mną, miłe i pocieszające słowa. [14] »Anioł zaś, który rozmawiał ze mną, zwrócił się do mnie tak: Przemów głośno: Tak mówi PAN Zastępów: Zapłonąłem wielką żarliwością względem Jerozolimy i względem Syjonu. [15] »Jednocześnie ogarnął Mnie wielki gniew na pewne siebie narody, które - gdy Ja gniewałem się nieco - spotęgowały zło. [16] »Dlatego tak mówi PAN: Okażę Jerozolimie miłosierdzie. Mój dom będzie w niej odbudowany - oświadcza PAN Zastępów. Do pomiarów rozciągną nad Jerozolimą sznur. [17] »I przemów również: Tak mówi PAN Zastępów: Moje miasta będą jeszcze opływać w dobra. Jeszcze zmiłuje się PAN nad Syjonem i jeszcze wybierze Jerozolimę. [18] »(2:1) Gdy podniosłem wzrok, zobaczyłem - cztery rogi! [19] »(2:2) Co one oznaczają? - zapytałem anioła, który rozmawiał ze mną. A on mi na to: To są rogi, które rozproszyły Judę, Izrael i Jerozolimę. [20] »(2:3) Następnie PAN ukazał mi czterech rzemieślników. [21] »(2:4) Co oni przyszli zrobić? - zapytałem. Wyjaśnił: Te rogi rozproszyły Judę, tak że nikt nie podniósł swej głowy. Ci natomiast przyszli, aby je przestraszyć i utrącić potęgę narodów, które podniosły swój oręż, chcąc rozproszyć ziemię judzką. 
«  Księga Aggeusza 2 Księga Zachariasza 1 Księga Zachariasza 2  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).