Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Zachariasza » Rozdział 14
«  Księga Zachariasza 13 Księga Zachariasza 14 Księga Malachiasza 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto nadchodzi dzień dla PANA, gdy podzielony będzie twój łup pośród ciebie. [2] »Zbiorę wtedy wszystkie narody do Jerozolimy na wojnę. Miasto zostanie zdobyte, domy splądrowane, kobiety zgwałcone. Połowa mieszkańców miasta pójdzie do niewoli, lecz pozostały lud nie będzie usunięty z miasta. [3] »Wtedy wyjdzie PAN i będzie walczył z tymi narodami, jak w dniu swojej walki, jak w dniu bitwy. [4] »I staną Jego stopy w tym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jerozolimy od wschodu.Wówczas Góra Oliwna zostanie rozcięta przez środek od wschodu na zachód, tworząc ogromną dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. [5] »I uciekać będziecie w dolinę mojej góry, ponieważ będzie do niej bardzo blisko. A będziecie uciekać tak, jak uciekaliście przed trzęsieniem za dni Uzjasza, króla judzkiego. Wtedy przyjdzie PAN, mój Bóg! A z Tobą wszyscy święci. [6] »W tym dniu nie będzie ani upału, ani mrozu. [7] »Będzie to jeden dzień, znany PANU - nie dzień i nie noc, a pod wieczór będzie światło. [8] »W tym dniu popłyną z Jerozolimy wody żywe, połowa do morza na wschodzie i połowa do morza na zachodzie - i tak będzie latem i zimą. [9] »A PAN będzie królem całej ziemi. W tym dniu jeden będzie PAN i jedno Jego imię. [10] »Cała ta ziemia zostanie zamieniona w równinę, od Geby aż po Rimmon na południe od Jerozolimy. Sama zaś Jerozolima zostanie wyniesiona. Zajmować ona będzie swoje dawne miejsce od Bramy Beniamina aż do Bramy Pierwszej, do Bramy Narożnej, i od Wieży Chananela aż do tłoczni królewskich. [11] »Będzie ona zamieszkana. I nie będzie już niczego przeznaczonego na zniszczenie - Jerozolima będzie żyć bezpiecznie. [12] »Wszystkie ludy natomiast, które walczyły przeciw Jerozolimie, PAN dotknie taką plagą: zdrowym ludziom psuć się będą ciała, oczy zaczną gnić w oczodołach, a język rozkładać się w ustach. [13] »W tym dniu PAN wzbudzi wśród nich wielkie zamieszanie. Jeden chwyci drugiego i porwą się na siebie nawzajem. [14] »Juda też będzie walczył w Jerozolimie. Zgromadzą tam mienie wszystkich okolicznych narodów - złoto, srebro i wielkie ilości szat. [15] »Plaga, jak ta wcześniejsza, dotknie również koni, mułów, wielbłądów, osłów oraz wszelkiego bydła w obozach. [16] »Wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które wystąpiły przeciw Jerozolimie, będą corocznie pielgrzymować, by złożyć pokłon królowi, PANU Zastępów, i obchodzić Święto Namiotów. [17] »A jeśli któryś z rodów ziemi nie uda się do Jerozolimy, by złożyć pokłon Królowi, PANU Zastępów, to zostanie pozbawiony deszczu. [18] »Jeśli na święto nie przyjdą Egipcjanie, nie będą mieli deszczu. Spadnie na nich za to plaga. Podobną plagą PAN dotknie wszystkie narody, których zabraknie na obchodach Święta Namiotów. [19] »Taka kara, jak Egipt, dotknie wszystkie narody, które nie przybędą na obchody Święta Namiotów. [20] »W tym czasie konie na dzwoneczkach uprzęży będą miały napis: Poświęcony PANU. Garnki w domu PANA będą jak czasze sprzed ołtarza. [21] »Każdy garnek w Jerozolimie i w Judzie będzie poświęcony PANU Zastępów. Gdy przybędą składający ofiarę, będą ich używać do gotowania. W tym dniu w domu PANA Zastępów nie będzie już handlarzy. 
«  Księga Zachariasza 13 Księga Zachariasza 14 Księga Malachiasza 1  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).