Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Zachariasza » Rozdział 3
«  Księga Zachariasza 2 Księga Zachariasza 3 Księga Zachariasza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Następnie ukazał mi arcykapłana Jozuego. Stał on przed aniołem PANA, a z jego prawej strony stał szatan. Miał on go oskarżać. [2] »Jednak PAN powiedział do szatana: Upomina cię PAN, szatanie! Upomina cię PAN, który wybrał Jerozolimę. Czy Jozue nie jest jak głownia wyrwana z płomieni? [3] »Jozue zaś stał przed aniołem ubrany w szaty poplamione nieczystościami. [4] »Zdejmijcie z niego te brudne szaty! - rozkazał stojącym przed nim. A do niego odezwał się: Spójrz, sprawiłem, że zdjęto z ciebie twoją winę. Każę cię ubrać w odświętne szaty. [5] »I poleciłem: Włóżcie mu na głowę czysty zawój! Włożyli mu więc na głowę czysty zawój i ubrali go w szaty. Anioł PANA tymczasem stał obok. [6] »I oświadczył anioł PANA Jozuemu: [7] »Tak mówi PAN Zastępów: Jeśli będziesz chodził moimi drogami i jeśli będziesz strzegł powierzonych ci przeze Mnie obowiązków, to będziesz zarządzał moim domem, będziesz stróżem moich dziedzińców i pozwolę ci się poruszać między tymi, którzy tutaj stoją. [8] »Posłuchaj więc, arcykapłanie Jozue! Niech też posłuchają twoi towarzysze, którzy przed tobą zasiadają, ci ludzie bowiem są znakiem, że oto sprowadzam mojego sługę - Latorośl. [9] »Bo oto kamień, który położyłem przed Jozuem; na tym kamieniu jest siedmioro oczu. Oto Ja wyryję na nim napis - oświadcza PAN Zastępów - i w jednym dniu zmażę winę tej ziemi. [10] »W tym dniu - oświadcza PAN Zastępów - będziecie się nawzajem zapraszać pod krzew winorośli i pod figowe drzewo. 
«  Księga Zachariasza 2 Księga Zachariasza 3 Księga Zachariasza 4  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).