Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Zachariasza » Rozdział 6
«  Księga Zachariasza 5 Księga Zachariasza 6 Księga Zachariasza 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy znów podniosłem oczy, zobaczyłem cztery rydwany. Wyłaniały się one spomiędzy dwóch spiżowych gór. [2] »Pierwszy rydwan zaprzężony był w konie czerwone, drugi w konie kare. [3] »Trzeci rydwan ciągnęły konie białe, a czwarty srokate - silne. [4] »Widząc to, zapytałem anioła, który rozmawiał ze mną: Co one oznaczają, mój panie? [5] »A on na to: To cztery wichry nieba. Stawiły się one przed Panem całej ziemi, a teraz wychodzą. [6] »Konie kare ruszają ze swym rydwanem do ziemi północnej. Konie białe zdążają za nimi, a srokate udają się do ziemi południowej. [7] »Konie silne wyszły i rwały się do biegu, gotowe obiec ziemię. Naprzód! - rozkazał im zatem. - Obiegnijcie ziemię! I obiegły ziemię. [8] »Następnie zawołał do mnie tymi słowy: Spójrz! Te, które biegną do ziemi północnej, uspokoiły mego Ducha w ziemi północnej. [9] »PAN skierował do mnie Słowo tej treści: [10] »Weź dary od wygnańców, którzy przybyli z Babilonu, od Cheldaja, od Tobiasza i od Jedajasza, i udaj się osobiście, tego samego dnia, do domu Jozjasza, syna Sefaniasza. [11] »Weź srebro i złoto pochodzące z tych darów, zrób koronę i włóż ją na głowę arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka. [12] »Powiedz przy tym do niego: Tak mówi PAN Zastępów: Oto wyrośnie spod niego człowiek o imieniu Latorośl i zbuduje przybytek PANA. [13] »Zbuduje przybytek PANA, zostanie królem i zasiądzie, by panować na swym tronie. Będzie też kapłanem na swym tronie i między tymi [urzędami] panować będzie pokój i współpraca. [14] »Korona natomiast pozostanie Chalamowi i Tobiaszowi jako wyraz wdzięczności dla syna Sefaniasza, jako pamiątka w przybytku PANA. [15] »I przyjdą z dalekich stron, będą budować przybytek PANA. Poznacie wówczas, że PAN Zastępów posłał mnie do was. Stanie się to, jeśli będziecie posłuszni głosowi PANA, waszego Boga. 
«  Księga Zachariasza 5 Księga Zachariasza 6 Księga Zachariasza 7  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).