Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Zachariasza » Rozdział 7
«  Księga Zachariasza 6 Księga Zachariasza 7 Księga Zachariasza 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W czwartym roku panowania króla Dariusza, w czwartym dniu dziewiątego miesiąca, to jest miesiąca Kislew, PAN skierował do Zachariasza swoje Słowo. [2] »A właśnie mieszkańcy Betel posłali Sar-Esera i Regem-Meleka wraz z jego ludźmi, aby pozyskać przychylność PANA [3] »i zapytać kapłanów domu PANA Zastępów oraz proroków: Czy w piątym miesiącu mamy nadal obchodzić żałobę i dokonywać poświęcenia się, jak to czyniliśmy przez tyle lat? [4] »W odpowiedzi PAN Zastępów skierował do mnie Słowo tej treści: [5] »Powiedz całemu ludowi tej ziemi oraz kapłanom: Gdy w piątym i siódmym miesiącu pościliście i wyrażaliście skruchę - i to przez siedemdziesiąt lat - to czy naprawdę pościliście dla Mnie? [6] »A gdy jecie i gdy pijecie - czy nie dla siebie jecie i nie dla siebie pijecie? [7] »Czy nie tak brzmią słowa, którymi nawoływał was PAN za pośrednictwem wczesnych proroków, gdy Jerozolima i otaczające ją miasta były zamieszkane i spokojne i zamieszkane były Negeb wraz z Szefelą? [8] »I PAN skierował do Zachariasza takie Słowo: [9] »Tak mówi PAN Zastępów: Sądźcie sprawiedliwie, okazujcie sobie nawzajem łaskę i miłosierdzie. [10] »Nie uciskajcie wdów ani sierot, przychodniów ani ubogich, i nie zamyślajcie niczego, co mogłoby innym szkodzić. [11] »Lecz oni nie chcieli słuchać. Ich ramiona pozostały nieugięte. Stępili sobie słuch, aby tylko nie słyszeć. [12] »Zatwardzili swe serca niczym krzemień. Nie chcieli słuchać Prawa. Nie chcieli też dopuścić do siebie słów, które PAN Zastępów posyłał przez swego Ducha za pośrednictwem swych wczesnych proroków. Dlatego PAN Zastępów zapałał wielkim gniewem. [13] »A ponieważ, gdy nawoływałem, nie słuchali, kiedy będą wołać, nie wysłucham - powiedział PAN Zastępów. -  [14] »Rozwiałem ich też między wszystkie narody, nawet takie, których nie znali. Pozostała po nich spustoszona ziemia. Nikt przez nią nie przechodził. Nikt przez nią nie powracał. I tak tę przepiękną ziemię zamienili w pustkowie. 
«  Księga Zachariasza 6 Księga Zachariasza 7 Księga Zachariasza 8  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).