Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Zachariasza » Rozdział 8
«  Księga Zachariasza 7 Księga Zachariasza 8 Księga Zachariasza 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN Zastępów przekazał Słowo tej treści: [2] »Tak mówi PAN Zastępów: Zapałałem wielką żarliwością do Syjonu. Zapłonąłem ku niemu wielkim żarem. [3] »Tak mówi PAN: Powróciłem na Syjon, zamieszkam w Jerozolimie. Jerozolima będzie nazwana miastem wierności, a góra PANA Zastępów górą świętą. [4] »Tak mówi PAN Zastępów: Jeszcze na placach Jerozolimy siedzieć będą starcy i staruszki, każdy z laską w ręku ze względu na swój wiek. [5] »A skwery miejskie będą pełne chłopców oraz dziewcząt bawiących się tam ze sobą. [6] »Tak mówi PAN Zastępów: Jeśli te dni wydadzą się reszcie tego ludu cudowne, to i Ja uznam je za takie - oświadcza PAN Zastępów. [7] »Tak mówi PAN Zastępów: Oto wybawię mój lud z ziemi wschodu i z ziemi zachodu. [8] »Sprowadzę ich i zamieszkają w Jerozolimie. Będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem - w prawdzie i w sprawiedliwości. [9] »Tak mówi PAN Zastępów: Wzmocnijcie swe ręce - wy, którzy słuchaliście w tym czasie słów głoszonych przez proroków pamiętających ten dzień, w którym położono fundament domu PANA Zastępów, przybytku - i rozpoczęto budowę! [10] »Bo zanim nastały te dni, nie opłacano człowieka, nie nagradzano zwierzęcia; nikt, kto wychodził, i nikt, kto przychodził, nie był bezpieczny ze strony wroga, gdyż nasyłałem ludzi - jednych na drugich. [11] »Lecz teraz będę postępował wobec reszty tego ludu nie tak, jak za dni dawniejszych - oświadcza PAN Zastępów. [12] »Owszem, w czasie zasiewów będzie panował pokój, winorośl przyniesie owoc, ziemia wyda swój plon, niebiosa udzielą rosy - i sprawię, że reszta tego ludu weźmie to wszystko w dziedzictwo. [13] »I stanie się tak, że jak byliście hańbą wśród narodów - domu Judy i domu Izraela - tak wybawię was i będziecie błogosławieństwem. Nie bójcie się! Wzmocnijcie swoje ręce! [14] »Gdyż tak mówi PAN Zastępów: Jak postanowiłem sprowadzić na was nieszczęście, gdy wasi ojcowie pobudzali Mnie do gniewu, i nie żałowałem [tego] - oświadcza PAN Zastępów -  [15] »tak w tym czasie ponownie postanowię wyświadczać dobro Jerozolimie oraz domowi Judy. Nie bójcie się! [16] »Takie natomiast słowa wprowadzajcie w czyn: Mówcie prawdę - każdy swemu bliźniemu, kierujcie się w sądach prawdą i prawem pokoju, [17] »niech nikt z was nie działa na szkodę swoich bliźnich ani z lubością nie poświadcza nieprawdy, tego wszystkiego bowiem nienawidzę - oświadcza PAN. [18] »PAN Zastępów skierował do mnie Słowo tej treści: [19] »Tak mówi PAN Zastępów: Post w miesiącach: czwartym, piątym, siódmym i dziesiątym ma być dla domu Judy weselem i radością, i przyjemnym świętem - a prawda i pokój waszym umiłowaniem! [20] »Tak mówi PAN Zastępów: Jeszcze przyjdą ludy i mieszkańcy wielu miast. [21] »Pójdą też mieszkańcy z jednych miast do drugich, mówiąc: Wstańmy, idźmy zyskać przychylność u PANA, udajmy się szukać PANA Zastępów! Ja także pójdę! [22] »I przybędą liczne ludy oraz potężne narody, aby w Jerozolimie szukać PANA Zastępów i aby zyskać przychylność u PANA. [23] »Tak mówi PAN Zastępów: W tych dniach dziesięciu ludzi spośród wszystkich narodów i języków uchwyci się skraju szaty jednego Judejczyka, mówiąc: Pójdziemy z wami, ponieważ słyszeliśmy, że z wami jest Bóg. 
«  Księga Zachariasza 7 Księga Zachariasza 8 Księga Zachariasza 9  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).