Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Zachariasza » Rozdział 9
«  Księga Zachariasza 8 Księga Zachariasza 9 Księga Zachariasza 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wyrok. Słowo PANA przeciw ziemi Chadrak wraz z Damaszkiem, jego siedzibą, gdyż ku PANU kieruje się oko człowieka oraz wszystkie plemiona Izraela. [2] »Słowo to dotyczy również Chamat, leżącego na granicy, oraz Tyru i Sydonu, owszem, miast niezwykle mądrych. [3] »Tyr bowiem zbudował sobie twierdzę, nagromadził srebra niczym pyłu, złota niczym błota na ulicach. [4] »Ale Pan go weźmie w posiadanie, zwali w morze jego skarby, wyda go na pastwę ognia. [5] »Na ten widok lęk ogarnie Aszkelon, również Gazę - wić się będzie z bólu - oraz Ekron, gdyż zawiedzie się na swej nadziei. Gaza utraci swego króla, w Aszkelonie zabraknie mieszkańców, [6] »w Aszdodzie osiądzie lud mieszany i ukrócę pychę Filistynów. [7] »Usunę krew spomiędzy jego warg, jego obrzydliwości spomiędzy jego zębów, on także będzie resztą dla naszego Boga, stanie się jak jeden z rodów w Judzie, Ekron natomiast będzie jak Jebuzyci. [8] »Stanę obozem jako straż dla mego domu przeciwko przechodzącym i wracającym tamtędy, i już nie będzie ich nachodził ciemięzca, sam bowiem teraz tego dopilnuję. [9] »Wesel się wielce, córko Syjonu! Wołaj z radości, córko Jerozolimy! Oto twój Król przychodzi do ciebie! Sprawiedliwy On i zwycięski, pokorny - i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. [10] »Zniszczę rydwany Efraima, z Jerozolimy usunę rumaki i łuk wojenny zostanie złamany! On ogłosi narodom pokój, Jego władza - od morza do morza, od Rzeki aż po krańce ziemi! [11] »Dzięki krwi przymierza z tobą uwolnię też twoich więźniów, uwolnię ich z cysterny bez wody. [12] »Wróćcie do twierdzy, więźniowie nadziei! Dziś także ogłaszam: W dwójnasób ci odpłacę! [13] »Gdyż naciągnę sobie Judę niczym łuk, na cięciwę nałożę Efraima niczym strzałę i pobudzę twoich synów, Syjonie, przeciwko twoim synom, Grecjo, i sprawię, Syjonie, że będziesz jak miecz bohatera! [14] »PAN ukaże się nad nimi! Jego strzała strzeli jak błyskawica! Wszechmocny PAN zadmie w róg i wyruszy w huraganach południa. [15] »PAN Zastępów będzie ich osłaniał, pochłoną oni i pokonają procarzy! Spiją [radość] - i zapłoną nią jak po winie, będą jej pełni jak czasza, jak narożniki ołtarza. [16] »W tym dniu wybawi ich PAN, ich Bóg, jako trzodę swego ludu! Tak, klejnoty diademu zabłysną nad jego ziemią! [17] »Doprawdy, jak wielka jest Jego dobroć! I jak wielkie Jego piękno! Wówczas zboże obrodzi młodzieńcom, a moszcz obrodzi dziewicom! 
«  Księga Zachariasza 8 Księga Zachariasza 9 Księga Zachariasza 10  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).