Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Malachiasza » Rozdział 1
«  Księga Zachariasza 14 Księga Malachiasza 1 Księga Malachiasza 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wyrok. Słowo PANA do Izraela za pośrednictwem Malachiasza: [2] »Pokochałem was - mówi PAN. A wy pytacie: Co ma o tym świadczyć? Czy Ezaw nie był bratem Jakuba? - oświadcza PAN. Jednak Jakuba ukochałem, [3] »a Ezawa odsunąłem i wystawiłem jego góry na spustoszenie, a jego dziedzictwo wydałem szakalom pustyni. [4] »I choćby Edom powiedział: Jesteśmy wprawdzie rozbici, lecz znów odbudujemy ruiny, to tak mówi PAN Zastępów: Oni odbudują, a Ja zburzę. I nazwą ich krainą niegodziwości, ludem, na którym gniew PANA ciąży na zawsze. [5] »Na własne oczy zobaczycie i sami przyznacie: Wielki jest PAN nawet poza granicą Izraela. [6] »Syn czci ojca, a sługa swego pana. Więc jeśli Ja jestem Ojcem, to gdzie jest dla Mnie cześć? I jeśli Ja jestem Panem, to gdzie lęk przede Mną? PAN Zastępów mówi to do was, kapłani, lekceważący me imię! Pytacie jednak: Przez co lekceważymy Twe imię? [7] »Otóż składacie na mym ołtarzu pokarm nieczysty! Pytacie: Czym Cię zlekceważyliśmy? Mówieniem: Stół PANA to rzecz mało ważna! [8] »A gdy składacie w ofierze to, co ślepe - czy nie ma w tym nic złego? Gdy składacie to, co chrome i chore - czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj to przynieść namiestnikowi! Zobaczymy, jak cię przyjmie i czy cię pochwali! - mówi PAN Zastępów. [9] »Teraz więc przebłagajcie Boga, by się zmiłował nad nami! Od was to zależy, czy nam okaże przychylność - mówi PAN Zastępów. [10] »O, gdyby tak ktoś z was zamknął te bramy, abyście na mym ołtarzu nie zapalali ognia na darmo! Nie potrafię się wami cieszyć - mówi PAN Zastępów - i nie jest Mi miła ofiara z waszych rąk. [11] »Gdyż od wschodu słońca aż po jego zachód wielkie jest moje imię wśród narodów i na każdym miejscu składane jest kadzidło dla mojego imienia i ofiara czysta - bo wielkie jest moje imię wśród narodów - mówi PAN Zastępów. [12] »Lecz wy bezcześcicie je, mówiąc: Stół Pana nie musi być czysty, a pokarm, owoc na nim składany, nie musi być najlepszy. [13] »Mówicie też: Ależ to mozół! I prychacie przy tym z pogardą - mówi PAN Zastępów. - Stąd przynosicie i to, co zrabowane, i to, co chrome, i to, co chore - i składacie to na ofiarę. Czy mam przyjąć to łaskawie z waszej ręki? - mówi PAN. [14] »Przeklęty oszust, który ma w swoim stadzie samca i ślubuje go dać, a ofiaruje Panu to, co ułomne! Gdyż Ja jestem wielkim Królem - mówi PAN Zastępów - a moje imię budzi lęk wśród narodów. 
«  Księga Zachariasza 14 Księga Malachiasza 1 Księga Malachiasza 2  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).