Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Malachiasza » Rozdział 2
«  Księga Malachiasza 1 Księga Malachiasza 2 Księga Malachiasza 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A teraz was, kapłani, dotyczy to postanowienie: [2] »Jeśli nie posłuchacie i jeśli nie weźmiecie sobie tego do serca, że macie oddawać cześć mojemu imieniu - mówi PAN Zastępów - to rzucę na was klątwę i przeklnę wasze błogosławieństwo. Przekląłem też, bo nie wzięliście sobie tego do serca! [3] »Oto Ja odbiorę wam potomstwo i ubrudzę treścią jelit waszą twarz, treścią jelit ofiar waszych świąt - i wyniosą was razem z nimi. [4] »Wtedy poznacie, że wydałem o was to postanowienie, by utrzymało się moje przymierze z Lewim - mówi PAN Zastępów. [5] »Moim przymierzem z nim było życie i pokój - że zapewnię mu je, lęk - że będzie się Mnie bał i odczuwał drżenie na dźwięk mego imienia; [6] »że Prawo prawdy będzie w jego ustach, a na jego wargach nie znajdą przewrotności; że w pokoju i prawości będzie chodził ze Mną i wielu powstrzyma przed bezprawiem. [7] »Gdyż wargi kapłana strzegą poznania, a w jego ustach szuka się Prawa, ponieważ jest on posłańcem PANA Zastępów. [8] »Ale wy zboczyliście z drogi, odwiedliście wielu od Prawa i zerwaliście me przymierze z Lewim - mówi PAN Zastępów. [9] »Dlatego również Ja wystawię was na wzgardę i na poniżenie u całego ludu, ponieważ nie strzegliście moich dróg i jesteście stronniczy w stosowaniu Prawa. [10] »Czy wszyscy nie mamy jednego Ojca? Czy nie jeden Bóg nas stworzył? Dlaczego więc oszukujemy - każdy swego brata, bezczeszcząc w ten sposób przymierze naszych ojców? [11] »Juda jest wiarołomny, obrzydliwości dzieją się w Izraelu i w Jerozolimie! Bo Juda zbezcześcił świętość PANA, którą On kocha, i pojął za żonę córkę obcego boga. [12] »Niech Pan odetnie od namiotów Jakuba człowieka, który się tego dopuszcza - czynnie albo biernie - człowieka, który przy tym składa ofiarę dla PANA Zastępów! [13] »A to kolejna rzecz, której się dopuszczacie: Zraszacie łzami ołtarz PANA; płaczecie i narzekacie, że już nie zwraca się On ku ofierze i nie przyjmuje dobrowolnych darów z waszych rąk. [14] »I pytacie: Dlaczego? Otóż dlatego, że PAN był świadkiem między tobą a żoną twej młodości, której nie dochowałeś wierności, choć ona była twą towarzyszką i żoną przymierza z tobą. [15] »Czy nie Jeden [ją] dla niego stworzył z ciała i ducha? A czego pragnie ten Jeden? Potomstwa Bożego! Strzeżcie tego zatem w waszym duchu i niech nikt nie będzie niewierny żonie swojej młodości! [16] »Gdyż nienawidzę jej oddalania - mówi PAN, Bóg Izraela. [Kto to czyni,] okrył gwałtem swą szatę! - mówi PAN Zastępów. Strzeżcie tego zatem w waszym duchu i nie bądźcie niewierni! [17] »Naprzykrzacie się PANU swoimi słowami i pytacie: A czym się naprzykrzamy? Mówieniem: Każdy, kto czyni zło, jest dobry w oczach PANA - tacy właśnie Mu się podobają! Albo: Gdzie jest ten Bóg sądu? 
«  Księga Malachiasza 1 Księga Malachiasza 2 Księga Malachiasza 3  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).