Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Malachiasza » Rozdział 3
«  Księga Malachiasza 2 Księga Malachiasza 3 Księga Malachiasza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto Ja posyłam mojego posłańca, on przygotuje drogę przede Mną. A potem, nagle, przyjdzie do swej świątyni Pan, na którego tak czekacie, i posłaniec przymierza, za którym tak tęsknicie. Oto przychodzi! - mówi PAN Zastępów. [2] »Lecz kto zniesie dzień jego przyjścia i kto ostoi się, kiedy się ukaże? Będzie on bowiem jak ogień złotnika i jak ług pilśniarzy. [3] »Usiądzie, aby wytapiać i oczyszczać srebro. Będzie oczyszczał synów Lewiego. Wytopi ich jak złoto i srebro, aż w końcu zaczną przynosić PANU ofiarę w sprawiedliwości. [4] »I jak za dni dawnych, jak w latach wcześniejszych, znów miła będzie PANU ofiara Judy i Jerozolimy. [5] »Wtedy zjawię się u was na sąd i będę stanowczym świadkiem przeciw uprawiającym magię i cudzołożnikom, przeciw krzywoprzysięzcom i uciskającym najemnych robotników, przeciw gnębiącym wdowę i sierotę i upokarzającym cudzoziemców, a nie mającym bojaźni przede Mną - mówi PAN Zastępów. [6] »Tak, Ja, PAN, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. [7] »Od dni waszych ojców odstępowaliście od moich ustaw i nie przestrzegaliście ich. Zawróćcie do Mnie, a zawrócę do was - mówi PAN Zastępów. Lecz wy pytacie: W czym mamy zawracać? [8] »Czy człowiek może okraść Boga? Bo wy Mnie okradacie! Jednak pytacie: W czym Cię okradamy? W dziesięcinach i darach! [9] »Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ Mnie okradacie - wy, cały naród. [10] »Przynieście do spichrza całą dziesięcinę, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę! - mówi PAN Zastępów. Przekonajcie się, czy wam nie otworzę okien nieba i czy nie wyleję na was błogosławieństwa nad miarę. [11] »Zadbam o to, aby żaden szkodnik nie niszczył plonów waszej ziemi i nie uszczuplał zbiorów z winnic - mówi PAN Zastępów. [12] »I za szczęśliwców uznają was narody, dlatego że wasz kraj stanie się uroczy - mówi PAN Zastępów. [13] »Mocne słowa wypowiadacie przeciwko Mnie - mówi PAN. Pytacie zaś: A co takiego wypowiadamy przeciwko Tobie? [14] »Otóż twierdzicie: Służenie Bogu nie ma żadnej wartości! Oraz: Jaki pożytek przyniosło nam przestrzeganie Jego poleceń? Co mamy z tego, że chodzimy jak pokutnicy przed PANEM Zastępów? [15] »My teraz uważamy zuchwałych za szczęśliwych. Dobrze powodzi się także niegodziwym. Samego Boga wystawiają na próbę, a przecież uchodzi im to bezkarnie. [16] »Inaczej rozmawiali bojący się PANA, każdy ze swoim bliźnim. PAN zaś to usłyszał i odnotował w zwoju pamiętnika, w związku z tymi, którzy żyją w bojaźni PANA i poważają Jego imię. [17] »Będą należeć do Mnie - mówi PAN Zastępów - w dniu, gdy sam będę przygotowywał swoją cenną własność. Wówczas oszczędzę ich, jak człowiek oszczędza swego syna, który mu służy pomocą. [18] »Znów dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między służącym Bogu a tym, kto Mu nie służy. 
«  Księga Malachiasza 2 Księga Malachiasza 3 Księga Malachiasza 4  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).