Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 1
«  3 Księga Mojżeszowa 27 4 Księga Mojżeszowa 1 4 Księga Mojżeszowa 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN przemówił do Mojżesza na pustyni Synaj, w namiocie spotkania, w pierwszym dniu drugiego miesiąca, w drugim roku po wyjściu Izraela z Egiptu. Powiedział: [2] »Zróbcie imienny spis wszystkich mężczyzn, jednego po drugim, z całego zgromadzenia synów Izraela według ich rodzin i rodów, [3] »od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich w Izraelu zdolnych do służby wojskowej. Dokonajcie tego przeglądu według ich zastępów, ty i Aaron, [4] »lecz niech wam przy tym towarzyszy po jednym przedstawicielu z każdego plemienia i niech nim będzie naczelnik rodu swego ojca. [5] »A oto imiona przedstawicieli, którzy mają przy was stanąć: z Rubena Elisur, syn Szedeura; [6] »z Symeona Szelumiel, syn Suriszadaja; [7] »z Judy Nachszon, syn Aminadaba; [8] »z Issachara Netanel, syn Suara, [9] »i z Zebulona Eliab, syn Chelona. [10] »Co do synów Józefa: z Efraima Eliszama, syn Amichuda, i z Manassesa Gamliel, syn Pedasura. [11] »Dalej, z Beniamina Abidan, syn Gidoniego; [12] »z Dana Achiezer, syn Amiszadaja; [13] »z Aszera Pagiel, syn Okrana; [14] »z Gada Eliasaf, syn Deuela; [15] »z Naftalego Achira, syn Enana. [16] »Ludzie ci bowiem zostali powołani przez zgromadzenie na książąt plemion swoich ojców, są oni dowódcami tysięcy Izraela. [17] »Mojżesz i Aaron wzięli zatem tych imiennie wyznaczonych ludzi, [18] »a całe zgromadzenie zebrało się w pierwszym dniu drugiego miesiąca i dokonano spisu wszystkich po kolei zgodnie z ich pochodzeniem, według rodzin i rodów. W liczbie spisanych ujęto imiona mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, [19] »tak jak PAN polecił Mojżeszowi, który dokonał ich przeglądu na pustyni Synaj. [20] »Synów Rubena, pierworodnego Izraela, mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, według ich rodowodów, rodzin i rodów, zdatnych do służby wojskowej, [21] »było czterdzieści sześć tysięcy pięciuset. [22] »Synów Symeona, mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, według ich rodowodów, rodzin i rodów, zdatnych do służby wojskowej, [23] »było pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzystu. [24] »Synów Gada, mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, według ich rodowodów, rodzin i rodów, zdatnych do służby wojskowej, [25] »było czterdzieści pięć tysięcy sześciuset pięćdziesięciu. [26] »Synów Judy, mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, według ich rodowodów, rodzin i rodów, zdatnych do służby wojskowej, [27] »było siedemdziesiąt cztery tysiące sześciuset. [28] »Synów Issachara, mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, według ich rodowodów, rodzin i rodów, zdatnych do służby wojskowej, [29] »było pięćdziesiąt cztery tysiące czterystu. [30] »Synów Zebulona, mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, według ich rodowodów, rodzin i rodów, zdatnych do służby wojskowej, [31] »było pięćdziesiąt siedem tysięcy czterystu. [32] »Synów Józefa, to jest synów Efraima, mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, według ich rodowodów, rodzin i rodów, zdatnych do służby wojskowej, [33] »było czterdzieści tysięcy pięciuset. [34] »Synów Manassesa, mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, według ich rodowodów, rodzin i rodów, zdatnych do służby wojskowej, [35] »było trzydzieści dwa tysiące dwustu. [36] »Synów Beniamina, mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, według ich rodowodów, rodzin i rodów, zdatnych do służby wojskowej, [37] »było trzydzieści pięć tysięcy czterystu. [38] »Synów Dana, mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, według ich rodowodów, rodzin i rodów, zdatnych do służby wojskowej, [39] »było sześćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset. [40] »Synów Aszera, mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, według ich rodowodów, rodzin i rodów, zdatnych do służby wojskowej, [41] »było czterdzieści jeden tysięcy pięciuset. [42] »Synów Naftalego, mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, według ich rodowodów, rodzin i rodów, zdatnych do służby wojskowej, [43] »było pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu. [44] »Tylu było spisanych przez Mojżesza i Aarona oraz dwunastu książąt Izraela, po jednym z każdego rodu. [45] »Wszystkich Izraelitów, według ich rodów, od dwudziestego roku życia wzwyż, zdatnych do służby wojskowej w Izraelu, [46] »było sześćset trzy tysiące pięciuset pięćdziesięciu. [47] »Lewici jednak, według swoich rodowodów, nie zostali ujęci wraz z nimi w spisie. [48] »PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: [49] »Plemienia Lewiego nie spisuj! Ich naczelników nie dodawaj do synów Izraela. [50] »Ustanów ich nad przybytkiem Świadectwa, nad wszystkimi jego sprzętami i nad wszystkim, co do niego należy. Oni będą nosić przybytek i wszystkie jego sprzęty. Oni będą go obsługiwać i mieszkać dookoła przybytku. [51] »Gdy trzeba będzie wyruszyć w drogę i przybytek trzeba będzie przenieść, Lewici go będą składać. Oni też, na czas obozowania, będą go rozstawiać. Jeśli ktoś obcy zbliży się do niego, będzie musiał ponieść śmierć. [52] »Synowie Izraela będą obozowali w wyznaczonych im częściach obozu, każdy przy swoim sztandarze, w obrębie swojego zastępu, [53] »Lewici natomiast będą obozowali wokół przybytku Świadectwa i - aby nie spadł gniew na zgromadzenie synów Izraela - będą pełnić przy nim straż. [54] »Izraelici postąpili we wszystkim dokładnie tak, jak PAN polecił Mojżeszowi. 
«  3 Księga Mojżeszowa 27 4 Księga Mojżeszowa 1 4 Księga Mojżeszowa 2  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).