Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 10
«  4 Księga Mojżeszowa 9 4 Księga Mojżeszowa 10 4 Księga Mojżeszowa 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: [2] »Sporządź sobie dwie trąby z kutego srebra. Ich dźwiękiem będziesz zwoływał zgromadzenia i dawał znak do zwijania obozu. [3] »Gdy zadmą na obu trąbach, zejdzie się do ciebie, u wejścia do namiotu spotkania, całe zgromadzenie. [4] »A gdy zadmą tylko na jednej, zejdą się do ciebie książęta, naczelnicy tysięcy Izraela. [5] »Gdy wydadzą dźwięk urywany, wyruszą obozy rozłożone po stronie wschodniej. [6] »Gdy znów wydadzą dźwięk urywany, wyruszą obozy rozłożone po stronie południowej. Dźwięk urywany będzie sygnałem wymarszu. [7] »Dźwięk przeciągły sygnałem zwoływania wspólnoty. [8] »W trąby dąć będą kapłani, synowie Aarona. Jest to wieczysta ustawa dla was i dla waszych przyszłych pokoleń. [9] »Gdy w waszym kraju będziecie ruszać do boju z naciskającym na was przeciwnikiem, wydawajcie z trąb dźwięki urywane. W ten sposób przypomnicie się PANU, waszemu Bogu, i zostaniecie uratowani od waszych nieprzyjaciół. [10] »Dmijcie w trąby również w dniach waszych radosnych uroczystości, w oznaczone święta i w dniu nowiu każdego miesiąca podczas składania ofiar całopalnych i rzeźnych ofiar pokoju. Niech was to przypomina waszemu Bogu - Ja, PAN, jestem waszym Bogiem. [11] »W drugim roku, w drugim miesiącu, dwudziestego dnia tego miesiąca, obłok wzniósł się znad przybytku Świadectwa [12] »i Izraelici wyruszyli w drogę z pustyni Synaj. Obłok zatrzymał się na pustyni Paran. [13] »Wyruszyli wtedy po raz pierwszy zgodnie z poleceniem PANA, przekazanym za pośrednictwem Mojżesza. [14] »Najpierw wyruszył sztandar obozu Judy ze swoimi zastępami, a na czele swego zastępu szedł Nachszon, syn Aminadaba. [15] »Na czele zastępu plemienia Issachara szedł Netanael, syn Suara. [16] »Na czele zastępu plemienia Zebulona szedł Eliab, syn Chelona. [17] »Po nich, po złożeniu przybytku, wyruszyli Gerszonici oraz Meraryci, niosąc ze sobą przybytek. [18] »Następnie wyruszył sztandar obozu Rubena ze swoimi zastępami, a na czele jego zastępu szedł Elisur, syn Szedeura. [19] »Na czele zastępu plemienia Symeona szedł Szelumiel, syn Suriszadaja. [20] »Na czele zastępu plemienia Gada szedł Eliasaf, syn Deuela. [21] »Po nich wyruszyli Kehatyci, niosąc wyposażenie miejsca świętego. Do czasu ich przybycia na nowe miejsce postoju, przybytek miał już być rozstawiony. [22] »Następnie wyruszył sztandar obozu Efraima ze swoimi zastępami, a na czele jego zastępu szedł Eliszama, syn Amichuda. [23] »Na czele zastępu plemienia Manassesa szedł Gamliel, syn Pedasura. [24] »Na czele zastępu plemienia synów Beniamina szedł Abidan, syn Gidoniego. [25] »Następnie, jako straż tylna dla wszystkich obozów, wyruszył sztandar obozu Dana ze swoimi zastępami, a na czele jego zastępu szedł Achiezer, syn Amiszadaja. [26] »Na czele zastępu plemienia Aszera szedł Pagiel, syn Okrana. [27] »Na czele zastępu plemienia Naftalego szedł Achira, syn Enana. [28] »W takim właśnie porządku wyruszały zastępy Izraela i tak przemieszczały się w swej drodze. [29] »Mojżesz tymczasem zwrócił się do Midianity Chobaba, syna Reguela, teścia Mojżesza: Wyruszamy do miejsca, o którym PAN powiedział: Dam je wam. Chodź z nami, będzie ci u nas dobrze, gdyż PAN obiecał, że Izraelowi będzie się dobrze wiodło. [30] »Lecz Chobab odpowiedział: Nie pójdę. Wrócę do mego kraju i do moich krewnych. [31] »Wtedy Mojżesz poprosił: Nie opuszczaj nas. Wiesz, gdzie moglibyśmy obozować na pustyni, i możesz nam być przewodnikiem. [32] »Jeśli pójdziesz z nami, to tym dobrem, którym PAN będzie nas darzył, my będziemy darzyli ciebie. [33] »Wyruszyli zatem od góry PANA. Byli w drodze trzy dni. Skrzynia Przymierza z PANEM podczas tych trzech dni szukała dla nich miejsca na następny odpoczynek. [34] »Za dnia, gdy wyruszali z obozu, towarzyszył im też obłok PANA. [35] »Kiedy ruszano ze skrzynią, Mojżesz mawiał: Powstań, PANIE! Niech rozproszą się Twoi wrogowie, niech uciekną przed Tobą ci, którzy Cię nienawidzą. [36] »A gdy skrzynia stawała na postój, mawiał: Wróć, PANIE, do niezliczonych tysięcy Izraela! 
«  4 Księga Mojżeszowa 9 4 Księga Mojżeszowa 10 4 Księga Mojżeszowa 11  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).