Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 13
«  4 Księga Mojżeszowa 12 4 Księga Mojżeszowa 13 4 Księga Mojżeszowa 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: [2] »Wyślij zwiadowców do Kanaanu, aby obejrzeli ziemię, którą zamierzam dać synom Izraela. Niech książęta wyślą po jednym przedstawicielu z każdego plemienia. [3] »W związku z tym, zgodnie z poleceniem PANA, Mojżesz wysłał zwiadowców z pustyni Paran. Wszyscy posłani byli naczelnikami wśród Izraelitów. [4] »A oto ich imiona: Z plemienia Rubena - Szamua, syn Zakura. [5] »Z plemienia Symeona - Szafat, syn Choriego. [6] »Z plemienia Judy - Kaleb, syn Jefunego. [7] »Z plemienia Issachara - Jigal, syn Józefa. [8] »Z plemienia Efraima - Hoszea, syn Nuna. [9] »Z plemienia Beniamina - Palti, syn Rafu. [10] »Z plemienia Zebulona - Gadiel, syn Sodiego. [11] »Z plemienia Józefa, to jest z plemienia Manassesa - Gadi, syn Susiego. [12] »Z plemienia Dana - Amiel, syn Gemaliego. [13] »Z plemienia Aszera - Setur, syn Michaela. [14] »Z plemienia Naftalego - Nachbi, syn Wofsiego. [15] »Z plemienia Gada - Geuel, syn Makiego. [16] »To były imiona zwiadowców, których wysłał Mojżesz, chcąc zbadać tę ziemię, a Hoszei, synowi Nuna, nadał wówczas imię Jozue. [17] »Wysyłając ich na przeszpiegi do Kanaanu, Mojżesz polecił: Idźcie górą przez Negeb, po czym skierujcie się na pogórze. [18] »Zbadajcie, jaka jest ta ziemia: Czy zamieszkujący ją lud jest silny, czy słaby? Czy jest liczny, czy nieliczny? [19] »Czy ziemia, którą zamieszkuje, jest bogata, czy uboga? Czy miasta, w których mieszka, to obozowiska, czy warownie? [20] »Czy ziemia uprawna jest żyzna, czy jałowa? Czy rosną tam drzewa, czy nie? Bądźcie przy tym odważni. Przynieście też coś z płodów tej ziemi. A była to właśnie pora dojrzewania winogron. [21] »Zwiadowcy poszli więc i obeszli Kanaan od pustyni Syn aż po Rechob przy Chamat. [22] »Udali się górą przez Negeb i doszli do Hebronu, gdzie mieszkali Achiman, Szeszaj i Talmaj, potomkowie Anaka. Hebron zaś został zbudowany siedem lat wcześniej niż Soan w Egipcie. [23] »Po drodze dotarli aż do doliny Eszkol, gdzie ucięli gałąź winorośli z jedną kiścią winogron, którą musieli we dwóch nieść na drążku! Zabrali także trochę jabłek granatu i fig. [24] »Miejsce to Izraelici nazwali doliną Eszkol z powodu kiści winogron, którą tam ucięli. [25] »Ze swojej zwiadowczej wyprawy do ziemi Kanaan wrócili po czterdziestu dniach. [26] »Po powrocie udali się do Mojżesza i do Aarona, stanęli też przed całym zgromadzeniem Izraelitów w Kadesz, na pustyni Paran. Tam zdali sprawę im oraz całemu zgromadzeniu. Pokazali także płody ziemi, które ze sobą przynieśli. [27] »Opowiedzieli Mojżeszowi wszystko po kolei: Przyszliśmy do ziemi, do której nas wysłałeś, i przekonaliśmy się, że rzeczywiście opływa ona w mleko i miód - zobacz, to jej owoce. [28] »Jednakże lud mieszkający w tej ziemi jest silny. Miasta są obwarowane i bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka. [29] »W ziemi Negeb mieszkają Amalekici. Chetyci, Jebuzyci i Amoryci zamieszkują góry, a Kananejczycy mieszkają nad morzem, a także wzdłuż Jordanu. [30] »Na tę wieść lud oburzył się na Mojżesza, tak że Kaleb zaczął uciszać niezadowolonych: Najedziemy tę ziemię odważnie - przekonywał - i zdobędziemy ją. Na pewno zdołamy ją zdobyć! [31] »Jednak zwiadowcy, którzy - jak Kaleb - brali udział w wyprawie, twierdzili: Nie poradzimy sobie z tym ludem. Jest on od nas silniejszy! [32] »W ten sposób rozpuszczali wśród Izraelitów złą wieść o ziemi, którą przemierzyli. Ziemia, w której byliśmy na zwiadach - mówili - to ziemia niebezpieczna dla tych, którzy chcieliby w niej zamieszkać. Jej mieszkańcy to mężczyźni rośli. [33] »Widzieliśmy tam także olbrzymów, potomków Anaka, wywodzących się od olbrzymów. Wobec nich wydawaliśmy się sobie jak szarańcza - i tacy byliśmy w ich oczach. 
«  4 Księga Mojżeszowa 12 4 Księga Mojżeszowa 13 4 Księga Mojżeszowa 14  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).