Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 17
«  4 Księga Mojżeszowa 16 4 Księga Mojżeszowa 17 4 Księga Mojżeszowa 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(17:16) PAN natomiast przemówił do Mojżesza tymi słowy: [2] »(17:17) Powiedz synom Izraela, aby przedstawiciel każdego pokolenia dał ci swoją laskę. Weź laskę od księcia każdego rodu, razem dwanaście lasek. Na lasce każdego wypisz jego imię. [3] »(17:18) Imię Aarona wypisz na lasce Lewiego, ponieważ każdy ród może dać tylko jedną laskę należącą do jego naczelnika. [4] »(17:19) Następnie złóż te laski w namiocie spotkania przed skrzynią Świadectwa, tam, gdzie spotykam się z wami. [5] »(17:20) I sprawię, że laska tego, którego wybiorę, zakwitnie. W ten sposób uśmierzę szemranie synów Izraela przeciw wam. [6] »(17:21) Gdy Mojżesz przekazał Izraelitom te słowa, książęta dali mu swoje laski, po jednej z każdego rodu, razem dwanaście lasek. Była wśród nich również laska Aarona. [7] »(17:22) Mojżesz złożył je wszystkie przed PANEM w namiocie spotkania. [8] »(17:23) Nazajutrz, gdy Mojżesz wszedł do namiotu Świadectwa, laska Aarona z domu Lewiego kwitła! Wypuściła pączki, pojawiły się na niej kwiaty i dojrzałe migdały! [9] »(17:24) Mojżesz wyniósł je sprzed PANA i pokazał wszystkim Izraelitom. Oni zaś obejrzeli je i każdy wziął swoją laskę. [10] »(17:25) Wtedy PAN powiedział do Mojżesza: Odnieś laskę Aarona przed skrzynię Świadectwa. Niech tam pozostanie jako znak dla buntowników, aby ustało ich szemranie przeciw Mnie i aby nie pomarli. [11] »(17:26) I Mojżesz postąpił dokładnie tak, jak mu polecił PAN. [12] »(17:27) Wtedy Izraelici wyznali wobec Mojżesza: Wkrótce wszyscy skonamy! Zginiemy! Nikt nie pozostanie! [13] »(17:28) Każdy zginie! Umrze każdy, kto zbliży się do przybytku PANA. Czy mamy pomrzeć doszczętnie? 
«  4 Księga Mojżeszowa 16 4 Księga Mojżeszowa 17 4 Księga Mojżeszowa 18  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).