Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 2
«  4 Księga Mojżeszowa 1 4 Księga Mojżeszowa 2 4 Księga Mojżeszowa 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN przemówił do Mojżesza i Aarona tymi słowy: [2] »Synowie Izraela mają obozować przy swoich sztandarach, pod znakami swoich rodów, naprzeciw namiotu spotkania i dookoła niego. [3] »Od strony wschodniej, w porządku swych zastępów, obozować będzie sztandar plemienia Judy. Księciem synów Judy będzie Nachszon, syn Aminadaba. [4] »Jego zastęp, wszyscy objęci spisem, to siedemdziesiąt cztery tysiące sześciuset ludzi. [5] »Obok niego obozować będzie plemię Issachara. Księciem synów Issachara będzie Netanel, syn Suara. [6] »Jego zastęp, wszyscy objęci spisem, to pięćdziesiąt cztery tysiące czterystu ludzi. [7] »Obok niego obozować będzie plemię Zebulona. Księciem synów Zebulona będzie Eliab, syn Chelona. [8] »Jego zastęp, wszyscy objęci spisem, to pięćdziesiąt siedem tysięcy czterystu ludzi. [9] »Wszyscy spisani w obozie Judy, w porządku swych zastępów, to sto osiemdziesiąt sześć tysięcy czterystu ludzi - oni będą wyruszać jako pierwsi. [10] »Od strony południowej, w porządku swych zastępów, stanie sztandar obozu Rubena. Księciem synów Rubena będzie Elisur, syn Szedeura. [11] »Jego zastęp, wszyscy objęci spisem, to czterdzieści sześć tysięcy pięciuset ludzi. [12] »Obok niego stanie obozem plemię Symeona. Księciem synów Symeona będzie Szelumiel, syn Suriszadaja. [13] »Jego zastęp, wszyscy objęci spisem, to pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzystu ludzi. [14] »Następnie obozować będzie plemię Gada. Księciem synów Gada będzie Eliasaf, syn Reuela. [15] »Jego zastęp, wszyscy objęci spisem, to czterdzieści pięć tysięcy sześciuset pięćdziesięciu ludzi. [16] »Wszyscy spisani w obozie Rubena, w porządku swych zastępów, to sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterystu pięćdziesięciu ludzi - oni będą wyruszać jako drudzy. [17] »Następnie wyruszy namiot spotkania. Obóz Lewitów zajmie miejsce środkowe między obozami. Jak będą obozować, tak też będą wyruszać, każdy w swoim porządku, pod swoimi sztandarami. [18] »Sztandar obozu Efraima, w porządku swoich zastępów, stanie od strony zachodniej. Księciem synów Efraima będzie Eliszama, syn Amichuda. [19] »Jego zastęp, wszyscy objęci spisem, to czterdzieści tysięcy pięciuset ludzi. [20] »Obok niego miejsce zajmie plemię Manassesa. Księciem synów Manassesa będzie Gamliel, syn Pedasura. [21] »Jego zastęp, wszyscy objęci spisem, to trzydzieści dwa tysiące dwustu ludzi. [22] »Obok niego obozować będzie plemię Beniamina. Księciem synów Beniamina będzie Abidan, syn Gidoniego. [23] »Jego zastęp, wszyscy objęci spisem, to trzydzieści pięć tysięcy czterystu ludzi. [24] »Wszyscy spisani w obozie Efraima, w porządku swoich zastępów, to sto osiem tysięcy stu ludzi - będą oni wyruszać jako trzeci. [25] »Sztandar obozu Dana, w porządku swoich zastępów, stanie od strony północnej. Księciem synów Dana będzie Achiezer, syn Amiszadaja. [26] »Jego zastęp, wszyscy objęci spisem, to sześćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset ludzi. [27] »Obok niego obozować będzie plemię Aszera. Księciem synów Aszera będzie Pagiel, syn Okrana. [28] »Jego zastęp, wszyscy objęci spisem, to czterdzieści jeden tysięcy pięciuset ludzi. [29] »Przy nim miejsce zajmie plemię Naftalego. Księciem synów Naftalego będzie Achira, syn Enana. [30] »Jego zastęp, wszyscy objęci spisem, to pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu ludzi. [31] »Wszyscy spisani w obozie Dana to sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześciuset ludzi - będą oni, pod swymi sztandarami, wyruszać jako ostatni. [32] »Oto Izraelici spisani według swoich rodów. Wszyscy spisani w poszczególnych obozach, w porządku swoich zastępów, to sześćset trzy tysiące pięciuset pięćdziesięciu ludzi. [33] »Lewici zaś nie zostali spisani wśród synów Izraela, tak zresztą jak PAN polecił Mojżeszowi. [34] »Synowie Izraela uczynili dokładnie tak, jak PAN polecił Mojżeszowi. Obozowali właśnie w ten sposób, pod swoimi sztandarami, i w takim porządku wyruszali, według swoich rodzin i rodów. 
«  4 Księga Mojżeszowa 1 4 Księga Mojżeszowa 2 4 Księga Mojżeszowa 3  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).