Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 23
«  4 Księga Mojżeszowa 22 4 Księga Mojżeszowa 23 4 Księga Mojżeszowa 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tam Bileam powiedział do Balaka: Zbuduj mi tutaj siedem ołtarzy, przygotuj mi też tutaj siedem cielców i siedem baranów. [2] »Balak uczynił tak, jak powiedział Bileam, i ofiarował Balak z Bileamem cielca i barana na każdym ołtarzu. [3] »Wtedy Bileam powiedział do Balaka: Pozostań przy swoim całopaleniu, a ja odejdę na stronę. Może PAN wyjdzie mi na spotkanie, a ja oznajmię ci Słowo, które On mi ukaże. Po czym udał się na nagie wzgórze. [4] »Tam zaś Bóg spotkał się z Bileamem. Bileam oznajmił: Ustawiłem siedem ołtarzy i złożyłem na każdym po cielcu i baranie. [5] »Wtedy PAN włożył Słowo w usta Bileama, a następnie polecił mu wrócić do Balaka i przekazać mu je. [6] »Gdy Bileam wrócił, Balak wciąż stał przy swoim całopaleniu. Przy nim stali wszyscy książęta Moabu. [7] »Wtedy rozpoczął swoją przypowieść: Z Aramu sprowadził mnie Balak, król Moabu - z gór Wschodu: Przyjdź, przeklnij mi Jakuba! I przyjdź, złorzecz Izraelowi! [8] »Jak mam przekląć, skoro Bóg nie przeklął? Jak mam złorzeczyć, skoro nie złorzeczy PAN? [9] »Tak, widzę go ze szczytu skał i oglądam go z pagórków: Oto lud! Przebywa samotnie, do narodów się nie zalicza. [10] »Któż policzy ten proch potężnego liczebnie Jakuba? Kto poda liczbę choćby czwartej części Izraela? Niechbym ja umarł śmiercią ludzi prawych, niechby taki jak jego był także mój kres! [11] »Wtedy Balak powiedział do Bileama: Cóż ty mi zrobiłeś? Wezwałem cię, byś przeklinał moich wrogów, a ty właściwie mi ich błogosławisz! [12] »A on odpowiedział tymi słowy: Czy nie o to mam dbać, aby głosić tylko to, co PAN włoży mi do ust? [13] »Wówczas Balak zwrócił się do niego: Chodź ze mną, proszę, na inne miejsce. Pokażę ci go stamtąd. Stąd widzisz tylko skraj jego obozu. Nie widzisz go całego. Stamtąd mi go przeklnij! [14] »I wziął go z sobą na Pole Stróżów, na szczyt góry Pisga. Tam zbudował siedem ołtarzy i ofiarował na każdym po cielcu i baranie. [15] »Wtedy powiedział Bileam do Balaka: Pozostań tutaj przy swoim całopaleniu, a ja pójdę tam, aby znów się z Nim spotkać. [16] »I przyszedł PAN na spotkanie z Bileamem, włożył Słowo w jego usta i powiedział: Wróć do Balaka i właśnie to mu oznajmij! [17] »Gdy Bileam przyszedł do Balaka, ten wciąż stał przy swoim całopaleniu, a razem z nim stali książęta Moabu. Balak zapytał: I co oznajmił PAN? [18] »Wtedy Bileam rozpoczął swą przypowieść: Powstań, Balaku, i posłuchaj, skłoń ku mnie uszy, synu Sypora! [19] »Bóg nie jest człowiekiem, aby miał kłamać, ani synem człowieczym, by miał zmieniać zdanie. Czy On mówi, a nie czyni? I czy oznajmia, a nie spełnia? [20] »Właśnie wziąłem nakaz błogosławienia - On pobłogosławił! Nie odmienię tego. [21] »Nie dopatrywał się winy u Jakuba i nie patrzył na udrękę w Izraelu. PAN, jego Bóg, jest z nim, a w nim okrzyk na cześć jego króla! [22] »Bóg, ich wybawca z Egiptu, jest mu jak rogi bawołu! [23] »Tak! Nie ma zaklęcia na Jakuba ani uroku na Izrael. Już teraz mówi się o Jakubie i Izraelu: Czegóż to [w nim] dokonał Bóg! [24] »Oto lud! Jak lwica powstaje i jak lew się podnosi! Nie spocznie, póki nie pożre zdobyczy i nie napije się krwi pokonanych. [25] »Wtedy Balak powiedział do Bileama: Skoro nie rzuciłeś na niego przekleństwa, to przynajmniej nie wygłaszaj nad nim błogosławieństwa! [26] »A Bileam przypomniał Balakowi: Czy nie uprzedzałem cię, że uczynię tylko to, co poleci mi PAN? [27] »Balak powiedział jednak do Bileama: Chodź, proszę, wezmę cię na inne miejsce. Może tam Bóg uzna to za słuszne i stamtąd będziesz mógł mi go przekląć. [28] »I wziął Balak Bileama na szczyt Peor, który sterczy nad pustynią. [29] »Tam Bileam powiedział do Balaka: Tutaj również zbuduj mi siedem ołtarzy i także przygotuj siedem cielców i siedem baranów. [30] »Balak uczynił, jak powiedział Bileam, i ofiarował po cielcu i baranie na każdym ołtarzu. 
«  4 Księga Mojżeszowa 22 4 Księga Mojżeszowa 23 4 Księga Mojżeszowa 24  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).