Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 25
«  4 Księga Mojżeszowa 24 4 Księga Mojżeszowa 25 4 Księga Mojżeszowa 26  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy Izrael osiadł w Szitim, lud zaczął uprawiać nierząd z Moabitkami. [2] »Zapraszały one lud na rzeźne ofiary dla uczczenia swoich bóstw, a ten brał udział w tych ucztach ofiarnych i kłaniał się bóstwom, którym były poświęcone. [3] »W ten sposób Izrael związał się z Baalem z Peor i ściągnął na siebie surowy gniew PANA. [4] »PAN polecił wówczas Mojżeszowi: Zbierz wszystkich naczelników ludu i powieś ich przed PANEM w pełnym słońcu, aby odwrócił się żar gniewu PANA od Izraela. [5] »Mojżesz więc rozkazał sędziom Izraela: Zabijcie wśród podległych wam ludzi każdego, kto przyłączył się do Baala z Peor! [6] »Akurat w tym czasie ktoś z Izraelitów przyprowadził do swoich braci Midianitkę. Uczynił to na oczach Mojżesza i na oczach całego zgromadzenia Izraela, i to właśnie wtedy, gdy oni płakali u wejścia do namiotu spotkania. [7] »Gdy zobaczył to Pinechas, syn Eleazara i wnuk kapłana Aarona, wstał, opuścił zgromadzenie, wziął do ręki włócznię [8] »i poszedł za tym Izraelitą aż do namiotu. Tam przebił włócznią oboje, Izraelitę i tę kobietę. Wymierzył jej cios w podbrzusze. Tak doszło do powstrzymania plagi wśród Izraelitów. [9] »Mimo to padło z jej powodu dwadzieścia cztery tysiące osób. [10] »PAN zaś przemówił do Mojżesza: [11] »Pinechas, syn Eleazara, wnuk kapłana Aarona, odwrócił moje wzburzenie od synów Izraela. Uczynił tak przez to, że w swojej żarliwości wyraził wśród nich moją żarliwość. Dzięki temu, w mej własnej żarliwości, nie wytępiłem synów Izraela doszczętnie. [12] »Przekaż mu więc, że oto Ja zawrę z nim przymierze pokoju. [13] »Będzie ono dla niego i dla jego potomków przymierzem wieczystego kapłaństwa - za to, że okazał żarliwość dla swojego Boga i dokonał przebłagania za synów Izraela. [14] »Co do Izraelity, który został zabity wraz z Moabitką, to miał on na imię Zimri. Był synem Salu, księcia jednego z rodów symeonickich. [15] »Midianitce zaś było na imię Kozbi. Była ona córką Sura, naczelnika szczepu, to jest rodu Midianitów. [16] »PAN przemówił dalej do Mojżesza tymi słowy: [17] »Traktujcie Midianitów wrogo, walczcie z nimi, [18] »gdyż oni też was tak traktują. W swej przebiegłości omamili was w sprawie Peora oraz w sprawie Kozbi, swojej siostry, córki księcia Midianu, zabitej, gdy z powodu Peora niszczyła was plaga. 
«  4 Księga Mojżeszowa 24 4 Księga Mojżeszowa 25 4 Księga Mojżeszowa 26  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).