Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 27
«  4 Księga Mojżeszowa 26 4 Księga Mojżeszowa 27 4 Księga Mojżeszowa 28  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wtedy przyszły córki Selofchada, syna Chefera, syna Gileada, syna Makira i syna Manassesa z rodziny Manassesa, syna Józefa. Były nimi Machla, Noa, Chogla, Milka i Tirsa. [2] »Stanęły one u wejścia do namiotu spotkania, przed Mojżeszem, kapłanem Eleazarem, książętami oraz całym zgromadzeniem i powiedziały: [3] »Nasz ojciec umarł na pustyni. Nie należał on jednak do buntowników skupionych wokół Koracha, występujących przeciw PANU. Umarł za własny grzech. Nie miał syna. [4] »Ale czy tylko dlatego, że nasz ojciec nie miał syna, jego imię miałoby wypaść z dziejów rodziny? Daj nam posiadłość wśród braci naszego ojca. [5] »Mojżesz przedłożył ich sprawę PANU, [6] »a PAN odpowiedział: [7] »Córki Selofchada mają rację. Rzeczywiście, daj im dziedziczną posiadłość wśród braci ich ojca i przenieś na nie jego dziedzictwo. [8] »Ponadto do synów Izraela przemów tak: Jeśli ktoś umrze nie mając syna, to jego dziedzictwo przenieście na córkę. [9] »Jeśliby nie miał córki, to jego dziedzictwo przekażcie jego braciom. [10] »Jeśliby nie miał braci, to przekażcie je braciom jego ojca. [11] »A jeśli jego ojciec nie miał braci, to przekażcie je najbliższemu krewnemu z rodziny. Niech on obejmie jego dziedzictwo w posiadanie. Ma to być dla synów Izraela ustawą rozstrzygającą podobne sprawy - zgodnie z tym, jak PAN polecił Mojżeszowi. [12] »Potem PAN powiedział do Mojżesza: Wejdź na górę Abarim i przyjrzyj się ziemi, którą daję synom Izraela. [13] »Potem, podobnie jak twój brat Aaron, zostaniesz przyłączony do grona swoich przodków. [14] »Bo gdy zgromadzenie buntowało się z powodu wody - w Meriba, przy Kadesz, na pustyni Syn - przeciwstawiliście się mojemu poleceniu zamiast uczcić Mnie na oczach ludu. [15] »Wówczas Mojżesz zwrócił się do PANA tymi słowy: [16] »Niech więc PAN, Bóg duchów wszelkiego ciała, ustanowi nad zgromadzeniem człowieka, [17] »który przewodziłby mu, tak aby lud PANA nie był jak owce bez pasterza. [18] »PAN odpowiedział na to Mojżeszowi: Przywołaj do siebie Jozuego, syna Nuna. Jest to człowiek obdarzony Duchem. Na nim połóż swoją rękę. [19] »Postaw go też przed kapłanem Eleazarem oraz przed całym zgromadzeniem i w obecności wszystkich przekaż mu swój urząd. [20] »Przekaż mu też część swej godności, tak by miał posłuch u wszystkich w Izraelu. [21] »Będzie on jednak stawiał się przed kapłanem Eleazarem i jego prosił o rozstrzygnięcia za pomocą urim w obecności PANA. Na jego polecenie lud będzie wyruszał i powracał, to jest on sam, a z nim wszyscy synowie Izraela - całe zgromadzenie. [22] »Mojżesz postąpił tak, jak mu polecił PAN: Przywołał Jozuego, postawił go przed kapłanem Eleazarem i przed całym zgromadzeniem, [23] »położył na nim swoje ręce i przekazał mu swój urząd. Stało się tak, jak to oznajmił PAN za pośrednictwem Mojżesza. 
«  4 Księga Mojżeszowa 26 4 Księga Mojżeszowa 27 4 Księga Mojżeszowa 28  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).