Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 28
«  4 Księga Mojżeszowa 27 4 Księga Mojżeszowa 28 4 Księga Mojżeszowa 29  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Następnie PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: [2] »Rozkaż synom Izraela: Przestrzegajcie składania Mi ofiar w oznaczonym czasie, pokarmu, który jest dla Mnie wdzięcznym darem, a także miłą Mi wonią. [3] »Przekaż im zatem: Oto wdzięczny dar, który będziecie składać PANU. Będą to dwa roczne baranki bez skazy dziennie, jako stała ofiara całopalna. [4] »Jednego baranka złożysz w ofierze rano, a drugiego baranka - pod wieczór. [5] »Wraz z nim, jako ofiarę z pokarmów, złożysz jedną dziesiątą efy najlepszej pszennej mąki rozczynionej jedną czwartą hinu bitej oliwy. [6] »Jest to stała ofiara całopalna składana od czasów pobytu u podnóża góry Synaj na miłą woń i jako wdzięczny dar dla PANA. [7] »Towarzyszącą jej ofiarą z płynów ma być jedna czwarta hinu na jednego baranka; ofiarę z płynów, przygotowywaną z mocnego napoju, należy wylewać w miejscu świętym. [8] »Drugiego baranka przygotujesz pod wieczór. Złożysz przy nim podobną do porannej ofiarę z pokarmów oraz podobną do porannej ofiarę z płynów. Przygotujesz to jako wdzięczny dar, na miłą woń dla PANA. [9] »W dzień szabatu przygotujesz dwa roczne baranki bez skazy oraz, na ofiarę z pokarmów, dwie dziesiąte efy najlepszej pszennej mąki rozczynionej oliwą z odpowiadającą jej ofiarą z płynów. [10] »Ta cotygodniowa, szabatnia ofiara całopalna ma być składana oprócz ofiary całopalnej stałej wraz z jej ofiarą z płynów. [11] »Pierwszego dnia każdego z waszych miesięcy składać będziecie jako ofiarę całopalną dla PANA dwa młode cielce, jednego barana i siedem rocznych baranków bez skazy. [12] »Do tego, jako ofiarę z pokarmów, składać będziecie: trzy dziesiąte efy najlepszej pszennej mąki rozczynionej oliwą na jednego cielca, dwie dziesiąte najlepszej pszennej mąki rozczynionej oliwą na jednego barana [13] »i po jednej dziesiątej efy najlepszej pszennej mąki rozczynionej oliwą na jednego baranka. Jest to ofiara całopalna, miła woń, wdzięczny dar dla PANA. [14] »Przynależnymi do nich ofiarami z płynów mają być: pół hinu wina na cielca, jedna trzecia hinu na barana i jedna czwarta hinu na baranka - ma to być całopalna ofiara comiesięczna we wszystkich miesiącach roku. [15] »A oprócz stałej ofiary całopalnej złożysz PANU w ofierze jednego kozła na ofiarę za grzech wraz z przypisaną jej ofiarą z płynów. [16] »W pierwszym miesiącu, w czternastym dniu tego miesiąca obchodzić będziecie Paschę na cześć PANA. [17] »A w piętnastym dniu tego samego miesiąca rozpocznie się kolejne święto - przez siedem dni będziecie spożywać przaśniki. [18] »W pierwszym dniu zwołacie święte zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy. [19] »Złożycie wtedy, jako wdzięczny dar, ofiarę całopalną dla PANA, składającą się z dwóch młodych cielców, jednego barana i siedmiu rocznych baranków nie mających żadnej skazy. [20] »Ofiarami z pokarmów będą przy tym: trzy dziesiąte efy najlepszej pszennej mąki rozczynionej oliwą na cielca, dwie dziesiąte na barana, [21] »po jednej dziesiątej na każdego z siedmiu ofiarowanych baranków, [22] »a jednego kozła złożysz w ofierze za grzech, aby dokonać za was przebłagania. [23] »To wszystko będziecie przygotowywać oprócz całopalnej ofiary porannej, która jest ofiarą stałą. [24] »Ofiary podobne do tych będziecie składać codziennie przez siedem dni. Jest to pokarm wdzięcznego daru, woń miła PANU. Będziecie to składać oprócz stałej ofiary całopalnej wraz z jej ofiarą z płynów. [25] »W siódmym dniu również zwołacie święte zgromadzenie. Nie będziecie wówczas wykonywać żadnej ciężkiej pracy. [26] »W dniu pierwszych zbiorów, w wasze Święto Tygodni, gdy będziecie składać PANU nową ofiarę z pokarmów, zwołacie święte zgromadzenie. Nie będziecie w tym dniu wykonywać żadnej ciężkiej pracy. [27] »Złożycie wówczas w ofierze całopalnej, na miłą woń PANU, dwa młode cielce, jednego barana i siedem rocznych baranków. [28] »Do tego, w ofierze z pokarmów, złożycie najlepszą pszenną mąkę rozczynioną oliwą: trzy dziesiąte na każdego cielca, dwie dziesiąte na każdego barana [29] »i po jednej dziesiątej na każdego z siedmiu baranków. [30] »Złożycie też jednego kozła dla dokonania za was przebłagania. [31] »To wszystko będziecie przygotowywać oprócz stałej ofiary całopalnej - ze zwierząt bez skazy - wraz z odpowiednimi ofiarami z pokarmów oraz ofiarami z płynów. 
«  4 Księga Mojżeszowa 27 4 Księga Mojżeszowa 28 4 Księga Mojżeszowa 29  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).