Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 29
«  4 Księga Mojżeszowa 28 4 Księga Mojżeszowa 29 4 Księga Mojżeszowa 30  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W siódmym miesiącu, w pierwszym dniu tego miesiąca, zwołacie święte zgromadzenie. Nie będziecie wówczas wykonywać żadnej ciężkiej pracy. Dzień ten uświetnicie dźwiękiem trąb. [2] »W tym dniu jako ofiarę całopalną, woń miłą PANU, przygotujecie jednego młodego cielca, jednego barana i siedem rocznych baranków bez skazy. [3] »Przy towarzyszącej im ofierze z pokarmów złożycie najlepszą pszenną mąkę rozczynioną oliwą w następującej ilości: trzy dziesiąte efy na cielca, dwie dziesiąte na barana [4] »i jedną dziesiątą na każdego z siedmiu baranków. [5] »Przygotujecie też jednego kozła jako ofiarę za grzech, aby dokonać za was przebłagania. [6] »To wszystko przygotujecie oprócz comiesięcznej ofiary całopalnej wraz z jej ofiarą z pokarmów, a także oprócz stałej ofiary całopalnej wraz z jej ofiarą z pokarmów i ofiarami z płynów, jako miłą woń wdzięcznego daru dla PANA, zgodnie z dotyczącymi tych ofiar przepisami. [7] »W dziesiątym dniu tego samego siódmego miesiąca zwołacie również święte zgromadzenie. Ukorzycie się wówczas wewnętrznie. Nie będziecie wykonywać żadnej pracy. [8] »Złożycie wtedy jako ofiarę całopalną dla PANA, jako miłą woń, jednego młodego cielca, jednego barana i siedem rocznych baranków nie mających skazy. [9] »Na ich ofiarę z pokarmów złożycie najlepszą pszenną mąkę rozczynioną oliwą, w następującej ilości: trzy dziesiąte efy na cielca, dwie dziesiąte na barana [10] »i po jednej dziesiątej na każdego z siedmiu baranków. [11] »Złożycie też jednego kozła na ofiarę za grzech. Wszystko to przygotujecie oprócz ofiary przebłagalnej za grzech, a także oprócz stałej ofiary całopalnej wraz z towarzyszącą jej ofiarą z pokarmów oraz ofiarami z płynów. [12] »W piętnastym dniu tego siódmego miesiąca zwołacie święte zgromadzenie ponownie. Nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy. W tym dniu rozpoczniecie siedmiodniowe święto na cześć PANA. [13] »Jako ofiarę całopalną, wdzięczny dar, woń miłą PANU, złożycie wówczas trzynaście młodych cielców, dwa barany i czternaście rocznych baranków - mają być bez skazy. [14] »Wraz z nimi, jako ofiarę z pokarmów, złożycie najlepszą pszenną mąkę rozczynioną oliwą w ilości: trzy dziesiąte efy na każdego z trzynastu cielców, dwie dziesiąte na każdego z dwóch baranów [15] »i po jednej dziesiątej na każdego z czternastu baranków. [16] »Złożycie także jednego kozła na ofiarę za grzech. To wszystko ofiarujecie oprócz stałej ofiary całopalnej wraz z należną przy tym ofiarą z pokarmów i ofiarą z płynów. [17] »Drugiego dnia złożycie w ofierze dwanaście młodych cielców, dwa barany i czternaście rocznych baranków bez skazy. [18] »Ponadto złożycie ofiarę z pokarmów i ofiary z płynów - do cielców, do baranów i baranków - w ilości zgodnej z przepisem [19] »oraz jednego kozła na ofiarę za grzech. To wszystko złożycie oprócz stałej ofiary całopalnej wraz z należną przy tym ofiarą z pokarmów i ofiarami z płynów. [20] »Trzeciego dnia złożycie w ofierze jedenaście cielców, dwa barany i czternaście rocznych baranków bez skazy. [21] »Ponadto złożycie ofiarę z pokarmów i ofiary z płynów - do cielców, do baranów i baranków - w ilości zgodnej z przepisem [22] »oraz jednego kozła na ofiarę za grzech. To wszystko złożycie oprócz stałej ofiary całopalnej wraz z należną przy tym ofiarą z pokarmów i ofiarą z płynów. [23] »Czwartego dnia złożycie w ofierze dziesięć cielców, dwa barany i czternaście rocznych baranków bez skazy. [24] »Ponadto złożycie ofiarę z pokarmów i ofiary z płynów - do cielców, do baranów i baranków - w ilości zgodnej z przepisem [25] »oraz jednego kozła na ofiarę za grzech. To wszystko złożycie oprócz stałej ofiary całopalnej wraz z należną przy tym ofiarą z pokarmów i ofiarą z płynów. [26] »Piątego dnia złożycie w ofierze dziewięć cielców, dwa barany i czternaście rocznych baranków bez skazy. [27] »Ponadto złożycie ofiarę z pokarmów i ofiary z płynów - do cielców, do baranów i baranków - w ilości zgodnej z przepisem [28] »oraz jednego kozła na ofiarę za grzech. To wszystko złożycie oprócz stałej ofiary całopalnej wraz z należną przy tym ofiarą z pokarmów i ofiarą z płynów. [29] »Szóstego dnia złożycie w ofierze osiem cielców, dwa barany i czternaście rocznych baranków bez skazy. [30] »Ponadto złożycie ofiarę z pokarmów i ofiary z płynów - do cielców, do baranów i baranków - w ilości zgodnej z przepisem [31] »oraz jednego kozła na ofiarę za grzech. To wszystko złożycie oprócz stałej ofiary całopalnej wraz z przypisaną jej ofiarą z pokarmów i ofiarami z płynów. [32] »Siódmego dnia złożycie w ofierze siedem cielców, dwa barany i czternaście rocznych baranków bez skazy. [33] »Ponadto złożycie ofiarę z pokarmów i ofiary z płynów - do cielców, do baranów i baranków - w ilości zgodnej z przepisem [34] »oraz jednego kozła na ofiarę za grzech. To wszystko złożycie oprócz stałej ofiary całopalnej wraz z przypisaną jej ofiarą z pokarmów i ofiarą z płynów. [35] »Ósmego dnia zwołacie uroczyste zebranie kończące. Nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy. [36] »Jako ofiarę całopalną, wdzięczny dar, woń miłą PANU, złożycie jednego cielca, jednego barana i siedem rocznych baranków bez skazy. [37] »Ponadto złożycie ofiarę z pokarmów i ofiary z płynów - do cielca, do barana i do baranków - w ilości zgodnej z przepisem [38] »oraz jednego kozła na ofiarę za grzech. To wszystko złożycie oprócz stałej ofiary całopalnej wraz z przypisaną jej ofiarą z pokarmów i ofiarą z płynów. [39] »Wszystkie wymienione ofiary będziecie przygotowywać dla PANA podczas ustalonych dla was świąt, oprócz ofiar ślubowanych i ofiar dobrowolnych składanych w ramach ofiar całopalnych, ofiar z pokarmów, ofiar z płynów, a także waszych ofiar pokoju. [40] »(30:1) Mojżesz przekazał Izraelitom to wszystko tak, jak polecił mu PAN. 
«  4 Księga Mojżeszowa 28 4 Księga Mojżeszowa 29 4 Księga Mojżeszowa 30  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).