Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 30
«  4 Księga Mojżeszowa 29 4 Księga Mojżeszowa 30 4 Księga Mojżeszowa 31  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(30:2) Mojżesz przemówił do naczelników plemion Izraela tymi słowy: Oto Słowo, w którym PAN nakazuje: [2] »(30:3) Jeśli jakiś mężczyzna złoży PANU ślub lub przysięgę i w ten sposób podejmie jakieś zobowiązanie, to nie złamie danego słowa, lecz postąpi zgodnie z tym, co powiedział. [3] »(30:4) Jeśli kobieta - młoda i przez to pozostająca pod opieką ojca - złoży PANU ślub lub podejmie jakieś zobowiązanie, [4] »(30:5) a ojciec, gdy o tym usłyszy, przyjmie to w milczeniu, to wszystkie jej śluby i zobowiązania pozostaną wiążące. [5] »(30:6) Jeśli jednak ojciec wyrazi swój sprzeciw w dniu, gdy o wszystkich jej ślubach i zobowiązaniach usłyszy, to będą one nieważne, a ponieważ to on jej się przeciwstawił, PAN ją z nich zwolni. [6] »(30:7) Jeśli jakaś kobieta wyjdzie za mąż zobowiązana już wcześniej do czegoś swym ślubem lub pochopną wypowiedzią, [7] »(30:8) a mąż - gdy o tym usłyszy - przyjmie to w milczeniu, to jej śluby i zobowiązania pozostaną ważne. [8] »(30:9) Lecz jeśli mąż o tym usłyszy i tego dnia wyrazi swój sprzeciw, to wiążący ją ślub lub pochopna wypowiedź przestaną być ważne, a PAN ją z nich zwolni. [9] »(30:10) Ślub wdowy lub rozwiedzionej, wszystko, czego się podjęła, pozostaje wiążące. [10] »(30:11) Podobnie wiążące jest wszystko, co ślubowała lub czego się pod przysięgą podjęła, będąc z mężem, [11] »(30:12) jeśli mąż, słysząc o tym, przyjmie to w milczeniu i nie wyrazi sprzeciwu. [12] »(30:13) Jeśli jednak mąż, w dniu, gdy o jej ślubach lub zobowiązaniach usłyszy, wyraźnie się im sprzeciwi, to stracą one swoją ważność - mąż je unieważnił, a PAN ją z nich zwolni. [13] »(30:14) Mąż może podtrzymać albo unieważnić każdy ślub i każdą przysięgę, którą złoży żona, pragnąc się ukorzyć. [14] »(30:15) Licząc od dnia, w którym o wszystkim usłyszał, do dnia następnego może wyrazić swój sprzeciw. Jeśli w tym czasie tego nie uczyni, to śluby i zobowiązania, którymi związała się żona, pozostaną ważne. [15] »(30:16) Gdyby mimo wszystko unieważnił je potem, na niego spadnie wina za to, że nie zostały przez nią dotrzymane. [16] »(30:17) Oto ustawy, które PAN nadał Mojżeszowi, dotyczące spraw między mężem a żoną i między ojcem a córką w okresie jej młodości, gdy pozostaje pod opieką w domu swego ojca. 
«  4 Księga Mojżeszowa 29 4 Księga Mojżeszowa 30 4 Księga Mojżeszowa 31  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).