Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 31
«  4 Księga Mojżeszowa 30 4 Księga Mojżeszowa 31 4 Księga Mojżeszowa 32  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN przemówił też do Mojżesza tymi słowy: [2] »Pokieruj zemstą synów Izraela na Midianitach. Potem zostaniesz przyłączony do swoich przodków. [3] »Mojżesz przekazał więc ludowi: Uzbrójcie spośród siebie ludzi. Niech będą gotowi wyruszyć w zastępie do walki z Midianitami. Mają wywrzeć na Midianie zemstę nakazaną przez PANA. [4] »Wystawcie do zastępu po tysiącu zbrojnych na plemię ze wszystkich plemion Izraela. [5] »Tak też uczyniono. Każde plemię wystawiło po tysiącu zbrojnych i powstał zastęp złożony z dwunastu tysięcy. [6] »Mojżesz wysłał ich do walki - po tysiącu z każdego plemienia - razem z synem kapłana Eleazara, Pinechasem, zaopatrzonym w święte sprzęty i trąby do sygnałów bojowych. [7] »W ten sposób Izraelici wyruszyli do walki z Midianem, tak jak PAN polecił Mojżeszowi, i wybili wszystkich mężczyzn wroga. [8] »Zginęło przy tym pięciu królów midiańskich: Ewi, Rekem, Sur, Chur i Reba, a wśród pobitych poległ od miecza również Bileam, syn Beora. [9] »Kobiety natomiast i ich dzieci zostały przez Izraelitów uprowadzone. Zagarnęli również całe bydło Midianu, ich stada oraz mienie, [10] »a wszystkie miasta i osady na obszarze ich zamieszkania Izraelici puścili z dymem. [11] »Cały łup i wszelką zdobycz - w ludziach i bydle -  [12] »Izraelici poprowadzili do Mojżesza, do kapłana Eleazara i do całego zgromadzenia synów Izraela. Poprowadzili tych uprowadzonych, całą zdobycz i łup, do obozu na stepach Moabu, które rozciągają się nad Jordanem naprzeciw Jerycha. [13] »Mojżesz, kapłan Eleazar i wszyscy książęta zgromadzenia wyszli im naprzeciw poza obóz. [14] »Przy spotkaniu Mojżesz rozgniewał się na ustanowionych nad wojskiem dowódców tysięcy i setników, wracających z wyprawy wojennej: [15] »Czyżbyście zostawili przy życiu kobiety? - zapytał. -  [16] »Przecież to przez nie, i za radą Bileama, Izraelici dopuścili się niewierności wobec PANA, oddając cześć Peorowi, tak że w zgromadzeniu PANA wybuchła plaga. [17] »Wybijcie więc zaraz wszystkich chłopców wśród dzieci. Zabijcie też każdą kobietę, która obcowała z mężczyzną. [18] »Zostawcie dla siebie tylko te młode kobiety, które nie obcowały z mężczyzną. [19] »Sami ponadto pozostańcie na zewnątrz obozu przez siedem dni. Każdy, kto zabił człowieka, i każdy, kto dotknął poległego, niech się oczyści w trzecim i w siódmym dniu. Oczyśćcie się wraz z tymi, których uprowadziliście. [20] »Oczyśćcie też każdą szatę i każdy przedmiot skórzany, każdy wyrób z koziej sierści i każdy przedmiot drewniany. [21] »Kapłan Eleazar ogłosił zaś wojownikom, którzy brali udział w bitwie: Oto ustawa zawarta w Prawie, nadana przez PANA Mojżeszowi: [22] »Ogniem oczyścicie tylko złoto i srebro, miedź i żelazo oraz cynę i ołów. [23] »Każdy przedmiot, który nie pali się w ogniu, przepuścicie przez ogień i będzie czysty. Oczyśćcie go też w wodzie oczyszczenia. Wszystko natomiast, co spłonęłoby w ogniu, potraktujcie tylko wodą. [24] »Siódmego dnia wypierzcie swoje szaty, oczyśćcie się, a następnie wejdźcie do obozu. [25] »PAN polecił też Mojżeszowi: [26] »Wraz z kapłanem Eleazarem i naczelnikami rodów Izraela zróbcie spis całej zdobyczy, wziętych do niewoli ludzi i zdobytego bydła. [27] »Następnie podziel tę zdobycz na pół pomiędzy uczestników wyprawy, którzy wzięli udział w walce, i pomiędzy resztę zgromadzenia. [28] »Pobierz także od wojowników, którzy brali udział w walce, dar na rzecz PANA, to jest jedną na pięćset osobę, bydlę, osła i owcę. [29] »Pobierzcie to z przypadającej na nich połowy i przekażcie kapłanowi Eleazarowi jako szczególny dar dla PANA. [30] »Co do połowy przypadającej na synów Izraela, weź jedno na pięćdziesiąt, człowieka, bydlę, osła lub owcę, i przekaż Lewitom pełniącym obowiązki w przybytku PANA. [31] »Mojżesz i kapłan Eleazar uczynili więc tak, jak PAN polecił Mojżeszowi. [32] »Zdobycz, to jest to, co zachowało się jako łup walczących, obejmowała: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy owiec, [33] »siedemdziesiąt dwa tysiące sztuk bydła rogatego, [34] »sześćdziesiąt jeden tysięcy osłów [35] »i trzydzieści dwa tysiące kobiet, które jeszcze nie obcowały z mężczyzną. [36] »Na połowę, czyli na dział tych, którzy wzięli udział w walce, złożyło się: trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset owiec, [37] »z czego dar na rzecz PANA objął sześćset siedemdziesiąt pięć sztuk; [38] »trzydzieści sześć tysięcy sztuk bydła rogatego, z czego dar na rzecz PANA objął siedemdziesiąt dwie sztuki; [39] »trzydzieści tysięcy pięćset osłów, z czego dar na rzecz PANA objął sześćdziesiąt sztuk i jedną, [40] »oraz szesnaście tysięcy osób, z których dar na rzecz PANA objął trzydzieści dwie. [41] »Ten dar na rzecz PANA, jako dar szczególny, Mojżesz przekazał kapłanowi Eleazarowi, tak jak PAN polecił Mojżeszowi. [42] »Z kolei na połowę przypadającą na Izraelitów, którą Mojżesz oddzielił od części należnej walczącym, [43] »złożyło się: trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset owiec, [44] »trzydzieści sześć tysięcy sztuk bydła rogatego, [45] »trzydzieści tysięcy pięćset osłów [46] »i szesnaście tysięcy osób. [47] »Z tej połowy przypadającej na Izraelitów Mojżesz ujął jedno na pięćdziesiąt, osobę oraz bydlę, i przekazał tę część Lewitom pełniącym obowiązki w przybytku PANA, tak jak PAN polecił Mojżeszowi. [48] »Wtedy przystąpili do Mojżesza ludzie postawieni nad wojskiem, dowódcy tysięcy oraz setnicy, [49] »i donieśli Mojżeszowi: My, twoi słudzy, dokonaliśmy spisu podległych nam wojowników i stwierdziliśmy, że nikogo wśród nich nie brakuje. [50] »Każdy z nas składa zatem jako ofiarę dla PANA to, co znalazł wykonane ze złota: bransoletę, naramiennik, pierścień, kolczyk lub naszyjnik. Składamy to dla dokonania przebłagania za nas przed PANEM. [51] »Mojżesz i kapłan Eleazar przyjęli zatem od nich przedmioty wykonane ze złota. [52] »Wtedy okazało się, że całego złota przekazanego przez dowódców tysięcy i przez setników tytułem szczególnego daru dla PANA było szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt sykli. [53] »Co do wojowników z zastępu, to każdy zdobywał łup dla siebie. [54] »Mojżesz i kapłan Eleazar wzięli złoto przekazane przez dowódców tysięcy oraz przez setników setek i przynieśli je do namiotu spotkania, by przypominało PANU o synach Izraela. 
«  4 Księga Mojżeszowa 30 4 Księga Mojżeszowa 31 4 Księga Mojżeszowa 32  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).