Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 4
«  4 Księga Mojżeszowa 3 4 Księga Mojżeszowa 4 4 Księga Mojżeszowa 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN przemówił do Mojżesza i Aarona tymi słowy: [2] »Zrób spis synów Kehata należących do pokolenia Lewiego, według ich rodzin i rodów, [3] »od trzydziestego do pięćdziesiątego roku życia, wszystkich zdatnych do służby, zdolnych do wykonywania prac w namiocie spotkania. [4] »Synowie Kehata odpowiadać będą w namiocie spotkania za sprzęty najświętsze. [5] »Gdy obóz będzie wyruszał, przyjdzie najpierw Aaron i jego synowie, złożą zasłonę, przykryją nią skrzynię Świadectwa, [6] »nałożą na nią okrycie z garbowanych skór, rozciągną nad nią od góry pokrowiec cały wykonany z fioletu i założą jej drążki. [7] »Podobnie rozciągną pokrowiec z fioletu nad stołem na chleb obecności, ułożą na nim misy, czasze, kielichy i dzbany do ofiar z płynów oraz chleb, który będzie na nim zawsze, [8] »a następnie rozciągną nad tym wszystkim pokrowiec ze szkarłatnego karmazynu, przykryją stół okryciem z garbowanych skór i założą jego drążki. [9] »Następnie wezmą pokrowiec z fioletu i okryją nim świecznik i jego lampy, jego szczypce i popielniczki oraz wszystkie naczynia na oliwę, których się przy nim używa. [10] »Potem nałożą na niego i na wszystkie jego przybory okrycie z garbowanych skór i umieszczą to wszystko na noszach. [11] »Następnie rozciągną pokrowiec z fioletu nad złotym ołtarzem, przykryją go okryciem z garbowanych skór i założą jego drążki. [12] »Potem wezmą wszystkie przybory używane w czasie służby w miejscu świętym, włożą je do pokrowca z fioletu, przykryją okryciem z garbowanych skór i umieszczą na noszach. [13] »W końcu oczyszczą ołtarz z popiołu i rozciągną na nim pokrowiec z purpury. [14] »Na ołtarzu umieszczą wszystkie przybory, których używa się przy nim, to jest: węglarki, widełki, łopatki, kropielnice, pozostałe jego naczynia, po czym rozciągną na nim okrycie z garbowanych skór i założą jego drążki. [15] »Gdy podczas wyruszania obozu Aaron i jego synowie skończą okrywać miejsce święte i wszystkie jego sprzęty, wówczas przyjdą synowie Kehata, aby je przenieść. Nie będą jednak dotykać żadnych najświętszych sprzętów, aby nie poginęli.Te czynności związane z namiotem spotkania będą zatem należały do odpowiedzialności synów Kehata. [16] »Eleazar, syn kapłana Aarona, sprawować będzie nadzór nad wszystkim, co dotyczy oliwy do oświetlania, wonnego kadzidła, stałej ofiary z pokarmów, oliwy do namaszczania, wszystkich innych spraw związanych z przybytkiem i tym, co się w nim znajduje, jeśli chodzi o miejsce święte i jego sprzęty. [17] »PAN przemówił jeszcze do Mojżesza i do Aarona tymi słowy: [18] »Nie dopuśćcie do tego, by ród Kehatytów wyginął spośród potomków Lewiego. [19] »Raczej uczyńcie tak, aby żyli i nie zginęli. Otóż, gdy Aaron i jego synowie będą składali miejsce najświętsze, to niech wyznaczą każdemu z nich z osobna, co ma robić i co ma nieść. [20] »Niech nie przychodzą oni przyglądać się zwijaniu miejsca świętego, aby nie poginęli. [21] »Następnie PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: [22] »Sporządź spis synów Gerszona w porządku ich rodów i rodzin. [23] »Spisz mężczyzn od trzydziestego do pięćdziesiątego roku życia, wszystkich zdatnych do służby, zdolnych do pracy przy namiocie spotkania. [24] »Oto, co w ramach służby będą robić i co przenosić członkowie rodu Gerszonitów: [25] »Będą nosić zasłony przybytku i namiot spotkania, jego okrycie wraz z okryciem z garbowanych skór, osłaniające go od góry, kotarę wejścia do namiotu spotkania, [26] »osłony dziedzińca, kotarę bramy wejściowej na dziedziniec otaczający przybytek oraz ołtarz, ich sznury i cały związany z tym wszystkim osprzęt. [27] »Wszystko, co łączy się ze służbą Gerszonitów, z ich czynnościami i przenoszonym sprzętem, odbywać się będzie pod kierunkiem Aarona i jego synów. Oni wyznaczać im będą zadania. [28] »Tego więc będzie dotyczyć służba rodu Gerszonitów przy namiocie spotkania. Ich pracami kierować będzie syn kapłana Aarona, Itamar. [29] »Służbę sprawować też będą, w porządku swoich rodów, synowie Merariego. [30] »Spiszesz u nich mężczyzn od trzydziestego do pięćdziesiątego roku życia, wszystkich zdatnych do służby, zdolnych do pracy przy namiocie spotkania. [31] »W ramach swojej służby przy namiocie spotkania będą mieli pod opieką deski przybytku, jego poprzeczki, jego słupy i jego podstawy, [32] »a także słupy dziedzińca i ich podstawy, ich kołki i ich sznury do całego ich osprzętu i do całej jego obsługi. Sprzęty znajdujące się pod ich opieką, za których przenoszenie będą odpowiedzialni, spiszecie według nazw. [33] »Tego więc będzie dotyczyć służba rodzin Merariego przy namiocie spotkania. Zarządzał nią będzie syn kapłana Aarona, Itamar. [34] »Mojżesz, Aaron i książęta zgromadzenia spisali więc Kehatytów w porządku ich rodzin i rodów, [35] »mężczyzn od trzydziestego do pięćdziesiątego roku życia, wszystkich zdatnych do służby, zdolnych do prac przy namiocie spotkania. [36] »Było ich, spisanych w porządku ich rodzin, dwa tysiące siedmiuset pięćdziesięciu. [37] »Taka była liczba spisanych wśród rodzin Kehatytów, wszystkich służących przy namiocie spotkania, których spisał Mojżesz i Aaron zgodnie z poleceniem PANA, przekazanym za pośrednictwem Mojżesza. [38] »Liczba spisanych synów Gerszona w porządku ich rodzin i rodów, [39] »mężczyzn od trzydziestego do pięćdziesiątego roku życia, wszystkich zdatnych do służby, zdolnych do pracy przy namiocie spotkania, [40] »było ich, spisanych według ich rodzin i rodów, dwa tysiące sześciuset trzydziestu. [41] »Taka była liczba spisanych z rodzin synów Gerszona, wszystkich służących w namiocie spotkania, których spisał Mojżesz i Aaron zgodnie z poleceniem PANA. [42] »Spisanych natomiast z rodzin synów Merariego, w porządku ich rodzin i rodów, [43] »mężczyzn od trzydziestego do pięćdziesiątego roku życia, wszystkich zdatnych do służby, zdolnych do pracy przy namiocie spotkania, [44] »było ich, spisanych w porządku ich rodzin, trzy tysiące dwustu. [45] »Taka była liczba spisanych z rodzin synów Merariego, których spisał Mojżesz i Aaron zgodnie z poleceniem PANA, przekazanym za pośrednictwem Mojżesza. [46] »Wszystkich Lewitów, których spisał Mojżesz i Aaron oraz książęta Izraela, w porządku ich rodzin i rodów, [47] »w wieku od trzydziestego do pięćdziesiątego roku życia, wszystkich, którzy stawiali się do służby i pracowali przy noszeniu namiotu spotkania, [48] »było osiem tysięcy pięciuset osiemdziesięciu, spisanych [49] »zgodnie z poleceniem PANA przekazanym za pośrednictwem Mojżesza, wszystkich z osobna, wyznaczonych do pracy, do noszenia i do pozostałych ich obowiązków, co też polecił PAN Mojżeszowi. 
«  4 Księga Mojżeszowa 3 4 Księga Mojżeszowa 4 4 Księga Mojżeszowa 5  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).