Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 5
«  4 Księga Mojżeszowa 4 4 Księga Mojżeszowa 5 4 Księga Mojżeszowa 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: [2] »Rozkaż synom Izraela, aby usunęli z obozu wszystkich trędowatych, cierpiących na wyciek i nieczystych z powodu dotknięcia zwłok. [3] »Mają usunąć poza obóz zarówno mężczyznę, jak i kobietę, aby nie zanieczyszczać obozu, w którym Ja sam mieszkam pośród nich. [4] »I Izraelici postąpili w ten sposób, usunęli ich poza obóz. Uczynili tak, jak PAN polecił Mojżeszowi. [5] »Następnie PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: [6] »Przekaż synom Izraela: Jeśli mężczyzna albo kobieta popełnią jakiś grzech, który może zdarzyć się człowiekowi, i sprzeniewierzą się przez to PANU, to obciążą się w ten sposób winą. [7] »Gdy tak się stanie, niech wyznają popełniony grzech, zwrócą w całości to, co sprzeniewierzyli, dodając do tego jedną piątą, i niech to wszystko oddadzą skrzywdzonej osobie. [8] »A jeśli ta osoba nie miałaby krewnego, któremu można by zwrócić odszkodowanie, to należy zwrócić je PANU, przekazując je kapłanowi wraz z baranem przebłagania, którym kapłan dokona przebłagania za winowajcę. [9] »Wszelki też dar ze wszystkiego, co synowie Izraela poświęcają i co ofiarują kapłanowi, będzie należał do kapłana. [10] »Będzie do niego należało wszystko, cokolwiek ktoś poświęca, cokolwiek ktoś postanawia przekazać kapłanowi. [11] »PAN przemówił dalej do Mojżesza tymi słowy: [12] »Przekaż synom Izraela: Jeśli czyjaś żona zbłądzi i zdradzi swojego męża, [13] »to znaczy odda się jakiemuś mężczyźnie w tajemnicy przed mężem, bez świadków zdarzenia, przez nikogo nie przyłapana, [14] »jednak mąż nabierze wobec niej podejrzeń, ona zaś rzeczywiście stała się nieczysta - lub nabierze podejrzeń, choć ona jest czysta -  [15] »to przyprowadzi ten mąż swoją żonę do kapłana. Jako ofiarę za nią przyniesie jedną dziesiątą efy jęczmiennej mąki. Na tę mąkę jednak nie wyleje oliwy ani nie nałoży kadzidła, gdyż jest to ofiara z pokarmów związana z podejrzeniem, ofiara ku pamięci, przypominająca winę. [16] »Kapłan każe kobiecie podejść i postawi ją przed PANEM. [17] »Następnie kapłan nabierze do glinianego naczynia poświęconej wody i doda do niej pyłu z podłogi przybytku. [18] »Potem kapłan każe kobiecie stanąć przed PANEM, rozpuści jej włosy i położy na jej dłoniach ofiarę z pokarmów ku pamięci - będzie to ofiara w związku z podejrzeniem. W swojej ręce natomiast będzie trzymał naczynie z gorzką wodą przekleństwa. [19] »Następnie kapłan zaprzysięgnie kobietę: Jeśli nie obcował z tobą żaden inny mężczyzna i jeśli nie uległaś nieczystości, będąc w związku z mężem, to niech ci nie zaszkodzi ta gorzka woda przekleństwa. [20] »Lecz jeśli sprzeniewierzyłaś się, będąc w związku z mężem, i stałaś się nieczysta, jeśli jakiś mężczyzna, poza twoim mężem, odbył z tobą stosunek, [21] »to - i tu kapłan zaprzysięgnie kobietę taką przysięgą przekleństwa - niech PAN cię uczyni przekleństwem, klątwą wśród twego ludu, przez to, że da ci zwiotczałe biodra i obrzmiały brzuch. [22] »Niech ta woda przekleństwa przeniknie twe wnętrzności, aby obrzmiał ci brzuch i zwiotczały biodra. A kobieta ta powie: Niech tak się stanie! [23] »Potem kapłan wypisze te przekleństwa na zwoju, zetrze pismo do gorzkiej wody [24] »i każe kobiecie wypić tę gorzką wodę przekleństwa. Przeniknie ona jej wnętrze i wywoła gorycz. [25] »Następnie kapłan weźmie z ręki tej kobiety ofiarę z pokarmów związaną z podejrzeniem, zakołysze tą ofiarą przed PANEM i złoży ją na ołtarzu. [26] »Weźmie też kapłan z tej ofiary pełną garść mąki jako przypomnienie, spali ją na ołtarzu, po czym da tej kobiecie wodę do wypicia. [27] »A kiedy da jej się napić tej wody, to jeśli kobieta ta stała się nieczysta i rzeczywiście zdradziła swojego męża, przeniknie ją woda przekleństwa, wywoła gorycz - i obrzmieje jej brzuch, zwiotczeją biodra i stanie się ta kobieta przekleństwem wśród swego ludu. [28] »Lecz jeśli ta kobieta nie stała się nieczysta, ale - przeciwnie - jest czysta, to będzie ona mogła począć swe potomstwo. [29] »Takie jest prawo dotyczące podejrzenia: Jeśli żona zbłądzi, zdradzi swojego męża i stanie się przez to nieczysta, [30] »albo jeśli mąż zacznie podejrzewać swoją żonę, to gdy postawi ją przed PANEM, a kapłan postąpi z nią zgodnie z całym tym prawem, [31] »wówczas mąż będzie wolny od winy, a żona poniesie karę za swoją winę. 
«  4 Księga Mojżeszowa 4 4 Księga Mojżeszowa 5 4 Księga Mojżeszowa 6  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).