Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 6
«  4 Księga Mojżeszowa 5 4 Księga Mojżeszowa 6 4 Księga Mojżeszowa 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: [2] »Przekaż synom Izraela: Jeśli jakiś mężczyzna lub kobieta pragnie złożyć ślub nazyreatu, by w szczególny sposób poświęcić się PANU, [3] »to niech na ten czas powstrzyma się od wina i piwa, niech odstawi wszelki ocet - winny albo piwny; niech nie pije soku z winogron ani nie je ich świeżych lub suszonych. [4] »Przez cały okres trwania nazyreatu ma się wystrzegać wszystkiego, co pochodzi z winogron - od pestek po skórkę. [5] »Przez cały ten okres osobie poświęconej nie wolno się strzyc ani golić. Póki trwać będzie okres jej poświęcenia się PANU, będzie ona święta, pozwoli rosnąć bez przeszkód puklom swoich włosów. [6] »Przez cały czas swego oddzielenia dla PANA osoba taka nie będzie też podchodzić do zmarłego. [7] »Nie zanieczyści się nawet przy swoim ojcu ani matce, przy swoim bracie ani siostrze, ma bowiem na głowie znak oddzielenia się dla Boga. [8] »Przez cały okres poświęcenia się PANU osoba taka będzie święta. [9] »Jeśli ktoś przy tej osobie nieoczekiwanie umrze i w ten sposób zanieczyści jej poświęconą głowę, to osoba ta ogoli swą głowę w dniu swego oczyszczenia, to jest w siódmym dniu. [10] »W ósmym dniu natomiast przyniesie do kapłana, przed wejście do namiotu spotkania, dwie synogarlice lub dwa gołąbki. [11] »Jednego ptaka kapłan złoży w ofierze za grzech, a drugiego w ofierze całopalnej. W ten sposób dokona on przebłagania za poświęconą osobę, za to, że zgrzeszyła poprzez kontakt ze zmarłym. Tego samego dnia znów poświęci jej głowę. [12] »W ten sposób nazyrejczyk oddzieli się dla PANA na czas objęty ślubowaniem, przyprowadzając przy tym rocznego baranka na ofiarę za przewinienie. Wcześniejszy okres nie będzie się jednak liczył, ponieważ nazyreat został przerwany z powodu zanieczyszczenia. [13] »Takie jest prawo dotyczące nazyreatu: W dniu jego zakończenia osoba poświęcona zostanie przyprowadzona przed wejście do namiotu spotkania. [14] »Tam złoży PANU w ofierze całopalnej jednego rocznego baranka bez skazy, w ofierze za grzech jedną roczną owieczkę bez skazy i w ofierze pokoju jednego barana bez skazy. [15] »Przyniesie ponadto kosz przaśników z najlepszej, pszennej mąki, bułki rozczynione oliwą i przaśne placki namaszczone oliwą wraz z przynależną do nich ofiarą z pokarmów oraz ofiarą z płynów. [16] »Kapłan przyniesie to wszystko przed PANA i złoży w ofierze za grzech i w ofierze całopalnej. [17] »Barana złoży PANU jako rzeźną ofiarę pokoju wraz z koszem przaśników. Złoży też ofiarę z pokarmów oraz ofiarę z płynów. [18] »Wtedy osoba związana ślubem nazyreatu ogoli u wejścia do namiotu spotkania swą poświęconą głowę, a obcięte włosy położy na ogień płonący pod rzeźną ofiarą pokoju. [19] »Kapłan natomiast weźmie ugotowaną łopatkę z barana, jedną przaśną bułkę z kosza i jeden przaśny placek i położy to na dłoniach osoby związanej ślubem nazyreatu, po tym, jak zgoli ona swoje poświęcone włosy. [20] »Następnie kapłan złoży przed PANEM ofiarę kołysaną. Taka ofiara to świętość. Będzie ona, wraz z mostkiem ofiary kołysanej i łopatką szczególnego daru, należała do kapłana. Po złożeniu tych ofiar, osoba związana ślubem nazyreatu będzie mogła pić wino. [21] »Takie zaś prawo dotyczy osoby związanej ślubem nazyreatu, która ponad ten swój ślub ślubowała dodatkowo złożyć PANU jakąś ofiarę, ponad to, na co było ją stać. Otóż osoba taka postąpi zgodnie z prawem dotyczącym nazyreatu, a ponadto zgodnie z podjętym przez siebie ślubem. [22] »PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: [23] »Przekaż Aaronowi i jego synom: Synów Izraela będziecie błogosławić w taki sposób: [24] »Niech ci błogosławi PAN i niechaj cię strzeże. [25] »Niech PAN rozjaśni nad tobą swoją twarz i niech przychylny ci będzie; [26] »niech ku tobie skieruje PAN swój wzrok i niech zawsze darzy cię pokojem. [27] »Tak właśnie będą wzywać mojego imienia nad synami Izraela, a Ja będę im błogosławił. 
«  4 Księga Mojżeszowa 5 4 Księga Mojżeszowa 6 4 Księga Mojżeszowa 7  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).