Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 7
«  4 Księga Mojżeszowa 6 4 Księga Mojżeszowa 7 4 Księga Mojżeszowa 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy Mojżesz rozstawił przybytek, namaścił go i poświęcił wraz ze wszystkimi jego sprzętami. Namaścił on i poświęcił również ołtarz i wszystkie jego przybory. [2] »Kiedy to uczynił, przybyli książęta Izraela, naczelnicy rodów, wodzowie plemion i przełożeni tych, którzy zostali ujęci w spisie, [3] »i złożyli PANU swoją ofiarę. Było to sześć krytych wozów i dwanaście cielców, po jednym wozie na dwóch książąt i po jednym cielcu na każdego księcia. To wszystko sprowadzili przed przybytek. [4] »Wtedy PAN powiedział do Mojżesza: [5] »Przyjmij od nich ten dar i użyj go do sprawowania służby przy namiocie spotkania. Przekaż go Lewitom, każdemu stosownie do jego służby. [6] »Mojżesz przyjął zatem te wozy i cielce i przekazał je Lewitom. [7] »Dwa wozy i cztery cielce dał synom Gerszona, bo tylu wymagała ich służba. [8] »Cztery wozy i osiem cielców dał synom Merariego, gdyż tylu trzeba było przy ich służbie, pełnionej pod nadzorem kapłana Itamara, syna Aarona. [9] »Synom Kehata nie dał nic, gdyż sprzęty pozostające pod ich opieką w ramach ich służby w miejscu świętym nosili oni na ramionach. [10] »Książęta sprowadzili też dary na poświęcenie ołtarza w dniu jego namaszczenia; przywiedli oni to wszystko przed ołtarz. [11] »Wówczas PAN powiedział do Mojżesza: Niech każdego dnia tylko jeden książę przynosi swoją ofiarę na poświęcenie ołtarza. [12] »Pierwszego zatem dnia swoją ofiarę przyniósł Nachszon, syn Aminadaba, z plemienia Judy. [13] »Jego ofiarę stanowiły: jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu sykli, jedna srebrna kropielnica wagi siedemdziesięciu sykli według sykla świątynnego, obie pełne najlepszej pszennej mąki rozczynionej oliwą na ofiarę z pokarmów, [14] »jedna złota czasza wagi dziesięciu sykli, pełna kadzidła, [15] »jeden młody cielec, jeden baran, jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną, [16] »jeden kozioł na ofiarę za grzech, [17] »a na rzeźną ofiarę pokoju dwoje cieląt, pięć baranów, pięć kozłów, pięć rocznych jagniąt. To była ofiara Nachszona, syna Aminadaba. [18] »Drugiego dnia przyniósł ofiarę Netanael, syn Suara, książę Issachara. [19] »Przyniósł jako swoją ofiarę jedną srebrną misę wagi stu trzydziestu sykli, jedną srebrną kropielnicę wagi siedemdziesięciu sykli według sykla świątynnego, obie pełne najlepszej pszennej mąki rozczynionej oliwą na ofiarę z pokarmów, [20] »jedną złotą czaszę wagi dziesięciu sykli, pełną kadzidła, [21] »jednego młodego cielca, jednego barana, jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną, [22] »jednego kozła na ofiarę za grzech, [23] »a na rzeźną ofiarę pokoju dwoje cieląt, pięć baranów, pięć kozłów, pięć rocznych jagniąt. To była ofiara Netanaela, syna Suara. [24] »Trzeciego dnia przybył książę synów Zebulona, Eliab, syn Chelona. [25] »Jego ofiarę stanowiły: jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu sykli, jedna srebrna kropielnica wagi siedemdziesięciu sykli według sykla świątynnego, obie pełne najlepszej pszennej mąki rozczynionej oliwą na ofiarę z pokarmów, [26] »jedna złota czasza wagi dziesięciu sykli, pełna kadzidła, [27] »jeden młody cielec, jeden baran, jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną, [28] »jeden kozioł na ofiarę za grzech, [29] »a na rzeźną ofiarę pokoju dwoje cieląt, pięć baranów, pięć kozłów, pięć rocznych jagniąt. To była ofiara Eliaba, syna Chelona. [30] »Czwartego dnia przybył książę synów Rubena, Elisur, syn Szedeura. [31] »Jego ofiarę stanowiły: jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu sykli, jedna srebrna kropielnica wagi siedemdziesięciu sykli według sykla świątynnego, obie pełne najlepszej pszennej mąki rozczynionej oliwą na ofiarę z pokarmów, [32] »jedna złota czasza wagi dziesięciu sykli, pełna kadzidła, [33] »jeden młody cielec, jeden baran, jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną, [34] »jeden kozioł na ofiarę za grzech, [35] »a na rzeźną ofiarę pokoju dwoje cieląt, pięć baranów, pięć kozłów, pięć rocznych jagniąt. To była ofiara Elisura, syna Szedeura. [36] »Piątego dnia przybył książę synów Symeona, Szelumiel, syn Suriszadaja. [37] »Jego ofiarę stanowiły: jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu sykli, jedna srebrna kropielnica wagi siedemdziesięciu sykli według sykla świątynnego, obie pełne najlepszej pszennej mąki rozczynionej oliwą na ofiarę z pokarmów, [38] »jedna złota czasza wagi dziesięciu sykli, pełna kadzidła, [39] »jeden młody cielec, jeden baran, jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną, [40] »jeden kozioł na ofiarę za grzech, [41] »a na rzeźną ofiarę pokoju dwoje cieląt, pięć baranów, pięć kozłów, pięć rocznych jagniąt. To była ofiara Szelumiela, syna Suriszadaja. [42] »Szóstego dnia przybył książę synów Gada, Eliasaf, syn Deuela. [43] »Jego ofiarę stanowiły: jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu sykli, jedna srebrna kropielnica wagi siedemdziesięciu sykli według sykla świątynnego, pełne najlepszej pszennej mąki rozczynionej oliwą na ofiarę z pokarmów, [44] »jedna złota czasza wagi dziesięciu sykli, pełna kadzidła, [45] »jeden młody cielec, jeden baran, jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną, [46] »jeden kozioł na ofiarę za grzech, [47] »a na rzeźną ofiarę pokoju dwoje cieląt, pięć baranów, pięć kozłów, pięć rocznych jagniąt. To była ofiara Eliasafa, syna Deuela. [48] »Siódmego dnia przybył książę synów Efraima, Eliszama, syn Amichuda. [49] »Jego ofiarę stanowiły: jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu sykli, jedna srebrna kropielnica wagi siedemdziesięciu sykli według sykla świątynnego, obie pełne najlepszej pszennej mąki rozczynionej oliwą na ofiarę z pokarmów, [50] »jedna złota czasza wagi dziesięciu sykli, pełna kadzidła, [51] »jeden młody cielec, jeden baran, jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną, [52] »jeden kozioł na ofiarę za grzech, [53] »a na rzeźną ofiarę pokoju dwoje cieląt, pięć baranów, pięć kozłów, pięć rocznych jagniąt. To była ofiara Eliszamy, syna Amichuda. [54] »Ósmego dnia przybył książę synów Manassesa, Gamliel, syn Pedasura. [55] »Jego ofiarę stanowiły: jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu sykli, jedna srebrna kropielnica wagi siedemdziesięciu sykli według sykla świątynnego, obie pełne najlepszej pszennej mąki rozczynionej oliwą na ofiarę z pokarmów, [56] »jedna złota czasza wagi dziesięciu sykli, pełna kadzidła, [57] »jeden młody cielec, jeden baran, jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną, [58] »jeden kozioł na ofiarę za grzech, [59] »a na rzeźną ofiarę pokoju dwoje cieląt, pięć baranów, pięć kozłów, pięć rocznych jagniąt. To była ofiara Gamliela, syna Pedasura. [60] »Dziewiątego dnia przybył książę synów Beniamina, Abidan, syn Gidoniego. [61] »Jego ofiarę stanowiły: jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu sykli, jedna srebrna kropielnica wagi siedemdziesięciu sykli według sykla świątynnego, obie pełne najlepszej pszennej mąki rozczynionej oliwą na ofiarę z pokarmów, [62] »jedna złota czasza wagi dziesięciu sykli, pełna kadzidła, [63] »jeden młody cielec, jeden baran, jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną, [64] »jeden kozioł na ofiarę za grzech, [65] »a na rzeźną ofiarę pokoju dwoje cieląt, pięć baranów, pięć kozłów, pięć rocznych jagniąt. To była ofiara Abidana, syna Gidoniego. [66] »Dziesiątego dnia przybył książę synów Dana, Achiezer, syn Amiszadaja. [67] »Jego ofiarę stanowiły: jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu sykli, jedna srebrna kropielnica wagi siedemdziesięciu sykli według sykla świątynnego, obie pełne najlepszej pszennej mąki rozczynionej oliwą na ofiarę z pokarmów, [68] »jedna złota czasza wagi dziesięciu sykli, pełna kadzidła, [69] »jeden młody cielec, jeden baran, jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną, [70] »jeden kozioł na ofiarę za grzech, [71] »a na rzeźną ofiarę pokoju dwoje cieląt, pięć baranów, pięć kozłów, pięć rocznych jagniąt. To była ofiara Achiezera, syna Amiszadaja. [72] »Jedenastego dnia przybył książę synów Aszera, Pagiel, syn Okrana. [73] »Jego ofiarę stanowiły: jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu sykli, jedna srebrna kropielnica wagi siedemdziesięciu sykli według sykla świątynnego, obie pełne najlepszej pszennej mąki rozczynionej oliwą na ofiarę z pokarmów, [74] »jedna złota czasza wagi dziesięciu sykli, pełna kadzidła, [75] »jeden młody cielec, jeden baran, jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną, [76] »jeden kozioł na ofiarę za grzech, [77] »a na rzeźną ofiarę pokoju dwoje cieląt, pięć baranów, pięć kozłów, pięć rocznych jagniąt. To była ofiara Pagiela, syna Okrana. [78] »Dwunastego dnia przybył książę synów Naftalego, Achira, syn Enana. [79] »Jego ofiarę stanowiły: jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu sykli, jedna srebrna kropielnica wagi siedemdziesięciu sykli według sykla świątynnego, obie pełne najlepszej pszennej mąki rozczynionej oliwą, na ofiarę z pokarmów, [80] »jedna złota czasza wagi dziesięciu sykli, pełna kadzidła, [81] »jeden młody cielec, jeden baran, jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną, [82] »jeden kozioł na ofiarę za grzech, [83] »a na rzeźną ofiarę pokoju dwoje cieląt, pięć baranów, pięć kozłów, pięć rocznych jagniąt. To była ofiara Achiry, syna Enana. [84] »Oto dary od książąt Izraela na poświęcenie ołtarza w dniu jego namaszczenia: dwanaście srebrnych mis, dwanaście srebrnych kropielnic, dwanaście złotych czasz, [85] »po sto trzydzieści sykli srebra każda misa i po siedemdziesiąt sykli każda kropielnica. Całego srebra w tych naczyniach było dwa tysiące czterysta sykli według sykla świątynnego. [86] »Złotych czasz, pełnych kadzidła, było dwanaście, każda czasza po dziesięć sykli według sykla świątynnego. Całego złota w tych czaszach było sto dwadzieścia sykli. [87] »Całego bydła na ofiarę całopalną było: dwanaście cielców, dwanaście baranów, dwanaście rocznych jagniąt wraz z ich ofiarami z pokarmów i dwanaście kozłów na ofiarę za grzech. [88] »A całego bydła na ofiarę pojednania było: dwadzieścia cztery cielęta, sześćdziesiąt baranów, sześćdziesiąt kozłów, sześćdziesiąt rocznych jagniąt. To były dary na poświęcenie ołtarza po jego namaszczeniu. [89] »A gdy Mojżesz wchodził do namiotu spotkania, aby rozmawiać z Nim, usłyszał głos przemawiający do niego znad pokrywy przebłagania, umieszczonej na skrzyni Świadectwa, spomiędzy dwóch cherubów. 
«  4 Księga Mojżeszowa 6 4 Księga Mojżeszowa 7 4 Księga Mojżeszowa 8  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).