Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 8
«  4 Księga Mojżeszowa 7 4 Księga Mojżeszowa 8 4 Księga Mojżeszowa 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: [2] »Przekaż Aaronowi: Gdy będziesz ustawiał świecznik, to ustaw go tak, by jego siedem lamp oświetlało stronę przeciwległą do tej, po której jest ustawiony. [3] »I Aaron to zrobił: ustawił świecznik w ten sposób, że jego lampy rzucały światło na przeciwległą stronę, zgodnie z tym, co PAN polecił Mojżeszowi. [4] »Świecznik zaś był ze złota, kuty od podstawy po kwiaty. Wykonany był według wzoru, który PAN ukazał Mojżeszowi. [5] »PAN przemówił też do Mojżesza tymi słowy: [6] »Wydziel Lewitów spośród synów Izraela i dokonaj ich oczyszczenia, [7] »to znaczy pokrop ich wodą dla usunięcia grzechu, a potem niech ogolą brzytwą całe swoje ciało, wypiorą swoje szaty - i w ten sposób niech się oczyszczą. [8] »Następnie niech wezmą jednego młodego cielca wraz z jego ofiarą z pokarmów - z najlepszej pszennej mąki rozczynionej oliwą - a także drugiego młodego cielca - tego weźmiesz na ofiarę za grzech. [9] »Następnie każesz Lewitom zbliżyć się do namiotu spotkania, zwołasz całe zgromadzenie synów Izraela, [10] »postawisz Lewitów przed PANEM i synowie Izraela położą na Lewitach swoje ręce. [11] »Wówczas Aaron złoży Lewitów PANU w ofierze kołysanej, jako dar od synów Izraela, i będą odtąd pełnili służbę PANU. [12] »Lewici z kolei położą swoje ręce na głowach cielców. Kiedy to uczynią, złożysz PANU jednego cielca na ofiarę za grzech, a drugiego w ofierze całopalnej, dla dokonania przebłagania za Lewitów. [13] »Potem każesz Lewitom stanąć przed Aaronem i przed jego synami i złożysz ich PANU w ofierze kołysanej. [14] »W ten sposób wydzielisz ich spośród synów Izraela - i Lewici będą należeli do Mnie. [15] »Potem Lewici wejdą, by służyć w namiocie spotkania. Oczyścisz ich i złożysz jako ofiarę kołysaną, [16] »gdyż zostali Mi oni całkowicie oddani spośród synów Izraela. Wziąłem ich sobie w zamian za to, co otwiera wszelkie łono, za każdego pierworodnego wśród synów Izraela. [17] »Każdy pierworodny wśród synów Izraela, wśród ludzi i wśród bydła, należy bowiem do Mnie. Poświęciłem ich sobie w dniu, gdy pobiłem wszystkich pierworodnych w Egipcie. [18] »Wziąłem Lewitów w zamian za wszystkich pierworodnych synów Izraela [19] »i przekazałem ich Aaronowi oraz jego synom, by w zastępstwie za synów Izraela pełnili służbę w namiocie spotkania i dokonywali przebłagania za synów Izraela, aby dzięki temu na synów Izraela nie spadł cios, gdy będą zbliżać się do miejsca świętego. [20] »Mojżesz i Aaron oraz całe zgromadzenie synów Izraela postąpili z Lewitami dokładnie tak, jak PAN polecił w tej sprawie Mojżeszowi. [21] »Lewici oczyścili się więc i wyprali swoje szaty. Aaron zaś złożył ich PANU w ofierze kołysanej i - dla ich oczyszczenia - dokonał za nich przebłagania. [22] »Wtedy Lewici weszli, aby pełnić służbę w namiocie spotkania wobec Aarona i wobec jego synów. Postąpiono więc z nimi dokładnie tak, jak PAN polecił Mojżeszowi. [23] »PAN przemówił ponadto do Mojżesza tymi słowy: [24] »Oto, co jeszcze odnosi się do Lewitów: Będą przystępować do służby i pracować przy namiocie spotkania, zgodnie z ustalonym porządkiem, od dwudziestego piątego roku życia wzwyż. [25] »Czynną służbę kończyć będą w pięćdziesiątym roku życia. [26] »Potem będą mogli pomagać swoim braciom w namiocie spotkania przy pełnieniu ich obowiązków, ale w czynnej służbie już dłużej nie będą. Tak zatem postąpisz z Lewitami, jeśli chodzi o ich obowiązki. 
«  4 Księga Mojżeszowa 7 4 Księga Mojżeszowa 8 4 Księga Mojżeszowa 9  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).