Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Ewangelia Mateusza » Rozdział 20
«  Ewangelia Mateusza 19 Ewangelia Mateusza 20 Ewangelia Mateusza 21  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Królestwo Niebios przypomina bowiem pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem wynająć robotników do swojej winnicy. [2] »Uzgodnił z nimi stawkę - denar za dzień - i posłał do pracy. [3] »Następnie wyszedł o dziewiątej i zobaczył innych, stojących bezczynnie na rynku. [4] »Idźcie i wy do winnicy - powiedział - a ja wam sprawiedliwie zapłacę. [5] »I oni poszli. Potem wyszedł jeszcze w południe i około piętnastej. Postąpił podobnie. [6] »Gdy wyszedł o siedemnastej, zastał również czekających na pracę. Dlaczego tu bezczynnie stoicie cały dzień? - zapytał. [7] »Nikt nas nie wynajął - odpowiedzieli. On na to: Idźcie i wy do winnicy. [8] »Z nastaniem wieczoru właściciel winnicy polecił swojemu zarządcy: Zwołaj robotników i wypłać im dniówkę. Zacznij od ostatnich, a zakończ na pierwszych. [9] »Podeszli zatem zatrudnieni o siedemnastej i otrzymali po denarze. [10] »Gdy podeszli pierwsi, sądzili, że dostaną więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. [11] »Po wypłacie zaczęli się burzyć przeciwko gospodarzowi. [12] »Ci ostatni pracowali tylko godzinę - wytykali - a pan potraktował ich na równi z nami, którzy musieliśmy znosić trudy dnia i upał! [13] »Wtedy gospodarz powiedział jednemu z nich: Nie krzywdzę cię, mój drogi. Czy nie uzgodniliśmy, że dostaniesz denara? [14] »Bierz, co twoje, i idź! Chcę bowiem temu ostatniemu zapłacić tak, jak i tobie. [15] »Czy nie wolno mi z tym, co moje, czynić tego, co chcę? A może krzywym okiem patrzysz na to, że jestem dobry? [16] »W ten sposób ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. [17] »Byli w drodze do Jerozolimy. Jezus wziął Dwunastu na stronę i powiedział: [18] »Niedługo dotrzemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i znawcom Prawa. Skażą Go oni na śmierć. [19] »Wydadzą Go też poganom, którzy Go wyśmieją, ubiczują i w końcu ukrzyżują. Lecz On trzeciego dnia zmartwychwstanie. [20] »Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza oraz jej synowie. Pokłoniła Mu się i o coś prosiła. [21] »Czego sobie życzysz? - zapytał. Spraw - wyjawiła - aby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim Królestwie, jeden po Twojej prawej, a drugi po lewej stronie. [22] »Jezus odpowiedział: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić z kielicha, który Ja mam do wypicia? Możemy - oświadczyli. [23] »Wprawdzie z mojego kielicha pić będziecie - powiedział - lecz zapewnienie wam miejsca po mojej prawej lub po lewej stronie nie należy do Mnie. Zasiądą na nim ci, którym przygotował je mój Ojciec. [24] »Gdy pozostałych dziesięciu uczniów usłyszało o tej rozmowie, oburzyło się na dwóch braci. [25] »Wtedy Jezus przywołał ich i powiedział: Wiecie, jak władcy narodów umieją je sobie podporządkować i jak wielcy tego świata potrafią dać im się we znaki. [26] »Nie tak ma być pośród was. Kto między wami chciałby stać się wielki, niech postępuje jak służący. [27] »I kto między wami chciałby stać na czele, niech będzie jak sługa. [28] »Podobnie Syn Człowieczy nie przyszedł, by Mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. [29] »Kiedy wychodził z Jerycha, podążał za Nim wielki tłum. [30] »Gdy dwaj niewidomi, którzy siedzieli przy drodze, usłyszeli, że to Jezus przechodzi, zaczęli wołać: Panie, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami! [31] »Tłum jednak nastawał na nich, chcąc, aby zamilkli. Lecz oni tym głośniej wołali: Panie, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami! [32] »Wówczas Jezus przystanął, przywołał ich i zapytał: Co chcecie, abym wam uczynił? [33] »A oni: Panie, prosimy, otwórz nam oczy! [34] »Jezus zlitował się nad nimi, dotknął ich oczu, a oni natychmiast odzyskali wzrok i poszli za Nim. 
«  Ewangelia Mateusza 19 Ewangelia Mateusza 20 Ewangelia Mateusza 21  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).