Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Ewangelia Mateusza » Rozdział 24
«  Ewangelia Mateusza 23 Ewangelia Mateusza 24 Ewangelia Mateusza 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy Jezus wyszedł ze świątyni i szedł drogą, zbliżyli się do Niego uczniowie, by Mu zwrócić uwagę na świątynną zabudowę. [2] »Wtedy im powiedział: Widzicie to wszystko? Zapewniam was, nie zostanie tu kamień na kamieniu, którego by nie zwalono. [3] »A gdy siedział na Górze Oliwnej, uczniowie podeszli do Niego i na osobności zapytali: Powiedz nam, kiedy się to stanie oraz jaki będzie znak Twojego przyjścia i kresu tego wieku? [4] »Jezus odpowiedział: Uważajcie, by was ktoś nie wprowadził w błąd. [5] »Gdyż wielu przyjdzie w moim imieniu: Chrystus to ja - powiedzą - i wielu zwiodą. [6] »Będziecie słyszeć o wojnach, dotrą do was wieści z pól bitwy, ale uważajcie: Nie dajcie się przestraszyć. Te rzeczy muszą się wydarzyć, lecz to jeszcze nie koniec. [7] »Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, w różnych miejscach nastanie głód i wystąpią trzęsienia ziemi. [8] »Ale to wszystko będzie dopiero początkiem bólów porodowych. [9] »Wtedy zaczną was dręczyć, będą was zabijać; wszystkie narody was znienawidzą ze względu na moje imię. [10] »Wówczas wielu się zrazi, będą na siebie nawzajem donosić i nawzajem się nienawidzić. [11] »Pojawi się też wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą. [12] »Z powodu szerzącego się bezprawia miłość wielu oziębnie. [13] »Lecz ten, kto wytrwa do końca, zostanie ocalony. [14] »Dobra nowina o Królestwie zostanie rozgłoszona po całym zamieszkałym świecie na świadectwo wszystkim narodom - i wtedy nadejdzie koniec. [15] »Gdy więc zobaczycie w miejscu świętym obrzydliwość spustoszenia, zapowiedzianą przez proroka Daniela - kto czyta, niech zwróci na to uwagę -  [16] »wtedy przebywający w Judei niech uciekają w góry. [17] »Kto jest na tarasie na dachu, niech nie wchodzi do domu po rzeczy. [18] »Kto na roli, niech nie wraca po swój płaszcz. [19] »Najtrudniej będzie w tym czasie kobietom w ciąży i karmiącym matkom. [20] »Módlcie się też, aby wasza ucieczka nie wypadła zimą albo w czasie szabatu. [21] »Nastanie bowiem wtedy tak wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i już nie będzie. [22] »Gdyby ten czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Zostanie jednak skrócony ze względu na wybranych. [23] »Gdyby wam wówczas ktoś powiedział: Oto tu jest Chrystus! albo: Oto tam! - nie wierzcie. [24] »Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy. Będą oni czynić wielkie znaki i cuda, aby - o ile można - zwieść i wybranych. [25] »Pamiętajcie, że wam to przepowiedziałem. [26] »Gdyby wam więc powiedzieli: Uwaga! Jest na pustkowiu - nie wychodźcie. Uwaga! Przebywa w kryjówce - nie wierzcie. [27] »Gdyż jak błyskawica przecina niebo ze wschodu aż na zachód, tak też będzie z przyjściem Syna Człowieczego. [28] »Wszędzie, gdzie jest padlina, zlatują się sępy. [29] »A zaraz po ucisku tych dni słońce ulegnie zaćmieniu i księżyc straci swój blask, gwiazdy będą spadać z nieba i moce nieba nawiedzi wstrząs. [30] »Wtedy na niebie ukaże się znak Syna Człowieczego, a ludzie wszystkich plemion ziemi będą bić się w piersi, zobaczą bowiem Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą[31] »On natomiast pośle swoich aniołów z potężną trąbą, by zgromadzili Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż po drugi. [32] »Niech figowiec posłuży wam za przykład. Gdy jego gałązka mięknie i wypuszcza liście, wiecie, że zbliża się lato. [33] »Podobnie, gdy zobaczycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest - u drzwi. [34] »Zapewniam was, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. [35] »Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. [36] »Tego dnia natomiast ani tej godziny nikt nie zna: ani aniołowie w niebie, ani Syn - tylko Ojciec. [37] »W czasach poprzedzających przyjście Syna Człowieczego będzie jak wtedy, gdy żył Noe. [38] »Ludzie przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki. [39] »Spostrzegli się, dopiero gdy przyszedł potop i zmiótł wszystkich. Tak też będzie z przyjściem Syna Człowieczego. [40] »Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. [41] »Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga - zostawiona. [42] »Czuwajcie zatem, ponieważ nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie. [43] »Zauważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze w nocy przyjdzie złodziej, czuwałby i nie pozwolił włamać się do domu. [44] »Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. [45] »Kto więc jest tym wiernym i mądrym sługą, którego pan postawił nad pozostałymi, by im wydawał żywność we właściwym czasie? [46] »Szczęśliwy ten sługa, którego pan, gdy przyjdzie, zastanie przy tym zajęciu. [47] »Zapewniam was, że odda mu w zarząd cały swój majątek. [48] »Lecz jeśli jakiś zły sługa powiedziałby w swoim sercu: Mój pan zwleka z przyjściem, [49] »po czym zacząłby bić swych podwładnych, jeść i pić z pijakami, [50] »to przyjdzie pan tego sługi w dniu, w którym go nie oczekuje, o godzinie, której nie przeczuwa, [51] »i surowo go ukarze. Wyznaczy mu dział wśród obłudników, tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. 
«  Ewangelia Mateusza 23 Ewangelia Mateusza 24 Ewangelia Mateusza 25  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).