Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Ewangelia Mateusza » Rozdział 28
«  Ewangelia Mateusza 27 Ewangelia Mateusza 28 Ewangelia Marka 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Po szabacie, pierwszego dnia tygodnia, o świcie, przyszła Maria Magdalena oraz druga Maria, aby obejrzeć grób. [2] »Wtem zatrzęsła się ziemia. To anioł Pana zstąpił z nieba, podszedł, usunął kamień i usiadł na nim. [3] »Jego wygląd przypominał błyskawicę, a jego ubranie było białe jak śnieg. [4] »Strażnicy zadrżeli ze strachu i stali się niczym martwi. [5] »A anioł zwrócił się do kobiet: Wy się nie bójcie. Wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. [6] »Nie ma Go tu. Zmartwychwstał! - tak jak zapowiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie był położony. [7] »Potem idźcie czym prędzej, powiedzcie Jego uczniom, że powstał z martwych i jeszcze przed nimi będzie w Galilei - tam Go zobaczą. Pamiętajcie, co wam powiedziałem. [8] »Kobiety szybko odeszły od grobowca. Pełne strachu i wielkiej radości pobiegły powiadomić Jego uczniów. [9] »Wtem po drodze spotkał je Jezus. Witajcie! - zwrócił się do nich. One zaś podeszły, objęły Jego nogi i pokłoniły Mu się. [10] »Wtedy Jezus powiedział: Nie bójcie się! Idźcie, przekażcie moim braciom, by szli do Galilei. Tam Mnie zobaczą. [11] »Gdy one były w drodze, niektórzy ze strażników przybyli do miasta i donieśli arcykapłanom o wszystkim, co się stało. [12] »Wówczas zebrali się wraz ze starszymi i po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy. [13] »Mówcie - nakazali - że Jego uczniowie przyszli w nocy i, gdy spaliście, ukradli ciało. [14] »A gdyby namiestnik o tym usłyszał, my go przekonamy i wybawimy was z kłopotu. [15] »Oni więc wzięli pieniądze i postąpili tak, jak ich pouczono. Taka też pogłoska rozniosła się między Żydami i krąży po dzień dzisiejszy. [16] »Jedenastu uczniów udało się natomiast do Galilei, na górę, którą wskazał im Jezus. [17] »Gdy Go zobaczyli, złożyli Mu pokłon, choć niektórzy wątpili. [18] »A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach: Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. [19] »Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego [20] »i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż po kres tego wieku. 
«  Ewangelia Mateusza 27 Ewangelia Mateusza 28 Ewangelia Marka 1  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).