«  Ewangelia Marka 14 Ewangelia Marka 15 Ewangelia Marka 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zaraz o świcie arcykapłani wraz ze starszymi, znawcami Prawa i całą Wysoką Radą odbyli naradę, po czym związali Jezusa, odprowadzili i wydali Piłatowi. [2] »Piłat zapytał Go: Czy Ty jesteś królem Żydów? Ty to mówisz - odparł Jezus. [3] »Arcykapłani zaś pośpieszyli oskarżać Go o różne rzeczy. [4] »Wtedy Piłat znów zapytał: Nic nie odpowiadasz? Zauważ, że stawiają Ci poważne zarzuty. [5] »Ale Jezus nic już nie odpowiedział, tak że się Piłat dziwił. [6] »Na każde święto Piłat uwalniał im jednak jednego więźnia, tego, o którego prosili. [7] »W tym czasie więziono niejakiego Barabasza. Został on aresztowany wraz z buntownikami, którzy podczas rozruchów dopuścili się zabójstwa. [8] »Tłum wystąpił więc z prośbami, aby Piłat uczynił im to, co zawsze. [9] »Ten zapytał: Czy chcecie, abym wam wypuścił króla Żydów? [10] »Coraz bardziej uświadamiał sobie bowiem, że arcykapłani wydali Go z zawiści. [11] »Arcykapłani zaś tak wpłynęli na ludzi, że ci wybrali Barabasza. [12] »Piłat zapytał: A co mam zrobić z tym, którego nazywacie królem Żydów? [13] »Ukrzyżuj Go! - zawołali. [14] »Na pytanie Piłata: Jakiego zła się dopuścił? oni tym głośniej krzyczeli: Ukrzyżuj Go! [15] »Wtedy Piłat, chcąc uczynić zadość żądaniom tłumu, uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. [16] »Żołnierze odprowadzili Go więc na wewnętrzny dziedziniec pałacu, gdzie zwołali kilkuset żołnierzy. [17] »Ubrali Jezusa w purpurowy płaszcz, a na Jego skronie wcisnęli cierniowy wieniec. [18] »Następnie zaczęli wiwatować: Witaj, królu Żydów! [19] »Bili Go przy tym trzciną po głowie, pluli na Niego i klękając udawali pokłony. [20] »A gdy Go wydrwili, zdjęli z Niego purpurowy płaszcz i ubrali Go w Jego własne szaty. Potem zaś wyprowadzili na ukrzyżowanie. [21] »Po drodze spotkali Szymona Cyrenejczyka, ojca Aleksandra i Rufusa, który właśnie tamtędy wracał z pola, i zmusili go, aby poniósł Jego krzyż. [22] »Tak przyprowadzili Go na miejsce zwane Golgota, co w tłumaczeniu znaczy Miejsce Czaszki. [23] »Dawali Mu do picia wino zmieszane z mirrą, ale On nie chciał pić. [24] »Wtedy Go ukrzyżowali i rozdzielili Jego szaty, rzucając o nie losy, co kto ma sobie wziąć. [25] »A gdy Go ukrzyżowali, była godzina dziewiąta. [26] »Umieścili też napis podający powód Jego skazania. Głosił on: Król Żydów. [27] »Ukrzyżowali też wraz z Nim dwóch przestępców, jednego po prawej, a drugiego po Jego lewej stronie. [28] »W ten sposób wypełniły się słowa Pisma: I uznano Go za jednego z przestępców[29] »A ci, którzy przechodzili obok, kręcili głowami i mówili: Hej, Ty, który burzysz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, [30] »zejdź z krzyża i ratuj siebie! [31] »Podobnie drwili między sobą arcykapłani wraz ze znawcami Prawa: Innych uratował, a siebie samego uratować nie może. [32] »Chrystus, król Izraela - niech teraz zejdzie z krzyża, abyśmy zobaczyli i uwierzyli. Ubliżali Mu również ci, którzy wraz z Nim byli ukrzyżowani. [33] »A około południa całą ziemię zaległa ciemność i trwała aż do godziny piętnastej. [34] »O tej też godzinie Jezus zawołał: Eloi, Eloi, lema sabachtani? Co w tłumaczeniu znaczy: Boże mój, Boże mój, dlaczego Mnie opuściłeś? [35] »A niektórzy ze stojących obok, gdy to usłyszeli, powtarzali między sobą: Spójrzcie, woła Eliasza. [36] »Ktoś podbiegł, nasączył gąbkę kwaśnym winem, zatknął na trzcinę i próbował dać Mu pić, mówiąc do pozostałych: Zostańcie, zobaczmy, czy Eliasz przyjdzie Go zdjąć. [37] »Jezus zaś zawołał donośnym głosem i wydał ostatnie tchnienie. [38] »Wtedy zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry w dół. [39] »A setnik, który stał naprzeciw Niego, gdy zobaczył, w jaki sposób Jezus umarł, stwierdził: Ten człowiek naprawdę był Synem Boga. [40] »Były tam również kobiety. Przyglądały się one z daleka. Wśród nich stała Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Młodszego i Jozesa, oraz Salome. [41] »Właśnie one, gdy był w Galilei, chodziły z Nim i usługiwały Mu. Lecz było też wiele innych kobiet, które wraz z Nim przyszły do Jerozolimy. [42] »Gdy nastał już wieczór, a był to jeszcze Dzień Przygotowania poprzedzający szabat, [43] »przyszedł Józef z Arymatei, szanowany członek Wysokiej Rady, który sam też oczekiwał Królestwa Bożego. Odważnie udał się on do Piłata i prosił o ciało Jezusa. [44] »Piłat zdziwił się, że Jezus już nie żyje, przywołał zatem setnika i zapytał go, czy skazaniec dawno umarł. [45] »A upewniony przez setnika o śmierci Jezusa, darował Jego ciało Józefowi. [46] »Ten zaś kupił płótno, zdjął Go, owinął w nie, złożył w grobowcu wykutym w skale, a na wejście do grobowca zatoczył kamień. [47] »Maria Magdalena natomiast i Maria, matka Jozesa, przyglądały się, gdzie Go złożono. 
«  Ewangelia Marka 14 Ewangelia Marka 15 Ewangelia Marka 16  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).