Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Ewangelia Łukasza » Rozdział 1
«  Ewangelia Marka 16 Ewangelia Łukasza 1 Ewangelia Łukasza 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bardzo wielu podjęło się już opisania wydarzeń, które miały miejsce wśród nas, [2] »zgodnie z tym, jak nam o nich opowiedzieli ci, którzy od początku byli ich naocznymi świadkami oraz poświęcili się służbie Słowa. [3] »Dlatego i ja najpierw wszystko od początku dokładnie zbadałem, a następnie postanowiłem ci to, dostojny Teofilu, po kolei opisać. [4] »Chcę, abyś miał pewność co do wiarygodności spraw, które ci wyłożono. [5] »Za panowania Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz. Należał on do zmiany kapłańskiej Abiasza. Jego żona Elżbieta pochodziła z rodu Aarona. [6] »Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga - postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw Pana. [7] »Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była bezpłodna, a oboje byli już w starszym wieku. [8] »Pewnego razu Zachariasz pełnił służbę kapłańską przed Bogiem. Przyszła bowiem kolej na jego zmianę. [9] »Kapłani mieli zwyczaj losować, kto ma wejść do miejsca świętego i złożyć ofiarę z kadzidła. Tym razem los padł na Zachariasza. [10] »W czasie składania ofiary wszyscy zgromadzeni modlili się na zewnątrz. [11] »Zachariaszowi zaś ukazał się anioł Pana. Stał po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. [12] »Zachariasz przestraszył się jego widokiem. Ogarnął go lęk. [13] »Anioł natomiast przemówił: Przestań się bać, Zachariaszu! Twoja modlitwa została wysłuchana. Twoja żona Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. [14] »Czeka cię radość i wesele, wielu też z jego narodzin się ucieszy. [15] »Będzie on bowiem wielki wobec Pana; nie będzie pił wina ani piwa, a Duch Święty napełni go już w łonie jego matki. [16] »I wielu synów Izraela skieruje on do Pana, ich Boga. [17] »On sam pójdzie przed Nim w duchu i z mocą Eliasza, aby zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych doprowadzić do rozsądku sprawiedliwych - by w ludzie wzbudzić gotowość na przyjęcie Pana. [18] »Wtedy Zachariasz zapytał anioła: Po czym to poznam? Ja przecież jestem stary, a i moja żona nie jest już młodą kobietą. [19] »W odpowiedzi usłyszał: Ja jestem Gabriel, wybrany, by stawać przed Bogiem. Zostałem posłany, aby do ciebie przemówić i ogłosić ci te dobre wieści. [20] »Lecz oto stracisz mowę, nie będziesz mógł powiedzieć ani słowa aż do dnia, gdy się to stanie, za to, że nie uwierzyłeś moim słowom, które spełnią się w swoim czasie. [21] »Tymczasem lud czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo przebywa w miejscu świętym. [22] »On natomiast po wyjściu nie był w stanie nic im powiedzieć. Zrozumieli więc, że miał tam widzenie, zwłaszcza że dawał im znaki i pozostawał niemy. [23] »Następnie, gdy dobiegły końca dni jego posługi, udał się do swego domu. [24] »Wkrótce jego żona Elżbieta zaszła w ciążę i przez pięć miesięcy pozostawała w ukryciu. Wówczas często powtarzała sobie: [25] »Oto, co Pan zrobił dla mnie w tych dniach, gdy okazał mi łaskę i przywrócił szacunek u ludzi. [26] »Natomiast w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do galilejskiego miasta Nazaret, [27] »do pewnej dziewczyny przyrzeczonej niejakiemu Józefowi, potomkowi rodu Dawida. Miała ona na imię Maria, była dziewicą. [28] »Po przybyciu anioł powiedział: Witaj, obdarzona łaską, Pan z tobą! Szczęśliwa jesteś między kobietami. [29] »Lecz ona przelękła się tych słów i zaczęła się zastanawiać, co by to przywitanie mogło znaczyć. [30] »Anioł zaś powiedział jej: Przestań się bać, Mario! Znalazłaś łaskę u Boga. [31] »Oto zajdziesz w ciążę, urodzisz syna i nadasz Mu imię Jezus. [32] »Będzie On kimś wielkim, nazwą Go Synem Najwyższego; Pan Bóg da Mu też tron Jego ojca Dawida. [33] »Będzie On królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego Królestwu nie będzie końca. [34] »Maria zapytała anioła: Jak to się stanie, skoro nie współżyłam jeszcze z mężem? [35] »Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię swym cieniem. Dlatego też Święte Dziecko, które się urodzi, będzie nazwane Synem Boga. [36] »Również twoja krewna Elżbieta poczęła syna w swoim podeszłym wieku; ta, którą uważano za niepłodną, jest już w szóstym miesiącu! [37] »Żadne słowo Boga nie pozostanie bowiem bez spełnienia. [38] »Maria odpowiedziała: Oto jestem - gotowa służyć Panu, niech mi się stanie według twojego słowa. I anioł odszedł od niej. [39] »W tych dniach Maria wybrała się w drogę i pośpiesznie udała się w górskie strony, do pewnego miasta w Judei. [40] »Tam weszła do domu Zachariasza i przywitała Elżbietę. [41] »Gdy Elżbieta usłyszała przywitanie Marii, płód w jej łonie gwałtownie się poruszył i została napełniona Duchem Świętym. [42] »Wtedy wykrzyknęła: Błogosławiona jesteś między kobietami i błogosławiony owoc twojego łona! [43] »Czemu zawdzięczam to, że przybyła do mnie matka mojego Pana? [44] »Bo gdy twoje powitanie dotarło do moich uszu, płód w moim łonie poruszył się z radości. [45] »Szczęśliwa jest też ta, która uwierzyła, że wypełnią się słowa przekazane jej przez Pana. [46] »Wtedy Maria powiedziała: Moja dusza wywyższa Pana, [47] »mój duch raduje się dzięki Bogu, mojemu Wybawcy, [48] »gdyż zwrócił uwagę na pokorę swojej służącej. Bo odtąd wszystkie pokolenia uważać mnie będą za szczęśliwą, [49] »ponieważ Wszechmocny zrobił dla mnie rzecz wielką. Święte jest Jego imię, [50] »a Jego miłosierdzie trwa przez pokolenia dla tych, którzy okazują Mu cześć. [51] »Okazał moc swoim ramieniem, rozproszył tych, którzy chełpią się zamysłami swoich serc; [52] »władców zrzucił z tronów, a pokornych wywyższył, [53] »potrzebujących obsypał dobrami, a bogatych odprawił z niczym. [54] »Ujął się za swoim sługą Izraelem, okazał miłosierdzie, [55] »jak obiecał naszym ojcom - Abrahamowi i jego potomstwu - na wieki. [56] »I Maria pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy, po czym wróciła do swojego domu. [57] »Dla Elżbiety natomiast nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. [58] »Jej sąsiedzi oraz krewni usłyszeli o tym, że Pan okazał jej swoje wielkie miłosierdzie, i cieszyli się razem z nią. [59] »Ósmego dnia po narodzinach przyszli, aby obrzezać dziecko; chcieli nadać mu imię jego ojca Zachariasza. [60] »Elżbieta powiedziała jednak: Nie, on będzie miał na imię Jan. [61] »Oni na to: Nikt w twoim rodzie nie nosił takiego imienia. [62] »Skinęli więc na ojca dziecka, by rozstrzygnął, jak ma być nazwane. [63] »On poprosił o tabliczkę i ku zdumieniu wszystkich napisał: Na imię mu Jan. [64] »Zaraz też odzyskał mowę i zaczął chwalić Boga. [65] »Wtedy wszystkich sąsiadów ogarnął lęk i wkrótce całe pogórze Judei rozprawiało o tym, co zaszło. [66] »Każdy, kto o tym słyszał, brał to sobie do serca: Kim będzie to dziecko? - zastanawiali się ludzie. Pan bowiem miał je pod szczególną opieką. [67] »A Zachariasza, jego ojca, napełnił Duch Święty i tak prorokował: [68] »Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, bo nawiedził swój lud i przygotował mu okup. [69] »Wzbudził nam Róg Wybawienia z rodu swego sługi Dawida, [70] »tak jak zapowiedział przed wiekami przez usta swoich świętych proroków, [71] »wybawienie od naszych wrogów i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, [72] »by okazać miłosierdzie naszym ojcom i wspomnieć swoje święte przymierze -  [73] »przysięgę złożoną naszemu ojcu Abrahamowi - że pozwoli nam, [74] »ocalonym z ręki wrogów, służyć Mu bez lęku, [75] »z poświęceniem i w sprawiedliwości przed Nim po wszystkie nasze dni. [76] »A ty, dziecko, będziesz nazwane prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem, aby przygotować Jego drogi, [77] »dać Jego ludowi poznanie zbawienia w przebaczeniu jego grzechów, [78] »ze względu na wielkie miłosierdzie naszego Boga, dzięki któremu zajaśnieje nam jutrzenka z wysokości, [79] »by objawić się tym, którzy tkwią w ciemności i w cieniu śmierci - i skierować nasze nogi na drogę pokoju. [80] »A dziecko rosło, rozwijało się też duchowo i przebywało na pustyni aż do dnia swego wystąpienia przed Izraelem. 
«  Ewangelia Marka 16 Ewangelia Łukasza 1 Ewangelia Łukasza 2  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).