Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Ewangelia Łukasza » Rozdział 3
«  Ewangelia Łukasza 2 Ewangelia Łukasza 3 Ewangelia Łukasza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, Filip, jego brat, tetrarchą Iturei oraz okręgu Trachonu, a Lizaniasz tetrarchą Abileny, [2] »za arcykapłanów Annasza i Kajfasza, Bóg przemówił do Jana, syna Zachariasza, który przebywał na pustyni. [3] »Przemierzał on więc całą okolicę Jordanu i wzywał ludzi do przyjęcia chrztu opamiętania dla dostąpienia przebaczenia grzechów. [4] »Tak też zostało napisane w Księdze proroka Izajasza: Głos wołającego na pustkowiu: Przygotujcie drogę Pana, wyprostujcie Jego ścieżki.  [5] »Każdy wąwóz niech będzie wypełniony, każda góra lub wzgórze zrównane, drogi krzywe - wyprostowane, wyboiste zaś - wygładzone. [6] »Każda zaś istota zobaczy zbawienie przygotowane przez Boga. [7] »Przemawiał więc do tłumów, które wciąż wychodziły, aby udzielił im chrztu: Wy, pomioty żmij, czy ktoś wam doradził, by uchodzić przed nadchodzącym gniewem? [8] »Jeśli tak, to wydawajcie owoce godne opamiętania i nie próbujcie się łudzić myślą, że wam wystarczy mieć za ojca Abrahama. Mówię wam: Z tych kamieni Bóg może wzbudzić Abrahamowi dzieci. [9] »Topór dotknął już korzeni. Każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, zostanie wycięte i rzucone w ogień. [10] »Cóż więc mamy czynić? - dopytywały się tłumy. [11] »A on im odpowiadał: Kto ma dwie koszule, niech podzieli się z tym, który nie ma żadnej, a kto ma co jeść, niech postąpi podobnie. [12] »Przyszli też celnicy, aby dać się ochrzcić. Ci również zapytali: Nauczycielu, co mamy czynić? [13] »Nie pobierajcie nic więcej ponad ustaloną stawkę - odpowiedział. [14] »Pytali go i żołnierze: A co my mamy czynić? Na nikim niczego nie wymuszajcie - powiedział - i nie składajcie fałszywych donosów, lecz niech wam wystarczy wasz żołd. [15] »Gdy lud śledził rozwój wypadków i wszyscy zastanawiali się, czy może Jan nie jest Chrystusem, [16] »on sam publicznie oświadczył: Ja, gdy chrzczę, zanurzam was w wodzie, lecz nadchodzi ktoś potężniejszy ode mnie; Jemu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u sandałów; On was będzie chrzcił, zanurzając w Duchu Świętym i ogniu. [17] »W ręku trzyma sito. Dokładnie przesieje wszystko, co jest na Jego klepisku. Ziarno zbierze do spichrza, plewy natomiast spali niegasnącym ogniem. [18] »W wielu też innych słowach kierował do ludu przestrogi i głosił mu dobrą nowinę. [19] »Natomiast tetrarcha Herod, upominany przez niego z powodu Herodiady, żony swego brata, oraz z powodu innych nadużyć, których się dopuścił, [20] »dodał do tego wszystkiego i to, że osadził Jana w więzieniu. [21] »Gdy więc cały lud przyjął chrzest, został ochrzczony również Jezus, a w czasie Jego modlitwy otworzyło się niebo [22] »i zstąpił na Niego Duch Święty w cielesnej postaci przypominającej gołębicę. Przy tym z nieba rozległ się głos: Ty jesteś moim ukochanym Synem, źródłem mojej radości. [23] »Gdy Jezus rozpoczynał działalność, miał około trzydziestu lat i choć uważano, że był synem Józefa, pochodził od Helego, [24] »Mattata, Lewiego, Melchiego, Jannaja, Józefa, [25] »Mattatiasza, Amosa, Nahuma, Heslego, Naggaja, [26] »Maata, Mattatiasza, Semeina, Jozecha, Jody, [27] »Joanana, Rezy, Zorobabela, Salatiela, Neriego, [28] »Melchiego, Addiego, Kosama, Elmadama, Era, [29] »Jozuego, Eliezera, Joryma, Mattata, Lewiego, [30] »Symeona, Judy, Józefa, Jonama, Eliakima, [31] »Melei, Menny, Mattaty, Natana, Dawida, [32] »Jessaja, Obeda, Boaza, Sali, Naassona, [33] »Aminadaba, Admina, Arniego, Hesroma, Faresa, Judy, [34] »Jakuba, Izaaka, Abrahama, Tary, Nachora, [35] »Serucha, Ragau, Faleka, Ebera, Sali, [36] »Kainama, Arfaksada, Sema, Noego, Lamecha, [37] »Matusali, Henocha, Jareta, Maleleela, Kainama, [38] »Enosa, Seta i w końcu od Adama, który pochodził od Boga. 
«  Ewangelia Łukasza 2 Ewangelia Łukasza 3 Ewangelia Łukasza 4  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).