«  Ewangelia Jana 14 Ewangelia Jana 15 Ewangelia Jana 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój Ojciec jest winogrodnikiem. [2] »Usuwa każdy pęd we Mnie nie przynoszący owocu i oczyszcza każdy, który owoc przynosi, aby owocował obficiej. [3] »Wy już jesteście czyści dzięki Słowu, które wam przekazałem. [4] »Przede wszystkim trwajcie we Mnie - a Ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we Mnie. [5] »Ja jestem winoroślą - wy pędami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze Mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. [6] »Jeśli ktoś nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak pęd i uschnie. Takie zbiera się, rzuca w ognień - i płoną. [7] »Jeśli pozostaniecie we Mnie i moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam -  [8] »przez to mój Ojciec zostanie uwielbiony, byście przynieśli obfity owoc i okazali się moimi uczniami. [9] »Jak Mnie ukochał Ojciec, tak Ja was ukochałem. Trwajcie w mojej miłości. [10] »Jeśli wypełnicie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i Ja wypełniłem przykazania mego Ojca i trwam w Jego miłości. [11] »Powiedziałem wam to po to, aby moja radość gościła w was i aby wasza radość była pełna. [12] »Takie jest moje przykazanie: Kochajcie się nawzajem, jak Ja was ukochałem. [13] »Największą miłość okazuje ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół. [14] »Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję. [15] »Nie nazywam was już sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan; lecz nazwałem was przyjaciółmi, gdyż oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mojego Ojca. [16] »Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, żebyście szli i przynosili owoc, a wasz owoc trwał, aby Ojciec spełnił wam wszystko to, o co poprosicie w moim imieniu. [17] »To wam przykazuję: Kochajcie jedni drugich. [18] »Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że Mnie znienawidził wcześniej niż was. [19] »Gdybyście byli ze świata, świat kochałby was jako swoją własność; ponieważ jednak nie jesteście ze świata, ale Ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. [20] »Pamiętajcie o Słowie, które do was skierowałem: Sługa nie jest większy od swego pana. Jeśli Mnie prześladowali, i was będą prześladować; jeśli moje Słowo wypełniali, i wasze będą wypełniać. [21] »Jednak to wszystko będą wam czynić ze względu na moje imię, gdyż nie znają Tego, który Mnie posłał. [22] »Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu, teraz jednak nie mają dla niego wymówki. [23] »Kto Mnie nienawidzi, nienawidzi tym samym mego Ojca. [24] »Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu, teraz jednak widzieli je, a mimo to znienawidzili zarówno Mnie, jak i mojego Ojca. [25] »Lecz musiało wypełnić się Słowo zapisane w ich Prawie: Znienawidzili Mnie bez powodu. [26] »Gdy przyjdzie Opiekun, którego Ja wam przyślę od Ojca, Duch Prawdy, który wychodzi od Ojca, ten złoży o Mnie świadectwo. [27] »Wy jednak także świadczycie, gdyż jesteście ze Mną od początku. 
«  Ewangelia Jana 14 Ewangelia Jana 15 Ewangelia Jana 16  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).