«  Ewangelia Jana 1 Ewangelia Jana 2 Ewangelia Jana 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej. Była na nim matka Jezusa. [2] »Jezus wraz z uczniami też został zaproszony. [3] »W pewnej chwili zabrakło wina. Wtedy matka Jezusa powiedziała do Niego: Nie mają wina. [4] »Jezus odpowiedział: Rozumiem twoje zatroskanie, ale co Mnie do tego, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. [5] »Wtedy Jego matka zwróciła się do posługujących: Zróbcie, cokolwiek wam powie! [6] »A było tam sześć kamiennych stągwi, ustawionych według żydowskich reguł czystości, każda mieszcząca około stu litrów wody. [7] »Jezus polecił: Napełnijcie stągwie wodą! I napełnili je aż po brzegi. [8] »Wówczas powiedział: Teraz zaczerpnijcie i zanieście staroście wesela! I zanieśli. [9] »Gdy starosta spróbował wody, która stała się winem - a nie wiedział, skąd się ono wzięło, gdyż wiedzieli o tym tylko posługujący, którzy zaczerpnęli wody - zawołał pana młodego [10] »i powiedział: Każdy stawia najpierw dobre wino, a gdy goście sobie podpiją - gorsze; ty jednak dobre wino zachowałeś aż do tej pory. [11] »W taki właśnie sposób, w Kanie Galilejskiej, Jezus dał początek znakom, ukazał swą chwałę i sprawił, że uczniowie uwierzyli w Niego. [12] »Potem wraz z matką, braćmi i uczniami udał się do Kafarnaum, gdzie razem spędzili kilka dni. [13] »Zbliżała się Pascha i Jezus udał się do Jerozolimy. [14] »Zastał w świątyni sprzedających bydło, owce i gołębie oraz - przy swoich stanowiskach - ludzi, którzy trudnili się wymianą pieniędzy. [15] »Wtedy ze sznurków ukręcił bicz i wszystkich - w tym owce i bydło - wypędził ze świątyni, wymieniającym pieniądze rozsypał monety, powywracał stoły, [16] »a sprzedawcom gołębi powiedział: Zabierzcie to stąd, przestańcie robić targowisko z domu mego Ojca! [17] »Jego uczniowie przypomnieli sobie wówczas słowa Pisma: Żarliwość o Twój dom Mnie pochłania. [18] »Wtedy Żydzi zwrócili się do Niego: Jakim znakiem uzasadnisz ten swój czyn? [19] »Jezus odpowiedział: Zburzcie tę świątynię, a ja wzniosę ją w trzy dni. [20] »Żydzi na to: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty wzniesiesz ją w trzy dni? [21] »Jednak mówiąc o świątyni, Jezus miał na myśli swoje ciało. [22] »Gdy więc został wzbudzony z martwych, Jego uczniowie przypomnieli sobie, że to mówił - i uwierzyli Pismu oraz Słowu, które wypowiedział. [23] »A gdy przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. [24] »Jezus jednak im nie ufał, dlatego że znał wszystkich [25] »i nie potrzebował świadectwa o człowieku. Sam bowiem rozpoznawał, co się w każdym kryje. 
«  Ewangelia Jana 1 Ewangelia Jana 2 Ewangelia Jana 3  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).