«  List do Rzymian 10 List do Rzymian 11 List do Rzymian 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pytam zatem dalej: Czy Bóg odtrącił swój lud? W żadnym razie. Przecież ja jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z plemienia Beniamina. [2] »Bóg nie odtrącił swego ludu, który uprzednio przygarnął. Pamiętacie, co Pismo mówi o Eliaszu, gdy skarży się on przed Bogiem na Izraela? [3] »Panie, Twoich proroków pozabijali; Twoje ołtarze - poburzyli; zostałem ja sam, a i na moje życie nie przestają czyhać. [4] »Co wówczas usłyszał w odpowiedzi? Zostawiłem sobie siedem tysięcy ludzi, którzy nie zgięli kolan przed Baalem[5] »Podobnie obecnie pozostaje reszta wybrana z łaski. [6] »A jeśli z łaski, to nie ze względu na uczynki, bo inaczej łaska nie byłaby łaską. [7] »Co z tego wynika? To, że Izrael nie znalazł, czego poszukuje. Znaleźli to wybrani. Pozostałych natomiast dotknął brak wrażliwości, [8] »zgodnie ze słowami: Bóg dał im ducha odrętwienia, oczy, by nie widzieli, i uszy, by nie słyszelii tak jest do dnia dzisiejszego[9] »Dawid zaś dodaje: Niech ich stół będzie im pułapką i sidłem, potrzaskiem i odpłatą. [10] »Niech pociemnieje im w oczach, tak by nie widzieli, a ich grzbiet zegnij na zawsze. [11] »Pytam zatem: Czy potknęli się, aby zupełnie upaść? W żadnym razie. Ich upadek przyniósł zbawienie narodom, co z kolei miało pobudzić Jego lud do zazdrości. [12] »Jeśli zaś ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem narodów, to jakże wspaniałą rzeczą stanie się ich pełnia! [13] »Wam natomiast, przedstawicielom narodów, mówię: Jako apostoł narodów, cieszę się z mojego zadania. [14] »Może w ten sposób wzbudzę zazdrość w moich rodakach i niektórych z nich uratuję. [15] »Skoro bowiem ich bunt przyniósł światu pojednanie, to co przyniesie ich przyjęcie, jeśli nie wzbudzone z martwych życie? [16] »Jeżeli zaś zaczyn jest święty, to święte jest ciasto; jeśli święty jest korzeń - święte też gałęzie. [17] »Jeśli natomiast niektóre z tych gałęzi zostały odłamane, a ty, niczym dzika gałązka, wszczepiony między pozostałe, zyskałeś udział w korzeniu i sokach drzewa oliwnego, [18] »to nie wynoś się nad gałęzie. A jeśli się wynosisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, ale korzeń ciebie. [19] »Powiesz jednak: Gałęzie odłamano, abym ja został wszczepiony. [20] »Słusznie! Odłamano je z powodu niewiary, ty natomiast trwasz dzięki wierze. Nie miej zbyt wysokiego mniemania o sobie. Raczej uważaj! [21] »Jeśli Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, może nie oszczędzić i ciebie. [22] »Lepiej zwróć uwagę na dobroć i surowość Boga - na surowość dla upadłych i na dobroć względem ciebie, o ile pozostaniesz w tej dobroci, bo w przeciwnym razie ty też będziesz odcięty. [23] »Co do nich natomiast, jeśli nie pozostaną w niewierze, zostaną wszczepieni ponownie - Bóg ma moc to uczynić. [24] »Bo skoro ty, będący z natury częścią dzikiej oliwki, zostałeś od niej odcięty i wbrew naturze wszczepiony w szlachetne drzewo oliwne, to o ile bardziej w swoją własną oliwkę będą wszczepieni ci, którzy mają jej naturę. [25] »Chcę bowiem, bracia, abyście byli świadomi pewnej tajemnicy i dzięki temu nie mieli zbyt wysokiego mniemania o sobie. Otóż niewrażliwość dotknęła części Izraela. Potrwa ona do czasu przyjęcia pełni pogan. [26] »W ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, zgodnie ze słowami: Z Syjonu przyjdzie Wybawca i usunie bezbożność Jakuba. [27] »Takie zawrę z nimi przymierze, kiedy zmażę ich grzechy. [28] »Z punktu widzenia dobrej nowiny, są oni - ze względu na was - nieprzyjaciółmi, jednak co do wybrania - ze względu na ojców - nie utracili Bożej miłości. [29] »To dlatego, że dary łaski i powołanie ze strony Boga są rzeczą nieodwołalną. [30] »Bo, jak niegdyś wy byliście nieposłuszni Bogu, a teraz - z powodu ich nieposłuszeństwa - dostąpiliście miłosierdzia, [31] »tak teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, oni są nieposłuszni, po to, aby z kolei oni go dostąpili. [32] »Bóg bowiem wydał wszystkich w moc nieposłuszeństwa, aby wszystkim móc okazać miłosierdzie. [33] »O, głębio bogactwa, mądrości i myśli Boga! Jakże niepojęte są Jego wyroki i Jego drogi jakże niezbadane! [34] »Bo któż poznał plan Pana? Albo kto był Jego doradcą? [35] »Kto zdołał Mu coś podarować, aby liczyć na Jego odpłatę? [36] »Wszystko jest z Niego, przez Niego i dla Niego. Jemu niech będzie chwała - na wieki. Amen. 
«  List do Rzymian 10 List do Rzymian 11 List do Rzymian 12  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).