«  List do Rzymian 11 List do Rzymian 12 List do Rzymian 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu - jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. [2] »Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. [3] »Mówię bowiem każdemu z was, na mocy danej mi łaski, aby nie miał o sobie mniemania wyższego, niż należy. Niech każdy ocenia siebie rozsądnie, zgodnie z tym, co mu Bóg wytyczył w mierze wiary. [4] »Jedno ciało ma bowiem wiele członków. Nie wszystkie one spełniają to samo zadanie. [5] »Podobnie my, w swej wielości, stanowimy w Chrystusie jedno ciało. Natomiast każdy z osobna jesteśmy dla siebie członkami. [6] »Stosownie do udzielonej nam łaski mamy też różne jej dary: czy to prorokowania - do głoszenia na miarę wiary; [7] »czy usługiwania - do służby z poświęceniem; czy to nauczania, po to, by pouczać; [8] »czy też zachęcania, po to, by podnosić na duchu. Kto wspiera - to hojnie; kto przewodzi - to z zapałem; kto okazuje miłosierdzie - to z całego serca. [9] »Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, lgnijcie do dobra. [10] »Darzcie siebie nawzajem serdeczną, braterską miłością. Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. [11] »W zapale bądźcie niestrudzeni, duchem płomienni, w Panu - gotowi do służby. [12] »W nadziei bądźcie radośni, w ucisku wytrwali, w modlitwie oddani. [13] »Wspierajcie w potrzebach świętych, pielęgnujcie gościnność. [14] »Dobrze życzcie tym, którzy was prześladują - dobrze życzcie, a nie przeklinajcie. [15] »Radujcie się z radosnymi, płaczcie z płaczącymi. [16] »Odnoście się do siebie z podobną wyrozumiałością. Nie bądźcie wyniośli, skłaniajcie się raczej do tego, co skromne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. [17] »Nie odpłacajcie nikomu złem za zło. Starajcie się o to, co jest dobre dla wszystkich ludzi. [18] »Jeśli to z waszej strony możliwe, zachowujcie pokój ze wszystkimi. [19] »Najdrożsi! Nie mścijcie się sami. Pozostawcie miejsce gniewowi Bożemu. Czytamy przecież: Pomsta należy do Mnie, Ja odpłacę - mówi Pan. [20] »Lecz jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go. Jeśli spragniony, daj mu się napić. To czyniąc, zgarniesz na jego głowę rozżarzone węgle. [21] »Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło przezwyciężaj dobrem. 
«  List do Rzymian 11 List do Rzymian 12 List do Rzymian 13  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).