«  List do Rzymian 12 List do Rzymian 13 List do Rzymian 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Niech każda osoba podporządkowuje się władzom sprawującym rządy. Nie ma bowiem władzy, która nie pochodziłaby od Boga. Wszystkie one zostały ustanowione przez Niego. [2] »Dlatego kto się opiera władzy, przeciwstawia się Bożemu rozporządzeniu. Ci natomiast, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie ściągają wyrok. [3] »Rządzący przecież nie są postrachem dla dobrych, ale dla złych. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. [4] »Władza bowiem jest na służbie u Boga, dla twojego dobra. Jeśli jednak czynisz źle, uważaj, bo nie na darmo nosi miecz. Jest przecież Bożym narzędziem, karzącym w gniewie tego, kto popełnia zło. [5] »Stąd należy się jej podporządkowywać, nie tylko ze względu na gniew, ale także ze względu na sumienie. [6] »Dlatego też płacicie podatki, bo są urzędnikami Boga po to właśnie, by tego pilnować. [7] »Oddawajcie każdemu to, co mu się należy: komu podatek - podatek; komu cło - cło; komu szacunek - szacunek; komu cześć - cześć. [8] »Nie bądźcie nikomu nic winni - poza wzajemną miłością. Kto kocha bliźniego, wypełnił Prawo. [9] »Bo przykazania: Masz nie cudzołożyć, nie zabijać, nie kraść, nie pożądać - oraz wszystkie inne, streszczają się w tym jednym: Masz kochać swego bliźniego tak, jak samego siebie[10] »Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, toteż jest ona wypełnieniem Prawa. [11] »Poza tym bądźcie świadomi, w jakim żyjemy czasie. Oto nadeszła pora, by zbudzić się ze snu. Teraz zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, kiedy uwierzyliśmy. [12] »Noc przeminęła - i dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a włóżmy na siebie zbroję światła. [13] »Postępujmy godnie, jak za dnia. Odrzućcie hulanki i libacje, rozpustę i rozwiązłość, kłótnię oraz zazdrość. [14] »Przywdziejcie raczej Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starań, by zaspokajać żądze ciała. 
«  List do Rzymian 12 List do Rzymian 13 List do Rzymian 14  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).