«  List do Rzymian 13 List do Rzymian 14 List do Rzymian 15  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Osobę o wciąż słabej wierze przygarnijcie do siebie, lecz nie po to, by spierać się o poglądy. [2] »Jeden wierzy, że można jeść wszystko, natomiast osoba słaba poprzestaje na jarzynach. [3] »Ten, który jada, niech nie odrzuca tego, który nie jada. Ten natomiast, który nie jada, niech nie osądza tego, który jada, bo przecież Bóg go przygarnął. [4] »Kim ty jesteś, że sądzisz cudzego sługę? Stoi czy upada, czyni to przed swym panem. Podniesie się jednak, gdyż Pan ma moc go postawić. [5] »Jeden czyni różnicę między dniem a dniem, inny z kolei sądzi, że każdy dzień jest równie ważny. Niech każdy żyje zgodnie ze swoim przekonaniem. [6] »Kto przestrzega dnia - przestrzega dla Pana. Kto jada - czyni to dla Niego, gdyż dziękuje Bogu. Kto nie jada, też nie jada dla Pana - i dziękuje Bogu. [7] »Nikt z nas przecież dla samego siebie nie żyje ani nie umiera. [8] »Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, i jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Czy więc żyjemy, czy umieramy, należymy do Niego. [9] »Chrystus po to umarł i zmartwychwstał, aby panować nad umarłymi oraz nad żywymi. [10] »Dlaczego więc osądzasz swego brata? Albo dlaczego go odrzucasz? Wszyscy przecież staniemy przed Boskim trybunałem. [11] »Mówią o tym słowa: Jak żyję - mówi Pan - zegnie się przede Mną wszelkie kolano i wszelki język wyzna Boga[12] »A zatem każdy z nas za samego siebie zda sprawę przed Bogiem. [13] »Przestańmy się więc osądzać! Raczej zastanówmy się, jak nie dawać bratu powodu do potknięcia lub wywołania skandalu. [14] »Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nic samo przez się nie jest nieczyste - jest nieczyste tylko dla osoby, która je za takie uważa. [15] »Jeśli jednak z powodu pokarmu twój brat jest zasmucony, to nie postępujesz zgodnie z miłością. Z powodu pokarmu nie doprowadzaj do załamania kogoś, za kogo umarł Chrystus. [16] »Niech też to, co jest waszym dobrem, nie będzie przedmiotem czyichś bluźnierstw. [17] »Gdyż Królestwo Boże to nie pokarm ani napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. [18] »Kto tak służy Chrystusowi, jest miły Bogu i przyjemny dla ludzi. [19] »Dążmy zatem do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. [20] »Z powodu pokarmu nie burz Bożego dzieła. Wprawdzie wszystko jest czyste, źle jednak, jeśli ktoś przez to, co je, doprowadza innych do upadku. [21] »Dobrze jest nie jeść mięsa ani nie pić wina, ani nie robić nic, co mogłoby spowodować potknięcie u brata. [22] »To, co jest treścią twej wiary, zachowaj przed Bogiem dla siebie. Szczęśliwy, kto siebie nie potępia za to, co uznaje za słuszne. [23] »Kto zaś wątpi, gdy je, już wydał na siebie wyrok, ponieważ robi coś, co nie płynie z wiary. Wszystko zaś, co nie wypływa z wiary, jest grzechem. 
«  List do Rzymian 13 List do Rzymian 14 List do Rzymian 15  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).