«  List do Rzymian 8 List do Rzymian 9 List do Rzymian 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię - poświadcza mi to moje sumienie w Duchu Świętym -  [2] »że odczuwam ogromny smutek i nieustający ból w moim sercu. [3] »Bo sam byłbym gotów zostać odłączony od Chrystusa, jeśliby to miało pomóc moim braciom, moim krewnym według ciała -  [4] »Izraelitom. Z nimi łączy się usynowienie i chwała, przymierza i nadanie Prawa, służba przy ołtarzu oraz obietnice. [5] »Do nich należą ojcowie i z nich - według ciała - wywodzi się Chrystus, stojący ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. [6] »Słowo Boga jednak nie zawiodło. Dlatego, że przecież nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. [7] »Nie wszyscy też są dziećmi Abrahama tylko dlatego, że są jego potomkami. Jest inaczej: Twoim potomstwem będą nazwani potomkowie Izaaka[8] »Znaczy to, że dziećmi Boga nie są dzieci cielesnego pochodzenia. Jako potomstwo liczą się dzieci obietnicy. [9] »Obietnica bowiem głosi: Przyjdę za rok o tym czasie, a Sara będzie miała syna[10] »Na tym nie koniec. Otóż Rebeka miała dzieci z jednym mężczyzną, z naszym ojcem Izaakiem. [11] »Lecz zanim się urodziły, zanim dokonały czegokolwiek, dobrego lub złego - dla utrzymania Bożego planu, opartego na wybraniu [12] »zależnym nie od uczynków, lecz od Tego, który powołuje - powiedziano jej, że starszy będzie służył młodszemu[13] »Stało się tak zgodnie z zapowiedzią: Jakuba ukochałem, a Ezawa odsunąłem[14] »Moglibyśmy więc zapytać: Czy Bóg jest niesprawiedliwy? W żadnym razie. [15] »Do Mojżesza bowiem mówi: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, i zlituję, nad kim się zlituję[16] »A zatem okazanie miłosierdzia nie zależy od osoby, która tego pragnie, albo która o to zabiega, lecz od Boga, który je okazuje. [17] »Pismo bowiem przytacza takie słowa skierowane do faraona: Właśnie po to cię ustanowiłem, by na tobie okazać swą moc i by po całej ziemi rozeszła się sława mojego imienia[18] »Bóg zatem komu chce, okazuje miłosierdzie, a kogo chce, czyni nieustępliwym. [19] »Zapytasz zatem: Dlaczego więc jeszcze oskarża? Bo czy ktoś kiedyś zdołał oprzeć się Jego woli? [20] »O, człowieku! A kim ty jesteś, że podnosisz głos przeciw Bogu? Czy dzban pyta swego twórcę: Dlaczego nadałeś mi ten kształt[21] »Czy garncarz nie ma władzy nad gliną? Czy nie może z tej samej gliny zrobić naczynia do celów zaszczytnych i naczynia do pospolitych? [22] »A co, jeśli Bóg, chcąc ukazać swój gniew i objawić swą moc, z ogromną cierpliwością znosił naczynia gniewu przygotowane już do zniszczenia? [23] »Co, jeśli na tym tle chciał objawić potęgę swej chwały nad naczyniami zmiłowania, które wcześniej przygotował do chwały? [24] »Właśnie jako takie naczynia powołał nas - nie tylko spośród Żydów, lecz także spośród pogan, [25] »jak mówi u Ozeasza: Nie mój lud nazwę moim ludem i niekochaną - ukochaną.  [26] »Tam zaś, gdzie im powiedziano: Nie jesteście moim ludem, tam właśnie zostaną nazwani synami żywego Boga.  [27] »Izajasz z kolei woła w związku z Izraelem: Choćby synów Izraela było tylu, co piasku nad morzem, i tak tylko resztka dostąpi zbawienia -  [28] »Pan spełni to Słowo na ziemi całkowicie i bez zwłoki.  [29] »Ponadto Izajasz zapowiada: Gdyby Pan Zastępów nie pozostawił nam potomstwa, stalibyśmy się jak Sodoma, przypominalibyśmy Gomorę. [30] »Co z tego wynika? To, że poganie, którzy nie zabiegali o sprawiedliwość, otrzymali ją, to jest sprawiedliwość opartą na wierze. [31] »Izrael zaś, idący za Prawem, do sprawiedliwości przez Prawo nie doszedł. [32] »Dlaczego? Dlatego, że nie upatrywał jej w wierze, lecz liczył - można rzec - na uczynki. Potknął się przy tym o kamień obrazy, [33] »zgodnie z tym, jak napisano: Oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę skandalu. Ten, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. 
«  List do Rzymian 8 List do Rzymian 9 List do Rzymian 10  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).