Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 1 List do Koryntian » Rozdział 12
«  1 List do Koryntian 11 1 List do Koryntian 12 1 List do Koryntian 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jeśli chodzi o dary duchowe, nie chcę, bracia, abyście byli nieświadomi rzeczy. [2] »Wiecie, że gdy byliście poganami, zwodzono was za każdym razem, gdy was wprowadzano przed nieme bożyszcza. [3] »Dlatego oświadczam wam, że nikt, kto przemawia w Duchu Bożym, nie powie: Jezu, bądź przeklęty! I nikt nie jest w stanie wyznać, że Jezus jest Panem, jak tylko w Duchu Świętym. [4] »Dary łaski są różne, ale Duch - ten sam. [5] »Różne są dziedziny służby, ale Pan - ten sam. [6] »Różne też są formy działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. [7] »W każdym zaś, dla wspólnej korzyści, w jakiś sposób przejawia się Duch. [8] »Jeden za Jego pośrednictwem otrzymuje słowo mądrości. Drugi, w podobny sposób, otrzymuje słowo poznania. [9] »Jednemu Duch daje wiarę. Drugiemu ten sam Duch udziela darów uzdrowień. [10] »Przez jednego przejawia się moc, przez drugiego proroctwo. Jeden potrafi rozpoznawać duchy, drugi mówić różnego rodzaju językami. Kto inny z kolei potrafi je wyłożyć. [11] »Wszystko to sprawia jeden i ten sam Duch, darząc każdą osobę tak, jak chce. [12] »Rzecz ma się tak, jak z ciałem. Jest jedno, lecz członków ma wiele. Wszystkie jego członki, mimo że ich wiele, stanowią jedno ciało. Podobnie z Chrystusem. [13] »Otóż w jednym Duchu my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało - Żydzi, Grecy, niewolnicy i wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem. [14] »A ciało to nie jeden członek, lecz wiele. [15] »Gdyby stopa stwierdziła: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała - czy można by się z tym zgodzić? [16] »Lub gdyby ucho oświadczyło: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała - czy rzeczywiście miałoby rację? [17] »Jeśli całe ciało byłoby okiem, gdzie byłby słuch? Jeśli słuchem, gdzie byłby węch? [18] »Tymczasem Bóg, tak jak zresztą chciał, zbudował ciało z różnych członków. [19] »Gdyby wszystkie członki były identyczne, trudno byłoby mówić o ciele. [20] »A zatem członków jest wiele, ale ciało - jedno. [21] »I nie może oko powiedzieć ręce: Nie potrzebuję ciebie. Podobnie głowa stopom: Obejdę się bez was. [22] »Da się nawet zauważyć, że te członki ciała, które wydają się słabsze, są o wiele potrzebniejsze. [23] »Te, które uważamy za drugorzędne, otaczamy większą troską. O przyzwoitość intymnych dbamy bardziej, [24] »podczas gdy członki bardziej widoczne takiej troski nie wymagają. Lecz Bóg tak właśnie złożył ciało, że pomniejszemu dał większe znaczenie, [25] »aby w ciele nie zabrakło harmonii i aby wszystkie członki w równym stopniu się o siebie troszczyły. [26] »Stąd jeśli cierpi jeden członek, cierpią z nim wszystkie; jeśli doznaje chwały jeden członek, cieszą się z nim wszystkie. [27] »W tym właśnie sensie wy wszyscy jesteście ciałem Chrystusa, a każdy z osobna - członkami. [28] »Bóg tak umieścił je w Kościele: Najpierw apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli, następnie przejawy mocy, dalej dary uzdrowień, niesienia pomocy, zarządzania, różnego rodzaju języki. [29] »Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy przez wszystkich przejawia się moc? [30] »Czy wszyscy mają dary uzdrowień? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? [31] »Oczywiście gorąco pragnijcie większych darów łaski. Ja wam nawet wskażę drogę najwspanialszą. 
«  1 List do Koryntian 11 1 List do Koryntian 12 1 List do Koryntian 13  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).