Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 2 List do Koryntian » Rozdział 11
«  2 List do Koryntian 10 2 List do Koryntian 11 2 List do Koryntian 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »O, gdybyście mogli znieść odrobinę szaleństwa z mojej strony! Właściwie znosicie. [2] »Nie przeczę, jestem o was zazdrosny - Bożą zazdrością. Poślubiłem was bowiem z jednym mężem, aby postawić przed Chrystusem czystą dziewicę. [3] »Obawiam się jednak, czy w jakiś sposób - podobnie jak wąż zwiódł Ewę swoją przebiegłością - wasze myśli nie zostały skażone i odwiedzione od szczerości i czystości względem Chrystusa. [4] »Bo gdy przychodzi ktoś inny, głosi Jezusa, którego nie głosiliśmy, lub gdy przyjmujecie innego ducha, nie tego, którego otrzymaliście, lub inną dobrą nowinę, nie tę, którą przyjęliście, wówczas znosicie to z łatwością. [5] »Otóż uważam, że w niczym nie ustępuję tym arcyapostołom. [6] »Jeśli nawet jestem prostakiem w mowie, to jednak nie w poznaniu - przecież nasze postępowanie pośród was było całkowicie jawne. [7] »Czy popełniłem grzech - poniżając się dla waszego wywyższenia - że za darmo głosiłem wam ewangelię? [8] »Inne kościoły złupiłem, przyjmując wsparcie, aby wam służyć. [9] »A gdy przebywając u was, znajdowałem się w niedostatku, kogo obciążałem? Przecież mój brak uzupełnili bracia przybyli z Macedonii. W niczym nie byłem ciężarem - tego pilnowałem i będę pilnował. [10] »Mówię prawdę w Chrystusie: W granicach Achai ta chluba nie zostanie mi zabrana. [11] »Dlaczego tak postępowałem? Dlatego, że was nie kocham? Bóg to wie! [12] »Czyniłem tak, i będę czynił, aby odebrać podstawę do chluby tym, którzy jej szukają. Niech w tym, czym się szczycą, okażą się tacy, jak my! [13] »Bo oni są fałszywymi apostołami, nieuczciwymi pracownikami. Podszywają się tylko pod apostołów Chrystusa. [14] »I nic dziwnego. Przecież sam szatan podszywa się pod anioła światłości. [15] »Cóż więc szczególnego, że jego parobkowie podszywają się pod przedstawicieli sprawiedliwości? Lecz ich koniec będzie zgodny z ich czynami! [16] »Powtarzam: Niech mnie nikt nie uważa za nierozumnego. A jeśli już, to przyjmijcie mnie jako takiego, abym i ja mógł się nieco poszczycić. [17] »To, co mówię, mówię nie po myśli Pana, lecz jakby w przypływie szaleństwa. Ono jest podstawą tej chluby. [18] »Ponieważ tak wielu szczyci się według ciała, spróbuję i ja. [19] »Przecież jako rozumni łatwo znosicie nierozumnych! [20] »Znosicie też, gdy was ktoś zniewala, gdy was ktoś objada, gdy ktoś wykorzystuje, gdy się nad wami wynosi, gdy po twarzy bije. [21] »Ze wstydem mówię: W tym my byliśmy słabi. Jeśli inni są tacy odważni - w przypływie szaleństwa to mówię - to i ja się ośmielę. [22] »Hebrajczykami są? Ja także. Izraelitami? Ja także. Potomstwem Abrahama? Ja także. [23] »Sługami Chrystusa są? Jako obłąkany mówię: Tym bardziej ja! Więcej zaznałem trudów, częściej byłem w więzieniach, ponad miarę poddawano mnie chłostom, często bywałem w śmiertelnym niebezpieczeństwie. [24] »Od Żydów otrzymałem pięć razy po czterdzieści razów bez jednego, [25] »trzy razy byłem chłostany, raz ukamienowany, trzy razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem na pełnym morzu. [26] »Często bywałem w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach ze strony zbójców, w niebezpieczeństwach ze strony rodaków, w niebezpieczeństwach ze strony pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi; [27] »w trudzie i znoju, często w bezsennych nocach, w głodzie i pragnieniu, często w postach, na zimnie i w nagości. [28] »Poza tymi sprawami zewnętrznymi, pozostaje moja codzienna odpowiedzialność, troska o wszystkie kościoły. [29] »Kto słabnie, a mnie to nie osłabia? Kto wywołuje skandale, a ja przy tym nie płonę? [30] »Skoro już muszę się szczycić, to będę się szczycił moją słabością. [31] »Bóg i Ojciec Pana Jezusa, On, błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamię. [32] »W Damaszku namiestnik króla Aretasa wystawił warty w mieście Damasceńczyków, aby mnie schwytać. [33] »Lecz spuszczono mnie w koszu przez okienko w murze i tak wymknąłem mu się z rąk. 
«  2 List do Koryntian 10 2 List do Koryntian 11 2 List do Koryntian 12  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).