Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 2 List do Koryntian » Rozdział 3
«  2 List do Koryntian 2 2 List do Koryntian 3 2 List do Koryntian 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Czy znów samych siebie polecamy? A może potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was lub od was? [2] »Wy sami jesteście naszym listem, napisanym w naszych sercach, rozpoznawalnym i czytelnym dla wszystkich ludzi. [3] »To jest rzeczą jasną: Jesteście listem Chrystusa, który powstał dzięki naszej posłudze, napisanym nie atramentem, lecz Duchem żywego Boga, i nie na tablicach kamiennych, ale na tablicach żywych serc. [4] »Z taką zatem ufnością stoimy dzięki Chrystusowi przed Bogiem, [5] »nie że my sami z siebie jesteśmy zdolni coś przedsięwziąć. Inaczej - nasza zdolność pochodzi od Boga. [6] »To On nas przygotował, byśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, gdyż litera zabija, duch natomiast - ożywia. [7] »Jeśli zaś posługa na rzecz śmierci, wyryta literami na kamiennych tablicach, rozpoczęła się w chwale, tak że synowie Izraela nie byli w stanie spojrzeć na twarz Mojżesza, dlatego że promieniała - przemijającą wprawdzie - chwałą, [8] »to czy tym bardziej w chwale nie rozpocznie się posługa Ducha? [9] »Jeśli bowiem w posłudze potępienia jest chwała, to tym większa w posłudze sprawiedliwości. [10] »Porównując, można by wręcz powiedzieć, że to, co wcześniej rozpoczęło się chwałą, w zestawieniu z posługą Ducha, której chwała jest o wiele większa, w ogóle nie miało chwały. [11] »Bo jeśli to, co przemija, rozpoczęło się chwałą, to tym bardziej posiada ją to, co trwa. [12] »Mając więc taką nadzieję, poczynamy sobie niezwykle odważnie. [13] »Nie tak, jak Mojżesz, który opuszczał na twarz zasłonę, aby synowie Izraela nie patrzyli na koniec tego, co i tak przemijające. [14] »Jednak ich umysły straciły wrażliwość. Bo do dnia dzisiejszego ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta przy czytaniu starego przymierza. Jest tak dlatego, że znika ona dopiero w Chrystusie. [15] »A zatem aż do dzisiaj, ilekroć czytany jest Mojżesz, zasłona leży na ich sercach, [16] »a ilekroć ktoś nawróci się do Pana - zasłona opada[17] »Pan bowiem jest Duchem. Gdzie Duch Pana, tam wolność. [18] »My wszyscy więc, z odsłoniętą twarzą, odbijając niczym w zwierciadle chwałę Pana, przeobrażamy się na obraz jej samej, z chwały w chwałę - tak, jak to sprawia Duch Pana. 
«  2 List do Koryntian 2 2 List do Koryntian 3 2 List do Koryntian 4  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).