«  List do Galatów 3 List do Galatów 4 List do Galatów 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Powiem jeszcze, że dopóki dziedzic jest małym dzieckiem, to choć jest panem wszystkiego, nie różni się od niewolnika. [2] »Na czas ustalony przez ojca pozostaje on pod kontrolą opiekunów i przełożonych. [3] »Podobnie my, jako niedojrzali, byliśmy pod kontrolą zasad rządzących światem. [4] »Kiedy jednak wypełnił się czas, Bóg posłał swojego Syna, który narodził się z kobiety i podlegał Prawu, [5] »aby wykupić żyjących pod Prawem i umożliwić nam usynowienie. [6] »A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc Ducha swego Syna, który woła: Abba, Ojcze! [7] »Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to - za sprawą Boga - również dziedzicem. [8] »Kiedyś, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury nie są bogami. [9] »Teraz jednak, gdy już Go poznaliście, a raczej, gdy zostaliście przez Niego poznani, dlaczego znów powracacie do słabych i nędznych zasad, którym ponownie chcecie służyć? [10] »Przestrzegacie dni, miesięcy, świąt i lat! [11] »Martwię się o was. Czy czasem mój trud nad wami nie poszedł na marne? [12] »Błagam was, bracia, bądźcie tacy jak ja, gdyż ja jestem taki jak wy. W niczym mnie nie skrzywdziliście. [13] »Wiecie przecież, że po raz pierwszy głosiłem wam dobrą nowinę zatrzymany przez chorobę. [14] »I chociaż stan mego ciała wystawił was na próbę, nie pogardziliście mną ani nie odrzuciliście mnie, lecz przyjęliście jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. [15] »Gdzie się podziało to wasze szczęście? Mogę wam bowiem poświadczyć, że - gdyby to było możliwe - wyjęlibyście sobie oczy i dali je mnie. [16] »Czy dlatego stałem się waszym wrogiem, że mówię wam prawdę? [17] »Zabiegają o was nie ze szlachetnych pobudek. Czynią to, aby was odłączyć. Chcą, byście potem wy o nich zabiegali. [18] »Piękną rzeczą są zabiegi w słusznej sprawie - zawsze, a nie tylko wtedy, gdy jestem pośród was obecny. [19] »Dzieci moje, znowu w bólach was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie w was ukształtowany. [20] »Chciałbym teraz być przy was i móc zmienić ton moich wypowiedzi, bo muszę przyznać, że utraciłem pewność, czy wszystko jest z wami w porządku. [21] »Powiedzcie mi, wy, którzy chcecie być pod Prawem, czy nie dociera do was to, co Prawo mówi? [22] »Napisane jest przecież, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z kobiety wolnej. [23] »Ten z niewolnicy narodził się tylko dzięki zabiegom ciała, ten z wolnej - na mocy obietnicy. [24] »Ma to znaczenie przenośne. Te kobiety są jak dwa przymierza: jedno z góry Synaj, rodzące w niewolę - jest nim Hagar. [25] »Hagar jest obrazem góry Synaj w Arabii i odpowiada teraźniejszej Jerozolimie, która wraz ze swoimi dziećmi wciąż spełnia powinności niewolnicy. [26] »Natomiast górna Jerozolima jest wolna - i ona jest naszą matką. [27] »Jest bowiem napisane: Wiwatuj, niepłodna, która nie rodzisz! Zawołaj radośnie, nie znająca bólów! Gdyż więcej dzieci ma samotna niż ta, która ma męża. [28] »Wy zaś, bracia, po Izaaku, jesteście dziećmi obietnicy. [29] »Kiedyś ten, który narodził się tylko dzięki zabiegom ciała, prześladował tego, który narodził się za sprawą działania Ducha. Teraz mamy do czynienia z czymś podobnym. [30] »Lecz co czytamy w Piśmie? Wypędź niewolnicę oraz jej syna, bo na pewno nie będzie dziedziczył syn niewolnicy razem z synem wolnej. [31] »A zatem, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz kobiety wolnej! 
«  List do Galatów 3 List do Galatów 4 List do Galatów 5  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).