«  List do Efezjan 1 List do Efezjan 2 List do Efezjan 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wy bowiem byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów. [2] »Żyliście w nie uwikłani, jak inni w obecnym wieku tego świata. Służyliście władcy sfer powietrznych, który rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach. [3] »Do takich ludzi zresztą my wszyscy niegdyś należeliśmy. Targały nami żądze ciała, jego pragnienia i pomysły - byliśmy z natury warci gniewu, zupełnie tak, jak pozostali. [4] »Jednak Bóg, hojny w swym miłosierdziu, kierując się swą wielką miłością do nas, [5] »i to martwych z powodu upadków, ożywił nas z Chrystusem. Bo z łaski jesteście zbawieni. [6] »On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba. Uczynił to w Chrystusie Jezusie, [7] »aby ukazać w nadchodzących wiekach nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci względem nas, właśnie w Chrystusie Jezusie. [8] »Gdyż z łaski jesteście zbawieni, przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. [9] »Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. [10] »Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. [11] »Dlatego pamiętajcie, że wy, niegdyś poganie z pochodzenia, zaliczani do nieobrzezanych przez tych, którzy nazywają się obrzezanymi od znaku dokonanego ręką na ciele, [12] »żyliście bez Chrystusa. Byliście odcięci od wspólnoty Izraela, obcy przymierzom związanym z obietnicą, bez nadziei i bez Boga na tym świecie. [13] »Jednak teraz, w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy - dzięki krwi Chrystusa. [14] »On bowiem jest naszym pokojem. On z dwóch grup ludzi uczynił jedną, gdy kosztem swego ciała usunął wrogość, mur podziału, który je rozdzielał. [15] »On zniósł Prawo oparte na przykazaniach, by - wnosząc pokój - stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka [16] »i obu pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, na którym zniszczył wrogość. [17] »A gdy przyszedł, ogłaszał pokój. Niósł go wam, pochodzącym z daleka, podobnie jak tym pochodzącym z bliska, [18] »gdyż przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy, w jednym Duchu. [19] »Tak więc nie jesteście już obcymi, przybyszami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. [20] »Stoicie na fundamencie apostołów i proroków. Jego kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus. [21] »W Nim cała budowla, jako spójna całość, rośnie na święty przybytek w Panu. [22] »W Nim również wy wspólnie się budujecie na mieszkanie Boga w Duchu. 
«  List do Efezjan 1 List do Efezjan 2 List do Efezjan 3  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).