«  List do Efezjan 2 List do Efezjan 3 List do Efezjan 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Z tego powodu ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa ze względu na was, pogan. [2] »Bo zapewne słyszeliście o zadaniu danym mi z łaski Boga dla waszego dobra, [3] »że za sprawą objawienia została mi oznajmiona tajemnica, jak to uprzednio pokrótce opisałem. [4] »Czytając o tym, możecie się przekonać, jak rozumiem tajemnicę Chrystusa, [5] »zakrytą dla wcześniejszych pokoleń, a teraz objawioną w Duchu Jego świętym apostołom i prorokom. [6] »Mianowicie, że poganie są współdziedzicami, współczłonkami i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie dzięki dobrej nowinie, [7] »której rzecznikiem zostałem według daru łaski Bożej, danej mi stosownie do działania Jego mocy. [8] »Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, dana została ta łaska, abym ogłosił poganom niezgłębione bogactwo Chrystusa. [9] »Mam uświadomić wszystkim szczegóły tej tajemnicy, która od wieków pozostawała ukryta w Bogu, Stwórcy wszystkiego. [10] »Chodzi o to, aby teraz zwierzchności i władze na wysokościach nieba mogły poznać przez Kościół wszechstronną mądrość Boga, [11] »zgodnie z powziętym wcześniej planem wieków, który wykonał w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. [12] »W Nim mamy odwagę oraz oparty na zaufaniu dostęp do Boga, a wszystko to dzięki Jego wierności. [13] »Dlatego, proszę, niech was nie zrażają prześladowania, które znoszę ze względu na was. Oznaczają one przecież waszą chwałę. [14] »Dlatego zginam moje kolana przed Ojcem, [15] »od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi wywodzi swoje imię. [16] »Proszę, byście przez Jego Ducha zostali posileni mocą w wewnętrznym człowieku, stosownie do bogactwa Jego chwały. [17] »Proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach, abyście - zakorzenieni i ugruntowani w miłości -  [18] »potrafili pojąć, wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, wysokość i głębokość, [19] »i poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa - abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga. [20] »Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy, [21] »Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia - na wieki. Amen. 
«  List do Efezjan 2 List do Efezjan 3 List do Efezjan 4  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).