«  List do Efezjan 5 List do Efezjan 6 List do Filipian 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom w Panu, bo to jest rzecz właściwa. [2] »Szanuj swego ojca i matkę - tak brzmi pierwsze przykazanie z obietnicą: [3] »aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi[4] »Natomiast wy, ojcowie, nie pobudzajcie swoich dzieci do gniewu. Wychowujcie je według wyraźnych reguł oraz wskazań Pana. [5] »Słudzy, bądźcie posłuszni swoim ziemskim panom. Odnoście się do nich z szacunkiem, traktujcie ich poważnie i służcie im w prostocie serca, jak Chrystusowi. [6] »Czyńcie to nie na pokaz, jak ci, którzy chcą się im przypodobać, lecz jak prawdziwi słudzy Chrystusa, pełniący wolę Boga z całej duszy. [7] »Służcie chętnie, tak jak Panu, a nie ludziom. [8] »Bądźcie przy tym świadomi, że każdy - jeśli uczyni coś dobrego - otrzyma zapłatę od Pana, niezależnie od tego, czy jest sługą, czy człowiekiem wolnym. [9] »A wy, panowie, podobnie postępujcie względem nich. Poniechajcie gróźb. Wiedzcie, że podobnie jak oni, wy też macie Pana w niebie, a u Niego nie ma stronniczości. [10] »W końcu, umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. [11] »Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła. [12] »Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. [13] »Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. [14] »Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach, w pancerzu sprawiedliwości na piersiach, [15] »obuci w gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. [16] »Zawsze wznoście tarczę wiary. Dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego. [17] »Załóżcie też hełm zbawienia i weźcie do ręki miecz Ducha, którym jest słowo Boga. [18] »W każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w Duchu, bez względu na porę. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i wstawiajcie się za wszystkimi świętymi. [19] »Wstawiajcie się przy tym za mną, aby - gdy otworzę usta - dane mi były odpowiednie słowa do odważnego głoszenia tajemnicy dobrej nowiny. [20] »Ze względu na nią działam jako poseł w kajdanach i chcę ją głosić śmiało - tak, jak powinienem. [21] »Jeśli chodzi o to, co robię i co się ze mną dzieje - o wszystkim opowie wam Tychikos, nasz ukochany brat i wierny pomocnik w Panu. [22] »Właśnie po to posłałem go do was, aby was powiadomił o naszej sytuacji i pocieszył wasze serca. [23] »Życzę wam, bracia, pokoju, miłości oraz wiary, których źródłem jest Bóg Ojciec i Pan Jezus Chrystus. [24] »Niech łaska towarzyszy tym wszystkim, którzy szczerze kochają naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 
«  List do Efezjan 5 List do Efezjan 6 List do Filipian 1  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).